Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

> Święci żyją świętymi <

Treść


.
Święci żyją świętymi”
 
.
To ponadczasowe przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II, które rozbrzmiewało na błoniach starosądeckich Anno Domini 1999, na zawsze pozostanie w naszych sercach. Umocnieni duchem wiary, nadziei i miłości “nieśmy” dar pokoju, prawdy i świętości dziś, gdy tak trudno być, tak trudno żyć..
“Święci nie przemijają, są wśród nas”, nasz ukochany Papież wskazywał świętość codziennego trudu i znoju jako drogę do zjednoczenia z Ojcem, który jest w niebie.
Podążając za tymi słowami udajmy się do grodu Świętej Kingi, naszej Patronki i w tym szczególnym dniu 16 czerwca 2008 roku w dziewiątą rocznicę kanonizacji, zanieśmy jej swoje dziękczynienie i swoje troski.
15 czerwca 2008 roku to szczególnym dzień, kiedy błonia starosądeckie na nowo ożyją duchem wiary i pokoju. Bądźmy w ten czas wszyscy razem i powitajmy z całego serca przybywającego na ziemię starosądecką dostojnego gościa: Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa.
Święta Kinga krzewiła kulturę i sztukę, i nigdy nie zapominała o dzieciach, najsłabszych, chorych i strapionych. I dziś na wzór naszej Patronki kontynuujmy jej dzieło. Niech tak się stanie i niech Jej przesłanie miłości i miłosierdzia jak ongiś żyje wśród nas.
W tym dniu tj. 15 czerwca 2008 roku, u stóp Ołtarza Papieskiego w Starym Sączu, przeprowadzona będzie aukcja na rzecz chorych dzieci inicjowana przez Akcję Katolicką. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych.
W dobie europeizacji powrót do “korzeni”, zachowanie tradycji i pielęgnowanie regionalizmu to nasze wyzwanie i obowiązek. Dadzą temu wyraz liczne zespoły regionalne, które przybędą do Starego Sącza w tym dniu. Kulinaria regionalne przygotowane przez poszczególne oddziały Stowarzyszenia Rodzin Katolickich to również atrakcja tegoż dnia.
Smakowitości nas czekają
Pioseneczki, tańce powitają
Goście mili zawitają
Świętowania czas już bliski
Otwórzmy serca dla wszystkich.
 
Zarząd SRK w Stary Sączu
Starosądecki oddział Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
serdecznie zaprasza wszystkie rodziny na błonia starosądeckie.
324584