Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Trzeciomajowe uroczystości

Treść


.
“Potrzeba, aby Maryja była Matką i Królową naszego serca”
.
TRZECIOMAJOWE UROCZYSTOŚCI
.
Święto Matki Bożej Królowej Polski i kolejna rocznica uchwalonej 3 maja 1791 r. przez Sejm Czteroletni Konstytucji przebiegły jak zwykle bardzo uroczyście.
Przypomnijmy kilka dat z historii pierwszego z tych świąt.
Matka Boża towarzyszy dziejom Polski i jej kulturze od niepamiętnych czasów. Można powiedzieć, że od zawsze.
“Bogarodzica” już od XIII wieku zagrzewała do walki, dodając sił i wiary w zwycięstwa.
1 kwietnia 1656 r. - w katedrze lwowskiej, podczas uroczystej Mszy św. w obecności senatorów, biskupów, szlachty i ogromnych rzesz ludu, król Jan Kazimierz po dokonaniu koronacji Matki Bożej na Królową Korony Polskiej, klęknął przed wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej i wypowiedział następujące słowa: “Wielka człowieczeństwa Boskiego Matko i Panno! Ja, Jan Kazimierz, Twego Syna, Króla królów i Pana mojego, i Twoim zmiłowaniem się król, do Twych Najświętszych stóp przychodząc, tę oto konfederacyję czynię: Ciebie za Patronkę moją i państwa mego Królową dzisiaj obieram. Mnie, Królestwo moje Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, Inflanckie i Czernihowskie, wojsko obojga narodów i pospólstwo wszystko Twojej osobliwej opiece i obronie polecam, Twojej pomocy i miłosierdzia w teraźniejszym utrapieniu królestwa mego przeciwko nieprzyjaciołom pokornie żebrzę ”
.Wkrótce po złożeniu przez Jana Kazimierza ślubów lwowskich, losy wojny określanej jako “potop szwedzki”(1656-1660) zaczęły się toczyć na korzyść Polski. Do Lwowa nadeszła wiadomość o zwycięstwie Stefana Czarnieckiego nad Wartą, stopniowo odbijano z rąk wroga kolejne ziemie. Sukcesy te powszechnie kojarzono z wstawiennictwem Matki Bożej. W 1660 r. po całkowitym wyzwoleniu Polski, na życzenie króla do Litanii loretańskiej dodano wezwanie: “Królowo Korony Polskiej módl się za nami”
W 1909 roku papież Pius X ustanowił święto Królowej Korony Polskiej dla diecezji lwowskiej i przemyskiej, a od 1925 r. święto to obowiązywało już we wszystkich polskich diecezjach.
3 maja 1962r. papież Jan XXIII ogłosił Najświętszą Maryję Pannę - Królową i główną patronką Polski.
3 maja 1966 r. podczas uroczystości Tysiąclecia Chrztu Polski Episkopat złożył “Akt Oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, Matki Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego”. Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński powiedział wtedy: “Naród, który kończy jedno tysiąclecie i ma przed sobą nowe tysiąclecie, musi wspierać się na błogosławionych doświadczeniach dziejowych, czerpiąc z nich mądrość, siłę i program dla przyszłości”.
Na uroczystości milenijne pragnął przyjechać do Polski papież Paweł VI. Niestety uniemożliwił to sprzeciw władz komunistycznych.
Kulminacyjnym punktem uroczystości milenijnych był Akt Oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Maryi, Matki Kościoła Chrystusowego za wolność Kościoła w świecie. Sumę pontyfikalną odprawił metropolita krakowski ks. arcybiskup Karol Wojtyła, a papież Paweł VI w tym dniu odprawił Mszę św. w intencji Polski.
.
Konstytucja 3 Maja jako pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa zasadnicza (po konstytucji Stanów Zjednoczony Ameryki) regulowała na piśmie ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Było to wielkie, postępowe dzieło, wprowadzające wiele reform porządkujących sprawy państwa oraz ładu społecznego.
Starosądeckie miejsko-gminne obchody rocznicowe rozpoczął występ młodzieżowej orkiestry dętej z Barcic, pod dyrekcją Jana Jamrozowicza.

W kościele parafialnym pw. św. Elżbiety Węgierskiej została odprawiona Msza św. koncelebrowana w intencji Ojczyzny, pod przewodnictwem ks. prałata Alfreda Kurka z udziałem ks.dziekana Pawła Tyrawskiego i werbisty ks.pułkownika Augustyna Dzięgiela, który również wygłosił homilię.
W swoim rozważaniu podkreślił że: “Cała zawartość Konstytucji miała być realizowana po Bożemu <W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego>. Konstytucja wskazywała na umiłowanie wartości, uczyła patriotyzmu i pokazywała, że polskie wady musza zniknąć. Pokazywała, co trzeba zmienić, żeby ustrój państwa, jego organizacja była lepsza, żeby przynosiła pokarm bytu mieszczanom i chłopstwu...Ta Konstytucja 3 Maja wskazywała na rolę religii i Kościoła w wychowaniu społeczeństwa w jego tradycji chrześcijańskiej, w tym wszystkim, co dla Polski było najważniejsze.”
Oprawę muzyczną zapewnili Chór Parafialny i Starosądecka Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod dyrekcją Stanisława Dąbrowskiego
Po zakończonej liturgii jej uczestnicy przeszli ul.Kazimierza Wielkiego na Rynek, gdzie orkiestra dała koncert, prezentując mieszkańcom swój wszechstronny repertuar.
Jolanta Czech
324542