Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

> Wy jesteście światłem świata < Stary Sącz 21-25.06.2008

Treść


.
“Wy jesteście światłem świata” (Mt. 5,14)
Stary Sącz 21 - 25.06.2008
.
Kościół nieustannie troszczy się o Ewangelię nadziei. W okresie coraz częstszych podróży poznawczych oraz nowej wielkiej migracji wiernych w poszukiwaniu pracy, przypomina nasze zadanie w świecie hasłem na rok 2007/2008: “Bądźmy uczniami Chrystusa”. Świadectwo naszych postaw wobec ludzi, jakich spotykamy i problemów, które nas dotykają, jest znakiem nadziei dla świata na zachowanie największych wartości w codziennym życiu.
Wakacyjną okazją do wyrażenia naszych życiowych decyzji będą Światowe Dni Młodych w Sydney przeżywane w wielkiej podróży lub we własnej diecezji. Jednym z etapów, przygotowujących naszą diecezję do przeżywania duchowej wspólnoty, będą VII Papieskie Dni Młodych w Starym Sączu, które w tym roku przypominają, że to “Wy jesteście światłem świata” (Mt. 5,14)
Chcemy razem przeżyć kilka wakacyjnych dni w “cieniu” Papieskiego Ołtarza, aby zaczerpnąć mocy z nauki sługi Bożego Jana Pawła II oraz utrwalić nasze pozytywne nastawienie do ludzi i świata.
Po raz kolejny będziemy budować wspólnotę poprzez modlitwę adoracyjną, śpiew, liturgię, taniec, wędrówki po górskich szlakach i życie obozowe. PDM ma bowiem charakter obozu turystycznego, z którego mamy wyruszyć na szlak im. Jana Pawła II.
Zapraszam wiec w sobotę po rozdaniu świadectw szkolnych 21.06.2008, aby postawić swój namiot tam, gdzie są ślady sługi Bożego Jana Pawła II i włączyć się w naszą wspólnotę ze swoim światłem, które jest w Tobie, żeby zaświeciło jaśniej.
Ks.Tadeusz Sajdak
.
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY PDM 2008
“WY JESTEŚCIE ŚWIATŁEM ŚWIATA” Mt. 5,14
.
Piątek 20.06.2008
   14:00 - 20:00 Zakwaterowanie Służb
   20:00 - Odprawa wszystkich Służb
   21:37 - Nabożeństwo wieczorne
.
Sobota 21.06.2008
   15:00 - Powitanie … program… zasady …
   16:00 - 17:30 - “Bądźmy uczniami Chrystusa” - rozmowa biblijna w małych grupach
   17:30 - Spotkanie kadry i opiekunów grup
   18:00 - Kolacja
   19:00 - Koncert
   21:37 - 23:00 - Liturgia Słowa
.
Niedziela 22.06.2008
     7:00 - Pobudka
     7:30 - Modlitwa poranna - Jutrznia
     7:50 - Śniadanie
     8:15 - Spotkanie kierowników grup i kadry - poranna kawa
     8:30 - Spotkanie z gościem
   10:00 - Wspólnota śpiewu (nauka śpiewu)
   11:00 - Eucharystia
   12:30 - Wspólnota ruchu (taniec)
   13:00 - Obiad
   15:00 - 17:00 - Pielgrzymka do sanktuarium - klasztor św.Kingi
   18:00 - Kolacja
   19:00 - Koncerty zespołu “STRÓŻE PORANKA” z Poznania
   21:37 - 23:00 Liturgia Krzyża
.
Poniedziałek 23.06.2008
     7:00 - Pobudka
     7:30 - Modlitwa poranna - Jutrznia
     7:50 - Śniadanie
     8:15 - Spotkanie kierowników grup i kadry - poranna kawa
     8:30 - Spotkanie z gościem (wprowadzenie do filmu?)
   10:00 - Wspólnota śpiewu (nauka śpiewu)
   11:00 - Eucharystia
   12:30 - Wspólnota ruchu (taniec)
   13:00 - Obiad
   15:00 - 17:30 - Spotkania tematyczne w grupach - film
   18:00 - Kolacja
   19:00 - Koncert zespołu TRIQUETRA
   21:37 - 23:00 Liturgia Ikony
.
Wtorek 24.06.2008
     7:20 - Modlitwa poranna - Jutrznia
     7:30 - Eucharystia
     8:30 - Śniadanie
     9:30 - Odjazd autobusów na trasę - wędrówka - 8h
   19:00 - Obiad
   20:00 - Koncert zespołu “Full Power Spirit”
   21:37 - 23:00 Liturgia Światła
   23:00 - Pożegnanie - podziękowania wszystkim
.
Środa 25.06.2008
   7:50 - Modlitwa poranna - Jutrznia
   8:00 - Eucharystia - rozesłanie
   9:00 - Śniadanie - rozjazd
324541