Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Sprrzątanie świata

Treść


.
"Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzyskuj. Świeć przykładem!"
SPRZĄTANIE ŚWIATA
.
W dniach 14, 15, 16 września br. (piątek, sobota, niedziela) odbyła się już 14. edycja międzynarodowej kampanii Clean up the World, w Polsce znanej jako “Sprzątanie świata - Polska”. Jak co roku jej krajowym koordynatorem jest Fundacja Nasza Ziemia, zaś lokalnymi organizatorami są tysiące szkół, samorządów i lokalnych organizacji społecznych. Każdego roku w kampanii bierze udział ponad 1 milion wolontariuszy. Jest to największa społeczna i ekologiczna inicjatywa w Polsce oraz jedna z największych na świecie.
W tym roku sprzątanie odbywało się w dwóch terminach. Podczas pierwszego Fundacja zorganizowała międzynarodową akcję Clean up Baltic Sea (Sprzątanie Bałtyku - 18 sierpnia).
Drugi termin, to jak zwykle trzeci weekend września.
Po co sprzątać, kiedy można nie śmiecić. to niby takie oczywiste, ale jakoś nie znajduje zrozumienia. Śmiecenie wszędzie, gdzie się da, to chyba kolejna nasza narodowa przywara. Wystarczy spojrzeć na ulice polskich miast pełne papierów, butelek, wszelkich opakowań i wszechobecnych niedopałków papierosowych; na brzegi naszych rzek i lasy - pełne dzikich wysypisk śmieci, na śródleśne polany i pobocza leśnych dróg, gdzie pożal się Boże “turyści” zostawiają nie sprzątnięte miejsca biwakowe. Przykłady można by mnożyć. Trudno i tutaj nie wspomnieć o “zaśmiecaniu” atmosfery - powietrza, którym oddychamy ze wszechobecnym dymem ze spalin samochodowych, dymem papierosowym, które palone są wszędzie mimo obowiązujących zakazów, także w miejscach, w których po prostu palić nie wypada i o największym zagrożeniu, jakim jest spalanie w domowych piecach wszelkiego rodzaju “plastików”, których gryzący dym czujemy wszyscy w naszym mieście. W tym przypadku wystarczy “tylko!” rzetelna segregacja odpadów, która nic nie kosztuje mieszkańców, a do której zachętą są rozdawane worki i wyznaczane terminy odbioru.
Namawiając do udziału w sprzątaniu, musimy też przypominać o tym, by nie śmiecić. Mimo wzmożonej edukacji proekologicznej i rosnącej liczbie ludzi rozumiejących zagrożenia, spowodowane niefrasobliwością w tej dziedzinie, jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Obok młodzieży szkolnej w akcji “sprzątania” biorą udział także osoby dorosłe. Celem akcji, której patronuje Organizacja Narodów Zjednoczonych jest oczyszczenie ze śmieci miejsc ulubionych przez turystów oraz budowanie w społeczeństwie świadomości ekologicznej. Co roku w 80 krajach uczestniczy w “Sprzątaniu świata” około 35 milionów ludzi.

Od lewej stoją: Monika Smoter, Grażyna Bednarczyk, Aldona Bulanda, Staszek Dudzic,
Darek Pinkowski, Sławek Wójsik, Adaś Baran, Zofia Wcisło,
Wojtek Lasek, Agnieszka Wójsik, Wacek Faron, Jan Czech
.
W tym roku inicjatywę tę - dzięki pomysłowi p.Wojciecha Laska - podjęło także Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “Gniazdo”, którego członkowie, sympatycy i podopieczni wybrali się do Cyganowic, aby posprzątać teren obok powstającego Środowiskowego Domu Samopomocy. Było co robić. Mimo siąpiącego a potem ulewnego deszczu w sobotę 15 września w ciągu godziny zebraliśmy kilka worków wszelkich śmieci. Worki i rękawice przekazała Stowarzyszeniu p.Alicja Migacz z Urzędu Miasta i Gminy.
Jak podaje na swojej stronie internetowej Fundacja Nasza Ziemia: “Sprzątanie świata - Polska” w tym roku rozpoczyna wieloletnią kampanię edukacyjną związaną z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym, mądrym gospodarowaniem energią i zasobami naturalnymi, a także selektywną zbiórką odpadów i używaniem produktów z recyklingu. Będzie ona realizowana równolegle i zgodnie z projektem Komisji Europejskiej i różnorodnymi inicjatywami podejmowanymi w krajach wspólnoty przez zaprzyjaźnione organizacje ekologiczne. Będzie informować, ale i motywować do konkretnych i efektywnych działań na rzecz ochrony środowiska, zarówno w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Kampania będzie realizowana we współpracy z innymi organizacjami społecznymi oraz gospodarczymi, samorządami, przedstawicielami biznesu i mediów oraz organizacjami odzysku.
Obejmie ona akcje informacyjno-edukacyjne w telewizji, radiu i w internecie, kampanie plakatowe, konkursy dla szkół, liczne konferencje oraz wspólną organizację ogólnopolskich wydarzeń ekologicznych takich, jak: akcja “Sprzątanie świata”, czy obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi. Jednym z ważnych elementów kampanii będzie wspieranie inicjatyw służących rozwojowi zintegrowanej gospodarki odpadami, szczególnie w zakresie odzysku i recyklingu.
Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości ekologicznej Polek i Polaków, poprzez zachęcenie wszystkich do stosowania w życiu codziennym prostych, ale w skali globalnej bardzo skutecznych działań. Będzie to sprzyjać efektywnej ochronie środowiska i zasobów naturalnych, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju naszego kraju.
Hasło tegorocznej edycji kampanii to: “Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzyskuj. Świeć przykładem!”. Raport międzynarodowej organizacji ekologicznej World Wildlife Fund pokazuje, że gdyby każde polskie gospodarstwo domowe zastosowałoby się do zaleceń najprostszych zasad oszczędności energii - takich jak w tegorocznym haśle - zaoszczędziłoby jej aż 21 procent!”.
Jolanta Czech
124144