Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Kochane Dzieci

Treść


.

.
     Przed nami kolejny miesiąc i kolejne etapy podróży Apostoła Narodów. Św. Paweł po powrocie z pierwszej misyjnej wyprawy udał się do Jerozolimy. Tam spotkał się z Apostołami, opowiadał o owocach swojej podróży i uczestniczył w Soborze Apostolskim. Dzieje Apostolskie opowiadają następnie, że Apostołowie Paweł i Barnaba postanowili odwiedzić założone podczas pierwszej wyprawy wspólnoty. Ta podróż nie ograniczyła się tylko do wizytowania kościołów lokalnych. Apostołowie chcieli głosić Ewangelie aż na krańce świata, a potwierdzeniem tego pragnienia była wizja, jaką miał Paweł. Ujrzał On Macedończyka, który błagał o pomoc. Tam też skierowano podróż. Apostołowie zatrzymali się w Filippi.
.

.

.

.
Filippi - miasto w odległości 12 km od Neapolu, na wybrzeżu Macedonii (północna Grecja). Nazwane tak zostało na cześć Filipa Macedońskiego. Zajęte przez Rzymian w 168 r. przed Chr. W pobliżu tego miasta w 42 r. przed Chr. rozegrała się słynna bitwa między wojskami Antoniusza i Oktawiana (Augusta) z jednej, a siłami Brutusa i Kasjusza z drugiej strony. W kilka lat później Oktawian uczynił z miasta kolonię rzymską, a jego mieszkańcom przysługiwały takie same prawa i przywileje, jakie mieli mieszkańcy Italii. Do Filippi dotarł Paweł podczas drugiej podróży misyjnej po widzeniu, w którym ujrzał Macedończyka błagającego o pomoc. Tu powstał pierwszy w Europie Kościół chrześcijański.
W tym mieście bezprawnie uwięziono Pawła i Sylasa. Kiedy jednak oznajmili, iż są obywatelami rzymskimi, zostali uwolnieni i przeproszeni. Do Kościoła w Filippi Paweł skierował jeden ze swych listów.
s.Agnia
324163