Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Kalendarium - marzec

Treść


.

Kalendarium - marzec 2008 r.
.
Intencje Apostolstwa Modlitwy
.

Ogólna:

Aby wszyscy zrozumieli, jak ważne jest przebaczenie i pojednanie między ludźmi i narodami, a Kościół swym świadectwem głosił miłość Chrystusa, który jest źródłem nowej ludzkości.

Misyjna:

Aby chrześcijanie, którzy w tak wielu regionach świata cierpią różnego rodzaju prześladowania z powodu wierności Ewangelii, wsparci mocą Ducha Świętego, nadal odważnie i otwarcie dawali świadectwo o słowie Bożym

2 - niedziela

4 niedziela Wielkiego Postu (Ew.J, 9.1-41), “Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?”

4 - wtorek

św.Kazimierza Królewicza *1458+1484

9 - niedziela

5 niedziela Wielkiego Postu (Ew.J.11, 1-45), “Łazarzu, wyjdź na zewnątrz”

15 - sobota

św.Józefa Oblubieńca NMP.(Łk.2,41-51), “Oto Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”

16 - niedziela

Niedziela Palmowa, Męki Pańskiej (Ew.Mt.24, 14-66), “Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?”

20 - czwartek

Wielki Czwartek (Ew. J.13,1-15), “Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili jak Ja wam uczyniłem”

21 - piątek

Wielki Piątek (Ew.J.18,1-42), “Oto Matka twoja”

22 - sobota

Wielka Sobota (Ew. Mt. 28,1-10), “Powstał z martwych i udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie”

23 - niedziela

WIELKANOC (Ew.J.20,1-9), “Dotąd bowiem jeszcze nie rozumieli Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych”

24 - poniedz.

Poniedziałek Wielkanocny (Ew. Mt.28,8-15), “Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom; niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą”

30 - niedziela

2 niedziela Wielkanocy, Miłosierdzia Bożego (Ew. J. 20,19-31), “Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli”

Przysłowia:

“Na św.Grzegorza (12) płyną lody do morza”, “Gdy suchy marzec, kwiecień nagradza, bo deszcz sprowadza”

310706