Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Powołanie i życie w kręgu służby

Treść


.
POWOŁANIE I ŻYCIE W KRĘGU SŁUŻBY
1908-2008 - Jubileusz pobytu Sióstr Służebniczek w Starym Sączu
.
100-lecie minęło 24 marca; parafialne obchody zaplanowano na 27 kwietnia. Punktem centralnym stała się uroczysta Msza św. w kościele p.w. św. Elżbiety, pod przewodnictwem JE ks.bp Władysława Bobowskiego. Część nieoficjalną, okolicznościowe spotkanie, zorganizowano w domu parafialnym.

We wstępnym słowie, rozpoczynającym uroczystość, gospodarz parafii ks.prałat Alfred Kurek wyraził wielką wdzięczność Panu Bogu i Siostrom Służebniczkom - za ich stuletnią obecność w Starym Sączu. Przywitał też serdecznie ks.bpa Władysława Bobowskiego - głównego celebransa jubileuszowej Mszy św. dziękczynnej oraz przybyłych księży , siostry zakonne i ich rodziny, chór parafialny, orkiestrę młodzieżową z dyrygentem p.Stanisławem Dąbrowskim, a także licznie zgromadzonych wiernych.
Koncelebrowali ks.prałaci: Alfred Kurek, Antoni Koterla, Józef Grzegorzek, ks.dziekan Paweł Tyrawski oraz ks.rektor Janusz Ryba i ks.rodak Bartłomiej Król.
Motywem przewodnim homilii, wygłoszonej przez Księdza Biskupa, stało się pojęcie “służby” tak czytelnie wpisane w życie Sióstr Służebniczek, ale również wypływające z najczystszego źródła wiary - z posłannictwa Jezusa. Przecież przyszedł na świat, aby służyć. To On całe życie uczynił służbą Ojcu i ludziom poprzez pełnienie woli, siew ziarna słowa Bożego, ewangelizację, miłość i łaski; a także przez poświęcenie, cierpienie i śmierć. Służył, “byśmy mieli życie i mieli je w obfitości”. Służył, bo Bóg jest miłością, a “fundamentem każdej służby musi być miłość”.
Wnioskując, że z ducha służby rodzą się ziemskie powołania, również i te siostrzane - służebniczek. Ks.Biskup przypomniał historię Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP i sylwetkę ich założyciela bł.Edmunda Bojanowskiego. Na dłużej zatrzymał się przy jubileuszu 100-lecia wyliczając zasługi oddane Staremu Sączowi i okolicy przez pracujące tu Siostry Służebniczki, m. in.: długoletnie prowadzenie ochronki, nauczanie i wychowanie małych dzieci, czynne włączenie się w życie parafii, prace przy kościele (wystrój, szaty liturgiczne itp.), służenie przykładem swego życia, wnoszenie ducha modlitwy, dobra i radości, katechizowanie, opiekę nad chorymi itp.
Jubileuszowa Msza św. stała się wyrazem hołdu za wszystkie dary, bo “dobry jest każdy dar, którym ludziom służymy”. To również okazja zanoszenia modlitw o nowe powołania zakonne, a także o wzrost ducha służby, miłości i poświęcenia – w młodym pokoleniu Polaków.
Na wyjątkowo uroczysty charakter i nadanie jubileuszowi rangi wydarzenia złożyły się: starania ks.prałata Alfreda Kurka, obecność ks.bpa Wł.Bobowskiego, Chóru Parafialnego i Orkiestry Młodzieżowej.

Bardziej kameralny charakter przybrało spotkanie w Domu Parafialnym. Miała tam miejsce prezentacja multimedialna - 100-letniej historii starosądeckich sióstr Służebniczek, prowadzona przez s.przełożoną Barbarę Czaja. W imieniu Matki Generalnej głos zabrała s.Wikaria Generalna Mieczysława Pyśkiewicz, składając serdeczne podziękowania Ks. Biskupowi, ks.prałatowi Alfredowi Kurkowi, Darczyńcom i Przyjaciołom Sióstr Służebniczek. Starosądecki Jubileusz uświetniły swa obecnością: s.Ekonomka Generalna Savia Bezak, s.Prowincjalna z Krakowa Symeona Liro oraz s.Ekonomka Prowincjalna Ludmiła Błażejewska.
Spośród Sióstr, które pracowały w poprzednich latach w Starym Sączu obecne były m.in.: s.Cecyliana Gawrzyńska, s.Rozelina Majcher, s.Berta Zybura, s.Ryszarda Pasiut, s.Małgorzata Łatka.
Zawsze bliskie sercem i duchem pozostają Siostry - rodaczki wywodzące się stąd, przybyłe na jubileusz: s.Teofila Potoniec, s.Katarzyna Król, s.Beata Słaby, s.Krystyna Jojczyk, s.Grażyna Ćwikowska.
Obecnie w Starym Sączu pracują:
  s.Eleonora Salamon - od 1994 r.,
  s.Otylia Dominik - od 1994 r.,
  s.Wiktoriana Kita - od 2001 r.
  s.Przełożona Barbara Czaja - od 2002 r.,
  s.Agnia Sienkiel - od 2007 r.
  s.Małgorzata Powrózek - od 2007 r.
  s.Anatolia Burek - od 2008 r.
  s.Kwiryna Lewandowska - od 2008 r.
Siostrom pracującym u nas życzymy pomyślności, wytrwania w tworzeniu historii drugiego już stulecia służby temu miastu i mieszkańcom. Życzymy błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Niepokalanej w każdym dniu i zamierzeniu.
Zofia Gierczyk
Fot.: Jolanta Czech
324542