Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Nowy biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej

Treść


.
NOWY BISKUP POMOCNICZY
DIECEZJI TARNOWSKIEJ
.
Ojciec Święty Benedykt XVI mianował 22 grudnia 2007 r ks.dra Wiesława Lechowicza - rektora Seminarium Duchownego w Tarnowie - biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, przydzielając Mu stolicę tytularną Lambiridi (Algieria). Ks.Wiesław Lechowicz jest dziewiątym biskupem pomocniczym w historii diecezji tarnowskiej.
W sobotę 16 lutego br. w Bazylice Katedralnej w Tarnowie ks.Wiesław Lechowicz przyjął sakrę biskupią. Głównym konsekratorem był ks. bp ordynariusz Wiktor Skworc, a współkonsekratorami abp Jozef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce oraz kardynał Stanisław Dziwisz metropolita krakowski, który wygłosił homilię. W uroczystości uczestniczyło 23 biskupów z Polski i z zagranicy,. Byli przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, samorządowcy, a także duchowni, siostry zakonne, klerycy i wierni z całej diecezji. Na hasło swojej biskupiej posługi ks.Wiesław Lechowicz wybrał słowa: “Do końca umiłować” bo jak powiedział nowy ksiądz Biskup “ to hasło towarzyszy mi od początku kapłaństwa”.
Ks. dr Wiesław Lechowicz urodził 22 grudnia 1962 r. w Dąbrowie Tarnowskiej. W 1981 roku ukończył szkołę średnią (I LO w Tarnowie) i po złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 maja 1987 roku z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza.
Po święceniach pracował jako wikariusz przez 4 lata w Krościenku nad Dunajcem, a następnie przez 1 rok w parafii św. Jadwigi w Dębicy. Po zwolnieniu z obowiązków w macierzystej diecezji w 1992 roku został skierowany na studia specjalistyczne z teologii pastoralnej w Ateneo Romano della Santa Croce. W roku 1994 zdał egzamin licencjacki ,a dwa lata później obronił rozprawę doktorską. Po powrocie ze studiów pracował jeden rok w parafii św. Mikołaja w Bochni a następnie w parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. W 1997 r. zostały mu powierzone wykłady z homiletyki a potem także z teologii pastoralnej w Wydziale Teologicznym w Tarnowie. W roku 1998 został mianowany kapelanem biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca, a po zwolnieniu z tej funkcji we wrześniu 1999 roku objął obowiązki prefekta Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W dniu 24 lutego 2004 roku Biskup powierzył Mu obowiązki rektora tegoż Seminarium. W trakcie swoich obowiązków w Seminarium podjął studia z prawa kanonicznego w Instytucie Prawa Kanonicznego przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, które sfinalizował w 2002 r. obroną pracy licencjackiej pt.: Kanoniczna organizacja stałej formacji duchowieństwa w diecezji tarnowskiej w latach 1917-2000. Studium porównawcze kościelnego prawa powszechnego, ogólnopolskiego i tarnowskiego - diecezjalnego.
Oprócz obowiązków powierzonych w macierzystej diecezji podejmował pracę w ramach Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski, będąc współredaktorem ogólnopolskiego programu homiletycznego w latach od 2001/2002 do 2006/2007. W dowód uznania za gorliwą pracę, na wszystkich odcinkach, które były mu powierzane Ojciec Święty Benedykt XVI nadał mu godność kapelana Jego Świątobliwości.
Nowego księdza biskupa Wiesława, pasterza naszej diecezji, cała parafia św.Elżbiety w Starym Sączu i redakcja czasopisma “Z Grodu Kingi” poleca w modlitwach Najwyższemu Pasterzowi Jezusowi Chrystusowi, życząc obfitych łask Bożych, zdrowia i sił w prowadzeniu ludu Bożego do zbawienia.
Oprac. ks.Proboszcz
na podstawie KAI
322508