Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Czytelnicy piszą

Treść


.

Szanowne Kolegium Redakcyjne “Z Grodu Kingi”
.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w sprawie niszczejącej kapliczki Chrystusa Frasobliwego przy ul.Węgierskiej. Kapliczka ta usytuowana jest w pasie drogi powiatowej i nie jest naszą własnością, lecz przylega do naszej posesji.
W trakcie wizji lokalnej przeprowadzonej we wrześniu 2002 r. przez p.Barbarę Skuza kierownika Służby Ochrony Zabytków z Nowego Sącza stwierdzono: że rozrastające się korzenie dwóch rosnących lip spowodowały wysadzenie podstawy kapliczki i jej przełamanie. Kapliczka ze względu na swą formę, oraz czas powstania około 1849 roku jest zabytkiem.
Zwracaliśmy się o pomoc w tej sprawie do Służby Ochrony Zabytków i innych instytucji, lecz bez skutku. Jeśli chodzi o sfinansowanie tego typu przedsięwzięć, to z przykrością trzeba stwierdzić, że bardzo trudno przebrnąć bariery bezdusznych przepisów i ustaw.
Mamy jednak nadzieję, że Szanowne Kolegium Redakcyjne naszego pisma parafialnego nagłośni ten problem i daj Boże, by znalazł się sponsor, a kapliczka ta nie ulegnie zniszczeniu.
Z wyrazami szacunku
Maria i Czesław Jasińscy
ul.Węgierska 20 b
123820