Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Maturzystom i Tym, którzy zaczynają życie bez matury...

Treść


.
Maturzystom i Tym, którzy zaczynają życie bez matury
- ale na własny rachunek
ŻYCZENIA
.
Życzenia mają to do siebie, że się same nie spełniają, ale cieszą, bo rozpraszają czasem samotność, przypominają potrzebną nam ludzką życzliwość, są jak podarowany uśmiech, ale przede wszystkim prowokują do zadumy nad sobą i naszymi reakcjami z Bogiem, z innymi ludźmi i z życiem.
A, Wy, którzy jesteście na początku drogi, pamiętajcie:
“Łaską jest cieszyć się życiem mimo wszystko, sztuką uczynić z własnego życia coś pięknego i mądrością umieć korzystać z doświadczenia innych”
Korzystajcie więc, bowiem Boże zegary odmierzają podarowany nam czas, a każda droga ma swój kres.
Chwała tego świata przemija i to nie ona nadaje życiu sens. Dzieje się tak za sprawą naszych wyborów, dokonywanych zgodnie z powołaniem, wiarą w ideały i wolą ich bronienia.
“Każdy cel w życiu może być lepszy lub gorszy, wszystko zależy od drogi, jaką wybierzemy, aby go osiągnąć i jak tę drogę przejdziemy”
“Najtrudniej wyznaczyć Drogę samemu sobie. Kto nie dokonuje wyboru, w oczach Pana staje się martwy, choć nadal oddycha i chodzi po świecie. Człowiek musi wybierać. W tym tkwi jego niepowtarzalność i siła” - “Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę” - radzi Poeta.
“Niech nasza droga będzie wspólna - życzy Jan Paweł II. Niech Wasza miłość będzie głęboka. Niech Wasza modlitwa będzie pokorna. A nadzieja niech będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może dzisiaj sprzeciwiać”.
.
Pisarz - “Człowiek nie rodzi się sobie ani nie umiera dla siebie, ma na tej ziemi obowiązki wobec Boga, ojczyzny i ludzi”
“Ojczyzna jest to wielki, zbiorowy Obowiązek”
“Bez tej miłości można żyć, ale nie można owocować”
“Nie jesteśmy, by spożywać urok świata, ale po to, by go tworzyć, i przetaczać przez czasy jak skałę złotą”
.
Kapłan - “Najlepszym sposobem służenia Bogu jest iść na spotkanie marzeniom, które prowadzą do Niego”
“Uczyńcie ze swoich serc sanktuarium dla Chrystusa i posłuchajcie, co Wam mówi”
“Najwspanialszym doświadczeniem, jakiego może doznać człowiek, jest otwarcie się na Tajemnicę”
“Czasem trzeba bez słowa jednego dłoń na czyjejś położyć dłoni; jak opłatek biały i czysty. Wtedy właśnie przychodzi Chrystus”
.
Psycholog - “Poznaj trochę samego siebie. Każdy człowiek może stać się lepszy. Także Ty. Zajrzyj najpierw do własnego serca. Gdy człowiek zna siebie, swoje błędy i wady, gdy widzi jaki jest mały, staje się wówczas wiele łagodniejszy w stosunku do innych. Dlatego poznaj siebie i stań się lepszym. Zabierz się do tego jeszcze dziś.
I nie narzekaj! Ciesz się życiem. By móc się cieszyć, musisz być wolny od wszelkiej żądzy, nienawiści i zazdrości. By móc się cieszyć potrzebujesz zdrowej harmonii między swoimi uczuciami i wyobraźnią, a Twoim stosunkiem do ludzi i rzeczy. Przyjdzie wtedy do Ciebie miłość Boga, spotkasz życzliwych ludzi, będziesz wdzięczny, że codziennie wschodzi słońce. Ciesz się małymi rzeczami, a zamieszkasz w ogrodzie szczęśliwości”.
.
Nauczycielka - Czego najbardziej potrzebujesz?
- “Przyjaźni, która jest wielkim darem nieba, ale ją trzeba współtworzyć jak miłość.
- Mądrości, rozumu i serca oraz bliskości, która daje poczucie bezpieczeństwa.
- Marzeń, które ubogacają życie i szczęścia, za którym tęskni serce każdego człowieka”
.
“Czy wiesz, że istnieje tylko jeden sposób, by być szczęśliwym? Żyć dla innych, a stojąc na ziemi wciąż sięgać po gwiazdy i bronić nadziei”
Jutro nie jest zagwarantowane nikomu ani młodemu, ani staremu. Żyjcie więc tak, aby nie tylko Wam, ale i z Wami było innym dobrze. Bardziej o to niż by mieć, zabiegajcie o to, by być i dbajcie o czystość języka, by “wyraził wszystko, co pomyśli głowa”, był piękny, jasny i czysty.
Szczęść Boże!
Wybrała KM
327580