Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Strona młodzieżowa

Treść


.
“Uczęszczając - dajemy świadectwo wiary...”
.
Wiele dzisiaj mówi się o nauczaniu religii w szkole, a jeszcze więcej o ocenach z religii wliczanych do średniej. A Młodzi co na to? - przeczytajmy wypowiedzi uczniów starosądeckich szkół średnich w anonimowych wypowiedziach, po co uczęszczać na lekcje religii?
“Tematy wprowadzają młodzież do dorosłego życia z Bogiem, tym samym wzmacniają więzy między człowiekiem a Bogiem;
 • Lepiej poznajemy naukę Jezusa, by nauczyć się kochać innych, nie zejść na złą drogę;
 • Jeżeli w domu rodzice, czy rodzeństwo nie uczą, nawet nie mówią nic o Bogu, popełniają błąd. Na religii możemy to nadrobić. Mam takie osobiste doświadczenie, wiele zawdzięczam Bogu;
 • W duchu wiary łatwiej podjąć decyzje życiowe;
 • Możemy rozmawiać i pogłębiać przez to wiarę;
 • To ewangelizowanie młodych i przygotowanie ich do życia;
 • Możemy rozwijać tematy, które nas interesują, by zrozumieć sens życia;
 • W domu nie rozmawia się o “takich rzeczach”. Religia kształtuje nas na całe życie, pozwala ocenić na ile jest autentyczne;
 • Jedyna okazja, by przemyśleć, jakim się jest człowiekiem, zastanowić się nad postępowaniem;
 • Jestem katolikiem i chcę się uczyć o Bogu;
 • By nie zapomnieć o tym, co ważne;
 • Jestem z wierzącej rodziny i cieszę się z tego, bo nie wszyscy chodzą całymi rodzinami do kościoła;
 • Żeby ludziom starszym nie było wstyd, że młodzi chrześcijanie mało, a może nawet wcale nie posiadają wiedzy o własnej religii;
Wyrażono tylko jedną opinię negatywną, że “czasami do przesady wtłacza się nam regułki” oraz iż “lekcje te są dodatkowym trudem dla i tak już obciążonych uczniów”.
Na podstawie tych wypowiedzi czyż nie należy się cieszyć, że starosądeccy uczniowie są rzeczywiście nadzieją Kościoła? Tylko dlaczego w atmosferze anonimowości chętnie wyrażają swoje potrzeby, a boją się być autentycznymi świadkami dając wyrazy swojej wiary wśród rówieśników?- pytam o takie małe świadectwa – np. znak krzyża przed podróżą, wejście na chwilę modlitwy do kościoła itp.
s.Małgorzata Powrózek
124146