Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Strona młodzieżowa

Treść


.
   “Odwaga wiary wiele kosztuje,
    ale wy nie możecie przegrać miłości”
                                        Jan Paweł II
“Tylko czyste serce może kochać Boga!
Tylko czyste serce może w pełni dokonać wielkiego
       dzieła miłości jakim jest małżeństwo!
Tylko czyste serce może w pełni służyć drugiemu
Nie pozwólcie, aby zniszczono waszą przyszłość
Nie pozwólcie odebrać sobie bogactwa miłości.
Brońcie waszą wierność.”
                Jan Paweł II, 12 czerwca 1999 r. Sandomierz
Takie słowa jak: czystość przedmałżeńska, cnota, dziewictwo - wypowiedziane wśród młodych ludzi wywołują salwy śmiechu, wydają się być anachronizmem, należałoby odłożyć je do lamusa. Przerażają statystyki mówiące, że nastolatkowie, w wieku 13-19 lat (przebadano 883 osoby z różnych województw, przez 3 lata) w około 70% uprawiają intensywny seks z wieloma partnerami (na podstawie książki dr J.Kurzępa “Zakłócenia rozwoju seksualności młodzieży”, Wrocław 2007).
Wbrew jednak tym tendencjom, młodzi potrzebują, żeby ich przekonać, że czystość jest wartością i cennym darem, to ona stanowi siłę napędową pięknej miłości. Oczekują pomocy w odpowiedzialnym budowaniu więzi między nimi; ukazywania im nierozerwalnej i wiernej miłości.
“Bo rozwiązłość nie jest ani miłością, ani wolnością (...) Nie lękajcie się żyć wbrew obiegowym opiniom i sprzecznym z Bożym prawem propozycjom. Odwaga wiary wiele kosztuje, ale wy nie możecie przegrać miłości! Nie dajcie się zniewolić!" A zagrożenia płyną, z wnętrza człowieka, z uwarunkowań zewnętrznych, ale wszystkie one koncentrują się wokół egoizmu, pożądliwości i uprzedmiotowienia człowieka, a przecież potrzeba nam dążyć do kształtowania własnej postawy etycznej w stosunku do siebie i do drugiego człowieka.
Zresztą przeczytajmy, co sami Młodzi, uczniowie starosądeckich szkół piszą o potrzebie i możliwości zachowania czystości: “pozwala mieć świadomość uniknięcia grzechu”, “kobieta uważana jest za porządną”, “dziewczyna ma dowód dla swojego męża”, “przestrzegam swoich zasad przedmałżeńskich”, “nie grzeszy, ma czyste sumienie”, “uniknie się niechcianej ciąży, a może i aborcji”, “ma się szacunek do samego siebie”, “zachowanie godności”, “znam same minusy - jak brak wprawy”, “najważniejsza jest miłość dwojga ludzi, a ślub to tylko formalność, stąd myślę, że zachowanie czystości nie jest aż tak ważne”, “myślę, że w naszych czasach bardzo rzadko zdarzają się pary dochowujące czystości”, “to dowód wzajemnego zaufania, że naprawdę zależy nam na sobie”, “w dzisiejszych czasach czystość straciła swoją wartość. Dzisiaj się to nie liczy - co tu mówić - śluby >z wpadki< i mnóstwo rozwodów”, “zachowana czystość? - wiem, że ja, a inne osoby to tylko święte: św.Kinga, bł.Karolina”, “chciałbym, aby moja żona szła do ołtarza w białym welonie, nie dlatego, że to ładnie wygląda, chodzi mi o zachowanie pewnych wartości”, “wielu młodych uważa, że pasuje >to zrobić<, bo każdy tak robi. Ale to nie prawda... dla mnie zachowanie czystości jest ważne”, “człowiek sam dojrzewa do >smakowania< pewnych rzeczy w życiu. Młodzi często posiłkują się gazetami; a tu trzeba z nimi rozmawiać, nie wstydzić się ich”, “poznanie siebie, jacy jesteśmy, na czym nam najbardziej zależy - na seksie, czy na naszej miłości, jaką do siebie czujemy”, “świadczy o tym, że szanujemy samych siebie, nie ulegamy pokusom”, “to piękne - będę tylko dla niego, a on dla mnie”.
Z przytoczonych wypowiedzi jawi się obraz zakodowanej potrzeby uniknięcia grzechu, lęku przed konsekwencjami; poddania się wpływowi środowiska i jego wzorcom. Trudno nie dostrzec skrywanego gdzieś głęboko pragnienia dobra, większych wartości, szacunku do samego siebie i drugiego człowieka.
Dlatego myślę, że warto umacniać mocnych, pokazywać im, iż to, co okrzyczane jest niemodnym - ma wartość i ma sens; że nie myli młodego człowieka serce marzące o wierności i idealnej miłości. A powiada J.Sztaudynger we “Fraszkach”:
“w miłości właśnie cenię Niedoświadczenie,
Miłość nie jest kunsztem, miłość jest wzruszeniem”.
