Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

16 czerwca 1999 r. - jeden z najpiękniejszych dni, które dał nam Pan

Treść


.
Jan Paweł II w Starym Sączu
16 czerwca 1999 r.
- jeden z najpiękniejszych dni, które dał nam Pan
.
Tak ważny, uroczysty i pamiętny, że równego mu ani Stary Sącz, ani Ziemia Sądecka nie przeżyją już nigdy. Przyniósł wydarzenie historyczne, jakiego w najśmielszych marzeniach nie mogliśmy się spodziewać: Ojciec Święty w Starym Sączu i kanonizacja bł.Kingi w miejscu, gdzie żyła i działała, gdzie od wieków trwa modlitwa Sióstr Klarysek i to rozmodlenie “czyni starosądecki klasztor śladem Boga”!

To już 9 lat, czas tak szybko biegnie, ale pamięć trwa i wspomnienia w nas. Żyjmy tą pamięcią, dzielmy się wspomnieniami, przeczytajmy z uwagą rocznicowe refleksje ks.bpa Wiktora Skworca:
(...) Miasto, które Jan Paweł II nawiedził 16 czerwca 1999 r. może się cieszyć i budować prorockim świadectwem pierwszeństwa Boga w życiu człowieka oraz wartości braterskiej więzi w Chrystusie, jakie od ponad 7 wieków dają Siostry Klaryski. Wizytę Jana Pawła II w Starym Sączu uważam za jedno z najważniejszych wydarzeń w czasie mojej posługi pasterskiej w Kościele tarnowskim. W mej pamięci przechowuję atmosferę czerwcowych dni oczekiwania na przybycie Piotra naszych czasów do Grodu Świętej Kingi. Wspominam obawy, że chory Ojciec Święty nie pojawi się na starosądeckich błoniach, że pogoda nie dopisze, że... Boża opatrzność obdarowała nas jednak ponad miarę. Gościliśmy Ojca Świętego, błogosławiona Matka Kinga została ogłoszona świętą, otrzymaliśmy papieskie słowo, doświadczyliśmy wspólnoty sióstr i braci, zgromadzonych wokół stołu Eucharystii, przybyłych z różnych stron Polski i spoza jej granic. Słuchając Ojca Świętego uświadomiliśmy sobie, iż świętość jest również znakiem Boga, Jego działania w życiu człowieka. Jan Paweł II przypomniał nam, iż środowiskiem wzrastania do świętości, do stawania się śladem Boga jest rodzina, mająca za zadanie wyzwalać siły dobra, których źródło znajduje się w Jezusie Chrystusie Odkupicielu człowieka. Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu za Jego wezwanie, by nie lękać się świętości także w życiu publicznym, które polega na zachowaniu harmonii między wiarą a moralnością. Każdy, kto służy innym z pokorą, uczciwością, w prawdzie i trosce o dobro wspólne, staje się naśladowcą Świętej Kingi, która troszczyła się o sprawy Pana na tym świecie. Jan Paweł II zostawił nam testament, który rozważamy w Starym Sączu co roku, w czasie Diecezjalnej Pielgrzymki Rodzin (...)
Fr.: “Śladami Jana Pawła II po Polsce” 2008
324541