Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

> Gniazdowe < imprezy

Treść


.
“GNIAZDOWE” IMPREZY
.
FESTYN INTEGRACYJNY NA PODMAJERZU

To kolejna inicjatywa Zarządu Osiedla Śródmieście i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury zrealizowana przy współudziale Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “Gniazdo”, pod patronatem burmistrza Mariana Cyconia.
W świąteczną sobotę 3 maja już po godzinie 13 na placu przy boisku sportowym klubu “Sokół” zaczęli gromadzić się, przybywając całymi rodzinami, starosądeczanie.
Atrakcji było wiele - począwszy od występów zespołów: grupy wokalno - instrumentalnej “Kanon” z Łososiny i miejscowych zespołów tańca nowoczesnego “Best” z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury, i “Adamo”, który tworzą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im.Ks.Józefa Tischnera, poprzez występy solistów i zespołów działających przy PMDK, i pokaz umiejętności zespołu Tamburmajorek.
Najbardziej bodaj swoje pierwsze występy dla dużej publiczności przeżywali podopieczni cyganowickiego Środowiskowego Domu Samopomocy: Ilona Legutko, Joanna Mordarska, Adam Baran i Michał Wcisło. Wzruszona publiczność nagrodziła ich z serca płynącymi oklaskami.
Nie zabrakło rodzinnych konkursów sprawnościowych i pokazu sprzętu strażackiego, którym szczególnie zainteresowani byli najmłodsi uczestnicy spotkania. Była również nauka gry i mini turniej bocci, której “Gniazdo” jest szczególnym propagatorem. Podopieczni Stowarzyszenia oczywiście wzięli udział w grze, występując w firmowych strojach. Były również: kiermasz potraw i prac uczestników ŚDS, punkt pomiaru ciśnienia krwi oraz poczęstunek dla wszystkich wykonawców przygotowany przez członków i sympatyków “Gniazda”.
Była również loteria fantowa, w której każdy zakupiony los wygrywał. Główne nagrody: rower ufundowany przez p.Marka Sekułę (właściciela firmy ubezpieczeniowej), plecaki, torby podróżne, komplet dwóch zegarków i rakiet do tenisa firmy Dunlop, były rozlosowane wśród posiadaczy zakupionych losów, na zakończenie spotkania, którego uczestnicy mimo przenikliwego zimna, wytrwali do godziny 19.15.

Rower wylosowany przez małą dziewczynkę, którą spośród publiczności zaprosił na scenę wspaniale, ze swadą prowadzący całą imprezę Wojciech Lasek - wiceprzewodniczący Stowarzyszenia - wygrał niespełna trzyletni Łukasz Dyrda.
Dochód z loterii i festynu w wysokości około 2000 zł. zostanie przeznaczony na wyposażenie pracowni techniczno - witrażowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Cyganowicach, prowadzonego przez Stowarzyszenie “Gniazdo”.
Oczywiście wśród szacownych uczestników festynu obecny był pan Burmistrz, odwiedzający stoiska z losami (wspierając ich zakupem szczytny cel).
Nie byłoby tego przedsięwzięcia, gdyby nie ofiarność w poświeceniu czasu, ludzi dobrej woli na których Stowarzyszenie zawsze może liczyć. To już zgromadzona w “Gnieździe” pokaźna rodzinka z p.prezes Zofią Wcisło na czele - inicjatorką wielu wspaniałych spotkań. Dołączają ciągle nowi, chętni do pomocy ludzie.
.
SPOTKANIE W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY
W CYGANOWICACH
.
11 maja (jak zwykle w drugą niedzielę miesiąca tym razem w gościnnym cyganowickim Środowiskowym Domu Samopomocy księża werbiści: o.Marian Tyrpak i duszpasterz niepełnosprawnych o.Stanisław Olesiak sprawowali Eucharystię w intencji tego wspaniałego dzieła, jakim jest działalność Stowarzyszenia “Gniazdo” oraz jego podopiecznych i członków. Czytania mszalne mieli pensjonariusze ŚDS, a wśród zaproszonych gości obecni byli również państwo Maria i Marian Cyconiowie.

