Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Co nowego w sanktuarium Świętej Kingi?

Treść


.
CO NOWEGO W SANKTUARIUM ŚWIĘTEJ KINGI?
 
     Codzienne życie niesie z sobą różne niespodzianki. Nie brak ich również w miejscu uświęconym modlitwą, cierpieniem i świętością naszej Matki Fundatorki oraz obecnością Jej relikwii. Pragnę więc opowiedzieć Szanownym Czytelnikom „Z Grodu Kingi” o sytuacji, jaka wytworzyła się na przełomie 2008 i 2009 roku.
     Dla jasności sprawy posłużę się opisem p.mgr inż. arch.Jolanty Wąsik:
„Podczas kontroli realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych w kościele klasztornym p.w. Świętej Trójcy niespodziewanie odkryto, że pokrycie dachowe oraz drewniana więźba dachowa kościoła znajdują się w katastrofalnym stanie technicznym zarówno z powodu porażenia grzybami i pleśniami jak i naruszenia statyki konstrukcji. Dziurawa jak sito miedziana blacha jest pozostałością działań wojennych I i II wojny światowej, kiedy klasztor był wielokrotnie ostrzeliwany z różnych kierunków natarcia wojsk. Wprawdzie po II wojnie światowej przeprowadzono konieczne reperacje, jednak jak się okazało były one na tyle nieskuteczne, że systematyczne zalewanie wodami opadowymi doprowadziło do bardzo poważnych szkód. Uszkodzenia te w połączeniu z zachwianiem statyki części wiązarów dachowych mogą, według opinii rzeczoznawców, skutkować katastrofą budowlaną. Według szacunków ekspertów pilne do wykonania prace remontowo-konserwatorskie mogą kosztować nawet 5 mln złotych”.
.

.

.
     Wejście na zagrożony teren znajduje się poza klauzurą, dlatego nie był on objęty naszą bezpośrednią kontrolą i stąd nastąpiło przeoczenie problemu. Mając na uwadze niebezpieczeństwo zawalenia się dachu, świadome ogromnych kosztów związanych z pracami remontowymi, zwróciłyśmy się z prośbą o ofiarowanie nam drewna do wszystkich gmin w powiatach: nowosądeckim, limanowskim i gorlickim oraz do właścicieli lasów prywatnych na terenie gminy Stary Sącz. Zapotrzebowanie na materiały jest duże:
- 250 m3 drewna na więźbę, w tym:
     - tramy jodłowe: długość 13 m o wymiarach 22x28 cm, minimum 15 szt.
     - długość 11 m o wymiarach 18x20 cm, min. 20 szt. (tramy muszą być w jednym kawałku)
     - pozostała ilość może być o mniejszym przekroju lecz nie mniejszym niż 20 cm od wierzchu - na krótsze krawężniaki i na deski:
     - 1000 m2 deskowanie pułapu
     -  500 m2 ślepy pułap
- blacha miedziana gr. 0,60-0,65 mm  -  8 ton
 
     Niezbędne przy tym wszystkim jest zaplecze finansowe na zakup blachy i realizację prac budowlano-konserwatorskich. Przygotowujemy dokumenty do wniosku o dotację do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
     Jeśli ktoś z Państwa mógłby pospieszyć z jakąkolwiek pomocą, będziemy bardzo wdzięczne. Ufamy, że z Bożym błogosławieństwem i z życzliwością ludzi podołamy temu trudnemu zadaniu. Zachętą jest dla nas to wszystko, co już zostało zrobione w zakresie remontów i konserwacji, dzięki czemu Klasztor wygląda tak pięknie.
     Zapewniając o modlitwie życzymy, aby ten rok jubileuszy: 775 rocznicy urodzin Świętej Kingi i 10-lecia Jej kanonizacji, dokonanej przez sługę Bożego Jana Pawła II w Starym Sączu, był rokiem szczęśliwym, obfitującym w dobra duchowe i materialne oraz owocującym świętością każdego i każdej z nas.
s. M. Teresa Izworska OSC
zdjęcia Józef Hronowski
.

Linoryt Jana Czecha
324428