Dlatego młody człowiek powinien otrzymać “coś” w imię czego warto żyć. Oto propozycje:
1. Najbliższe dni to planowana w czasie rekolekcji szkolnych peregrynacja relikwii bł.Karoliny Kózkówny, której celem jest rozpowszechnienie sylwetki tej osoby, by mogła być przykładem, źródłem inspiracji, wsparciem w codziennych trudach. Bł.Karolina, która całym swoim życiem dawała świadectwo wiary i służby drugiemu człowiekowi, a poprzez męczeńską śmierć w obronie czystości stała się na dzisiejsze czasy wyjątkowym znakiem. Swoją heroiczną postawą Błogosławiona dopomina się o wartości, które będąc w dzisiejszym świecie coraz mniej popularne nie tracą ani odrobinę na swoim znaczeniu. Niech więc obecność Błogosławionej wśród nas, tej która potrafiła nadzwyczajnie żyć, w zwyczajnej rzeczywistości stanie się okazją do refleksji w rodzinach i ochrony wspólnoty życia ale i cichej zadumy, że można, że warto...
2. Ruch Czystych Serc (RCS) narodził się w Stanach Zjednoczonych a na grunt polski został przeniesiony z inicjatywy dwumiesięcznika “Miłujcie Się”. Jest on odpowiedzią na nieczystość i półprawdy jakie serwuje nam świat. Nie mówi o niczym nowym, przynagla do zawierzenia Chrystusowi własnej osoby. Dla czystego serca podejmują jego członkowie zobowiązanie do abstynencji od współżycia płciowego aż do momentu zawarcia związku małżeńskiego i walki o wolność od wszelkich nałogów. Jest to ruch młodych, bo przecież we wspólnocie można się za siebie nawzajem modlić i wesprzeć. A jeśli się nie uda i upadniesz - to trzeba powstać! Pojednać się na nowo z Chrystusem w sakramencie pokuty, nie poddawać się w walce.
Być może jest to program dla Was Młodych, bo proponuje życiowy program:
  • wytrwale poszukuj spotkania z Jezusem
  • staraj się poznawać Chrystusa i żyć Jego Ewangelią
  • umacniaj się sakramentami
  • zachowaj skupienie i umiarkowany post
  • umacniaj swoją wolę i unikaj wszelkiej okazji do grzechu
  • uważnie dobieraj sobie przyjaciół
  • ogranicz oglądanie telewizji albo zrezygnuj z niej
  • unikaj pornografii
  • zachowaj skromność w ubiorze
  • złóż Jezusowi przyrzeczenie zachowania czystości przedmałżeńskiej
Modlitwa RSC:
“Panie Jezu dziękuję, że ukochałeś mnie miłością, która podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany.
Oczyść moje serce z wszelakiego zła, które nie pozwala mi doświadczać daru czystej miłości i cieszyć się nim. Oddaję Ci Panie moją pamięć, rozum, duszę, ciało wraz z moją płciowością i przyrzekam nie podejmować współżycia seksualnego aż do czasu przyjęcia sakramentu małżeństwa.
Postanawiam nie czytać, nie kupować i nie oglądać czasopism, programów i filmów o treściach pornograficznych.
Proszę Cię Panie Jezu o pomoc, obym unikał wszystkiego, co uzależnia i zniewala, a więc narkotyków, alkoholu i papierosów. Ucz mnie tak żyć i postępować, aby w moim życiu najważniejsza była miłość. Maryjo, matko moja prowadź mnie drogami wiary do samego źródła miłości, do Jezusa. Za sługą Bożym Janem Pawłem II pragnę całkowicie zawierzyć się Tobie: Totus Tuus, Maryjo! Błogosławiona Karolino, wypraszaj nam dar czystego serca. Amen
.
Świadectwa młodych:
“Wstąpienie do RSC jest dla mnie wielką przygodą z Chrystusem. Cieszę się że mogłam i potrafiłam oddać Mu swoje serce”.
“Tak, chcę żyć w czystości dla Chrystusa. Chcę dla Niego zachować czyste serce, ciało, umysł, myśli, słowa i uczynki. Wiem, że sama sobie nie poradzę, dletego nieustannie modlę się o łaskę wytrwałości i proszę Was o błogosławieństwo”. Magdalena
“Zgłaszam moje serce do leczenia, zapisuję je u najlepszego kardiologa, którym jest Jezus Chrystus i poddaję się cierpliwie kuracji. Bardzo proszę o przyjęcie mnie do grona ludzi, którzy złożyli przyrzeczenia czystości”. Justyna
“Cały czas walczę z przemożną pokusą spróbowania zakazanego owocu, ale z doświadczenia wiem, że najlepiej pokonywać słabości we wspólnocie ludzi z podobnymi zasadami, dlatego zgłaszam prośbę o przyjęcie mnie do Ruchu Czystych Serc”. Piotr
“Pragnę przyłączyć się do Ruchu Czystych Serc i dokonać w sobie całkowitej przemiany - przemiany serca i przede wszystkim sumienia. Mam już dość grzesznego życia, chcę wszystko zacząć od nowa. Postaram się wspólnie z moim chłopakiem dochować czystości przedmałżeńskiej. Proszę o modlitwę za nas, bo upadamy i bardzo ranimy Chrystusa”. Agnieszka
“Kiedy stanąłem na rozdrożu życiowym, postanowiłem przystąpić do Ruchu Czystych Serc. Powiedziałem sobie, że mimo wszystkich niepowodzeń życiowych i tego, że mam już 27 lat, nie wszystko jeszcze stracone. Czas puścić w niepamięć ostatnie 3 lata i rozpocząć nowe życie”. Piotr
.
Wierzę, że wielu młodych czuje potrzebą wygrania walki o miłość i choć odwaga wiary wiele kosztuje warto podjąć trud. Warto uważnie przyjrzeć się przygotowanym propozycjom, nie przejść obojętnie obok nich ale wykorzystać dla własnego dobra.
MP
324458