Po zakończonej Mszy św. składano życzenia z okazji minionych imienin dla o.Stanisława i Mariana, dla p.Wojciecha Laska - niestrudzonego animatora wielu przedsięwzięć - wiceprezesa Stowarzyszenia, i p.prezes Zofii Wcisło.
Przy wspaniałej, słonecznej pogodzie, na zagospodarowanym placu przy budynku Domu zapłonęło ognisko, a na ruszcie piekły się smakowite kiełbaski. Panie ze Stowarzyszenia przygotowały wspaniałe ciasta.
Na wesołych pogawędkach czas upłynął bardzo szybko i ani się wszyscy obejrzeli jak sympatyczne spotkanie musiało dobiec końca. Ale następne “Gniazdowe” imprezy już zostały zapowiedziane, w tym piknik 29 czerwca, więc mówiono: “Do następnego spotkania”
.
TEREN WOKÓŁ DOMU PIĘKNIEJE
.
Porządkowanie terenu wokół budynku ŚDS przebiegało w kilku etapach. Najpierw młodzież z Technikum Leśnego, w ramach praktyki zawodowej, zrobiła przecinkę rosnących drzew, a p.Franciszek Rożdżyński usunął wykroty. Następnie w pierwszą sobotę 5 kwietnia członkowie Stowarzyszenia wraz z podopiecznymi sadzili przyniesione z własnych ogródków rośliny. Wzdłuż ogrodzenia uczniowie z TL posadzili około 100 świerków. Firma p.Władysława Csoricha i przysłani z Urzędu Gminy pracownicy robót interwencyjnych z udziałem podopiecznych wykonali roboty ziemne.

W środę 14 maja odbyło się kolejne nasadzanie roślin krzewów i bylin na przygotowanych wcześniej skarpach i rabatach wokół ŚDS.
Pod czujnym okiem p.Jadwigi Szlęk i personelu Domu, jego podopieczni z zapałem sadzili ofiarowane przez p.Krzysztofa Mroza sadzonki. Było ich w sumie około 80 sztuk wraz z instrukcją - jak je rozmieścić. Wszystkie rośliny pięknie wkomponowały się w otoczenie byłego cyganowickiego przedszkola.
Spotkani przeze mnie okoliczni mieszkańcy nie kryli radości, mówiąc, że tak wspaniałe dzieło powstało i dalej się tworzy w budynku, który służył wielu dzieciom, a teraz ma wspaniałych gospodarzy, i w oczach pięknieje - służąc dobrym ludziom, i dobrej sprawie!
.
”Zagraj z nami w boccię”
II POWIATOWY TURNIEJ BOCCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
o puchar burmistrza Starego Sącza p.Mariana Cyconia
.
. W sobotę 17 maja w gościnnej sali gimnastycznej starosądeckiego Gimnazjum odbył się drugi turniej tej paraolimpijskiej dyscypliny.
Wzięły w nim udział: Warsztaty Terapii Zajęciowej z Siołkowej, Lipnicy Wielkiej, Czarnego Potoku, Białej Niżnej, Gostwicy, ,,Nadzieja” i ,,Mada” - z Nowego Sącza, Szczawnicy, Stróż oraz Środowiskowe Domy Samopomocy z Nowego i Starego Sącza, Powiatowy Ośrodek Wsparcia z Muszyny, Szkoła Podstawowa nr 6 z Nowego Sącza, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Gniazdo” za Starego Sącza, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych ,, Nasz Dom” z Piwnicznej tworzące 29 drużyn.
Rozegrano w sumie 27 meczy, a eliminacje odbywały się na dwóch boiskach Nad przebiegiem rozgrywek zgodnie z regulaminem pracowało sześciu sędziów pod przewodnictwem p.Tomasza Baliczka.
Zawody przebiegały bardzo sprawnie, co przy liczbie ponad 100 uczestników organizacyjnie nie było rzeczą łatwą. Wszystkie drużyny wraz z opiekunami poczęstowane zostały smakowitym obiadem.
Emocje i doping publiczności rosły wraz ze zbliżaniem się do rozgrywek finałowych. Koniecznie trzeba wspomnieć świetnie rozrywkowo przygotowany zespół ze Stowarzyszenia “Nasz Dom” z Piwnicznej, który na turniej przybył z transparentem na którym widniało hasło: “Czy wygramy, czy przegramy, grając w boccię frajdę mamy”. Słowa te śpiewane przy akompaniamencie akordeonu, w rytm skocznej muzyki piwniczańskich czarnych górali, dodawały werwy grającym, tak jak i druga część przyśpiewki: “<Nasz Dom> dziś się świetnie bawi i za rok znów się tu pojawi”.
Atmosfera była wspaniała, co oczywiście było także zasługą świetnej organizacji turnieju, której nie powstydziłyby się, jak ktoś powiedział, nawet zawody międzynarodowe.
Fachowego prowadzenia turnieju podjęli się członkowie Zarządu Stowarzyszenia “Gniazdo” państwo: Anna Górz i Wojciech Lasek. Nagłośnienie obsługiwał jak zwykle uczynny p.Ryszard Garwol.
Zwyciężyła 3 osobowa drużyna Warsztatów Terapii Zajęciowej z Gostwicy i oprócz najwyższego trofeum pucharu p.Burmistrza, w nagrodę każdy z jej zawodników otrzymał odtwarzacz mp3.; drugie miejsce zajęła drużyna z Warsztatów Terapii Zajęciowej ze Stróż, dla zawodników której nagrodami były radioodbiorniki, a trzecie miejsce drużyna Środowiskowego Domu Samopomocy ze Starego Sącza, której zawodnicy jako nagrody otrzymali leżaki.

