Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Zamyślenia nad Biblią

Treść


.

Psalm 4
.
Często nie wiemy, jak się modlić. Nic dziwnego i Apostołowie nie umieli, dlatego proszą Pana: “Panie naucz nas się modlić” W psalmach Bóg daje nam wiele przykładów dobrej modlitwy. Psalmy, to słowa Boga, skargi i westchnienia Ducha Świętego, wraz z “Ojcze Nasz” to Boże lekcje modlitwy.
Rozważmy dziś Psalm 4, który jest odmawiany jako modlitwa wieczorna, w pacierzach kapłańskich:
1 Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże,
  co sprawiedliwość mi wymierzasz.
2 Tyś mnie wydźwignął z utrapienia -
  zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę!
3 Mężowie, dokąd będziecie sercem ociężali?
  Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
4 Wiedzcie, że Pan mi okazuje cudownie swą łaskę,
  Pan mnie wysłuchuje, ilekroć Go wzywam.
5 Zadrżyjcie i nie grzeszcie,
  rozważcie na swych łożach i zamilknijcie!
6 Złóżcie należne ofiary
  i miejcie w Panu nadzieję!
7 Wielu powiada: «Któż nam ukaże szczęście?»
  Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza!
8 Wlałeś w moje serce więcej radości
  niż w czasie obfitego plonu pszenicy i młodego wina.
9 Gdy się położę, zasypiam spokojnie,
  bo Ty sam jeden, Panie, pozwalasz mi mieszkać bezpiecznie.
Mimo trudnej sytuacji w kraju psalmista nie traci nadziei w pomoc Bożą. Tych zaś, którzy naśmiewają się z jego pobożności, a sami źle postępują, napomina, by się nad sobą zastanowili, przestali grzeszyć i zaufali Bogu.
1 Boże, co sprawiedliwość mi wymierzasz - który mnie chronisz przed niesprawiedliwością ludzką;
3 Mężowie, dokąd będziecie sercem ociężali?- Chwałą psalmisty jest Bóg .Autor zwraca się prawdopodobnie do zamożnych rodaków (por. w. 8), którzy ubiegają się jedynie o bogactwo, a nie dbają o Prawo Boże, o nim samym zaś szerzą kłamliwe wieści i naśmiewają się - być może - z jego pobożności
5 Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie! Spokojne zastanowienie się nad sobą doprowadzi grzeszników do uznania, że źle postępują i obudzi w nich bojaźń Bożą. Milczenie jest wyrazem czci wobec Boga
6 Złóżcie należne ofiary - Chodzi tu albo o ofiary odpowiadające przepisom rytualnym, albo też raczej o ofiary w znaczeniu duchowym, tj. o ukorzenie się przed Bogiem i poprawę życia.
Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza! światłość (…) oblicza Bożego oznacza pomoc Bożą
 Wlałeś w moje serce więcej radości... Bogate żniwa są przysłowiowym źródłem radości (por. Iz 9,2), zwłaszcza po okresie niedostatku. Bez porównania większą radość odczuwa Psalmista, gdy sobie uświadamia, że Bóg nie wypuszcza go ze swej opieki.
Gdy się położę, zasypiam spokojnie, - Przeświadczenie, że Bóg nad nim czuwa, jest tak głębokie, iż czuje się bezpiecznym w każdej okoliczności. Ten pokój, który pochodzi z nadziei. Pokój, który liczy tylko na jedno, na Miłosierdzie Boże, pozwala czuć się bezpiecznym w każdej sytuacji życiowej. Korzystajmy z tego psalmu jako modlitwy wieczornej i w trudnych sytuacjach życiowych.
Opr. Ks.Paweł Tyrawski
324541