Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Program obchodów 77. rocznicy urodzin ks.prof.Józefa Tischnera

Treść


.

Program obchodów 77. rocznicy urodzin
ks.prof.Józefa Tischnera
.
14.03.2008 (piątek) - PiMG Biblioteka Publiczna, ul. Batorego.
     godz. 17.00 - spotkanie z Wojciechem Bonowiczem,
                         autorem biografii "Tischner".
.
15.03.2008 (sobota), klasztor ss.Klarysek,
     godz. 10.00 - Msza św. w intencji ks.Józefa Tischnera
     godz. 11.00 - Galeria "Pod Piatką” Rynek 5 - otwarcie wystawy:
                        "Bóg jest bliżej nas, niż my samych siebie"
                         siostry Michaeli Wasylciów (starosądeckiej klaryski).
                         Fotografie inspirowane starosądeckimi kazaniami
                         ks.Józefa Tischnera.
.
Organizatorzy:
   Koło Starosądeckie Stowarzyszenia "Drogami Tischnera",
   Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu,
   Galeria “Pod Piątką” w Starym Sączu.
324502