Specjalne nagrody (zegarki) za zajęcie IV miejsca ufundował p.Wojciech Lasek. Otrzymała je drużyna z WTZ z Siołkowej.
Każdy ze zgłoszonych uczestników otrzymał wspaniały medal ufundowany przez p.Burmistrza, zamiast dyplomu uczestnictwa - kubek, a całe zespoły torbę z upominkami.
W przygotowanie i przeprowadzenie turnieju zaangażowało się wiele osób. Najwięcej czasu, zapału i starań poświęcił turniejowi niezastąpiony p.Wojciech Lasek. Dzięki uporowi i determinacji p.Marysi Tokarczyk Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki temu jak i pozostałym sponsorom wraz z p.Emilem Zygmuntem, można było wszystkim uczestnikom wręczyć upominki, zapewnić wyżywienie, a zwycięzców uhonorować wartościowymi nagrodami. Bezinteresownie pracowali sędziowie, obsługa recepcji i szatni a opiekę medyczną zapewniały panie: Stanisława Kuziel i Anna Kolak. Bardzo pomocne były wolontariuszki - uczennice Gimnazjum.
Gościem honorowym turnieju był p.Stanisław Ślęzak z Klubu Sportowego “Start” w Nowym Sączu, znany działacz wyczynowego sportu niepełnosprawnych.
Imprezę sponsorowali: PFRON, Urząd MiG Stary Sącz, Popradzki Park Krajobrazowy Stary Sącz, Gellwe Spółka .z o.o. - Zabierzów, Cechini - Dystrybucja Spółka .z o.o - Muszyna, Rozlewnia Wody Mineralnej “Piwniczanka”; PHU Kłos- Pol - Podrzecze.
.
Ponieważ następne “Gniazdowe” spotkania są już zaplanowane i przygotowywane spotkamy się niebawem. Zapraszamy na nie. Do zobaczenia!
Jolanta Czech
327579