Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Błogosławiony Podegrodzianin

Treść


.
WRÓCIŁ DO PODEGRODZIA
W CHWALE BŁOGOSŁAWIONEGO
.
Księża marianie już w 1949 roku otrzymali w zarząd parafię w Licheniu, nic więc dziwnego, że centralna uroczystość beatyfikacji o.Stanisława Papczyńskiego, ich założyciela, odbyła się 16 września br. w tamtejszej bazylice, w jednym z głównych sanktuariów maryjnych Polski.
Błogosławiony Podegrodzianin wrócił do rodzinnej miejscowości w sławie ojca ubogich, “świętego męża” i apostoła trzeźwości, który swoje życie poświęcił głównie trzem celom:
     - szerzeniu czci Maryi Niepokalanej,
     - niesieniu pomocy duszom czyśćcowym,
     - duszpasterskiej działalności ewangelizacyjnej.

Eucharystia sprawowana w podegrodzkim kościele
(Fot.: Jolanta Czech)
.
Podegrodzie długo i starannie przygotowywało się na przywitanie relikwii i Błogosławionego Rodaka. Uroczystość czwartkową poprzedziły specjalne nabożeństwa modlitewne z homiliami. Nie przypadkowo wygłaszał je m.in. kapelan sióstr Klarysek ks.Marek Tabor; rodzice bł.o.Stanisława Papczyńskiego byli wielkimi czcicielami św.Kingi, aby być bliżej Jej sanktuarium umyślnie przenieśli się do Podegrodzia. W Starym Sączu, podczas wizyty papieskiej, Jan Paweł II jakby upomniał się o o.Stanisława, podkreślając jego zasługi. Radni gminy podegrodzkiej z wójtem na czele, podczas czwartkowej mszy pontyfikalnej, w darze ołtarza złożyli obraz swego artysty Kazimierza Twardowskiego, przedstawiający klasztor sióstr Klarysek. To wszystko świadczy o starosądecko-podegrodzkich powiązaniach i o wspólnym kulcie naszych świętych i błogosławionych.

Kaplica Błogosławionego. Obraz przedstawiający o.S.Papczyńskiego i relikwiarz
(Fot.: Jolanta Czech)
.
20 września kościół w Podegrodziu przeżywał oblężenie wiernych z Sądecczyzny i świata, przybyłych by po raz pierwszy zostać pobłogosławionymi relikwiami o.Stanisława. Uroczystościom przewodniczył bp ordynariusz Wiktor Skworc, a Eucharystię koncelebrowali: oprócz ks.prałata Józefa Wałaszka, ks.prałata Alfreda Kurka, ks.infułata Władysława Kostrzewy i ks.Wiesława Piotrowskiego dyr. referatu duszpasterstwa diecezji tarnowskiej - biskupi z: Brazylii, USA, Portugalii oraz arcybiskup - nuncjusz papieski na Litwie i generał Zakonu Marianów. Uczestniczyli w liturgii bardzo licznie przybyli kapłani, zakonnicy i misjonarze, a także siostry zakonne i pielgrzymi z Włoch, Argentyny i Rwandy.
Homilia bpa Ordynariusza poruszała problem świętości i postawy duchowej o.Stanisława Papczyńskiego, jako przykładu dla nas - współczesnych. Gospodarz parafii ks.prałat Józef Wałaszek zadbał o świetną organizację i piękną oprawę uroczystości, a do zgromadzonych wiernych czcicieli Błogosławionego skierował apel następującej treści:
“Święci nas zawstydzają, wielkie zadanie przed nami. Musimy wsłuchiwać się w Słowo Boże, uciekać się do modlitwy, a wpatrując się w postać naszego Błogosławionego ustawicznie przyglądać się własnemu powołaniu, wciąż pracować nad sobą, ubogacać środowisko, w którym żyjemy, wzrastać w mądrości u Boga i ludzi...
Zapraszam do pielgrzymowania do naszego sanktuarium, do pielgrzymowania duchowego i budowania mistycznej świątyni, której wzór pozostawił nam bł.o.Stanisław Papczyński.”
Zofia Gierczyk
124035