Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Wszystkiego dobrego z okazji jubileuszów małżeńskich!

Treść


.
WSZYSTKIEGO DOBREGO
Z OKAZJI JUBILEUSZÓW MAŁŻEŃSKICH!
 
    W niedzielę Świętej Rodziny, 28 grudnia 2008 r. o godzinie 12.15, Mszą Świętą, w kościele parafialnym pod wezwaniem św.Elżbiety w Starym Sączu, rozpoczęła się uroczystość jubileuszowa małżonków, którzy w tym roku przeżywali swoje gody 50. 40. 30. i 25. lat wspólnego życia. Eucharystii sprawowanej w intencji Czcigodnych Jubilatów przewodniczył J.E.ks.bp Zygmunt Zimowski ordynariusz diecezji radomskiej. Mszę św. dziękczynną sprawowali również ks.dr hab.Henryk Szmulewicz profesor Seminarium Duchownego w Tarnowie, ks.prałat Alfred Kurek oraz ks.dziekan Paweł Tyrawski. Uroczystość, pięknym śpiewem kolęd, uświetnił Chór Parafialny kierowany przez dyrygenta p.Stanisława Dąbrowskiego. Kościół był wypełniony po brzegi rzeszą wiernych.
    Na początku Mszy św., ks.prałat Alfred Kurek, serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych gości. Zapowiadając intencję Eucharystii ks.Prałat powiedział: „Obecna Msza św. dziękczynna za wszystkie łaski i dobrodziejstwa od Boga otrzymane, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla małżonków, dla dzieci, dla wnuków, dla całej rodziny na dalsze lata życia”. A witając J.E.ks.bpa Zygmunta Zimowskiego ks.Proboszcz powiedział: „Ksiądz Biskup przed 35 laty tutaj właśnie rozpoczynał swoje kapłańskie posługiwanie. Na pewno niektórych spośród waszych dzieci, może wnuków, a może Was samych przygotowywał do I Komunii Świętej, do bierzmowania czy też może nawet ochrzcił. Dzisiaj również uczestniczy w tej uroczystości dziękczynnej razem z nami. Bóg zapłać za obecność, za przewodniczenie tej Mszy św.”.
    Przed uroczystym jubileuszowym błogosławieństwem, ks.bp Zimowski wręczył czcigodnym małżonkom pamiątkowy obraz przedstawiający Chrystusa z Jego Najświętszym Sercem. Obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa, wraz z dołączoną do niego notą gratulacyjną i życzeniami, na pamiątkę tej wyjątkowej chwili, własnoręcznie podpisali: ks.bp Zimowski, ks.prałat Alfred Kurek, Księża Wikariusze, aktualnie posługujący w parafii Stary Sącz oraz ks. Paweł Tyrawski.
.

.

.
    Na koniec Ksiądz Biskup skierował do Jubilatów, między innymi, następujące słowa: „Chciałbym Wam serdecznie, przede wszystkim pogratulować, tej miłości, wierności, bo przecież to było najważniejsze w Waszym życiu. I chciałbym Wam złożyć najlepsze życzenia, i wszystkim tutaj obecnym. To są życzenia i świąteczne, i noworoczne, i jubileuszowe.
    Ksiądz arcybiskup Leszek Sławoj Głódź, kilka lat temu, zapytał ks.Jana Twardowskiego (tego poetę) jakie życzenia chciałby przekazać radiosłuchaczom. To były chyba ostatnie jego życzenia przed śmiercią. I wtedy ksiądz Jan powiedział < Życzę dobrych świąt, to znaczy radości tych świąt. Za mało cieszymy się wiarą!> -po czym dodał - odkryjmy dar wiary. I ja Wam tego właśnie z całego serca życzę, abyśmy cieszyli się darem wiary! Abyście te prawdy wiary dalej przekazywali Waszym dzieciom, Waszym wnukom! To jest najważniejsze, bo jak pisał kiedyś poeta, Kazimierz Brodziński, nasz poeta z tarnowskiej ziemi, < Wiara dla ludzi Niebo otwiera, z wiarą spokojniej człowiek umiera, a jak cię przyciśnie jakaś niedola cóż jak nie wiara rękę ci poda>. Właśnie życzę z całego serca tej wielkiej ufności względem Pana Boga i względem każdego człowieka. Jedni drugich brzemiona noście! Nie bądźcie sobie niczym dłużni poza wzajemną miłością. Szczęść Wam Boże!”
    Uroczystość ta była niezwykłym wydarzeniem, wielkim świętem miłości, zaufania, wyrozumiałości i wzajemnego oddania.
    Poniżej przedstawiamy listę małżonków, którzy pozostali wierni przysiędze „…i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci…”.
    Minęło 50 lat od chwili, kiedy słowa te wypowiedziało dziewięć par małżeńskich z terenu Starego Sącza, wstępując na wspólną drogę życia i mimo różnych przeciwności losu dotrzymało złożonej sobie wtedy przysięgi.
 
Swój złoty jubileusz obchodzili: Państwo: Helena i Jan Lachowscy, Danuta i Stanisław Pająkowie, Stanisława i Bronisław Pietrzakowie, Anna i Józef Smagowie, Maria i Jan Kotasowie, Zdzisława i Adam Kuligowie, Stanisława i Mieczysław Szczepaniakowie, Emilia i Marian Szołdrowscy.
 
Rubinowymi zaś godami cieszyły się 4 małżeństwa. Imponujący staż 40 lat wspólnego życia mają za sobą: Państwo: Halina i Włodzimierz Pustułkowie, Stanisława i Wojciech Konieczny, Józef i Antoni Bielakowie, Maria i Władysław Śmierciakowie.
 
Jubileusz 30 lat a zatem perłowe gody były udziałem Państwa: Haliny i Jana Górków, Jadwigi i Mieczysława Królów.
 
25 lat to też piękny staż małżeński. Srebrny jubileusz przeżywali Państwo: Ewa i Antoni Adamczykowie, Maria i Tadeusz Zielińscy, Teresa i Krzysztof Cieślowie, Grażyna i Marek Bawełkiewiczowie.
 
    Jeszcze raz wszystkim małżonkom, szanownym Jubilatom, składamy najserdeczniejsze życzenia. Niechaj to Wasze rocznicowe święto będzie szczególną okazją do tego, by się zatrzymać i spojrzeć wstecz na to, co przez te lata wspólnego życia osiągnęliście. Niech będzie to czas zarezerwowany na wspomnienia wszystkich wspaniałych, radosnych i szczęśliwych chwil oraz problemów, którym skutecznie stawiliście czoła. Niech będzie to czas podziękowania Panu Bogu za piękno Waszej miłości i trwałości Waszego małżeństwa. Idźcie dalej przez życie silni Bogiem i silni poczuciem bezpieczeństwa i szczęścia... Idźcie radośni, z dobrocią w sercu, otoczeni ludźmi, których kochacie, idźcie nierozłączni! Nich Wam Bóg błogosławi.
Ks.Janusz Ul
322722