Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Pomóżmy klasztorowi Sióstr Klarysek w Starym Sączu

Treść


.
POMÓŻMY
KLASZTOROWI
Sióstr Klarysek
w Starym Sączu
 
     Od 1280 roku, czyli od momentu ufundowania Klasztoru Sióstr Klarysek losy mieszkających w nim mniszek splatały się z losami mieszkańców miasteczka i okolic. Jest rzeczą niezaprzeczalną, że i obecnie Stary Sącz zawdzięcza swój urok, atrakcyjność i pozycję obecności w murach historycznego Sanktuarium Zakonu ze Zgromadzenia Świętej Klary.
Klasztor przetrwał wiele dziejowych burz dzięki wsparciu dobrodziejów zarówno pochodzących ze Starego Sącza, jak i mieszkających poza nim. Zespół Klasztorny wrósł w pejzaż miasta i stał się jego wizytówką. Każde pokolenie udzielając Siostrom wsparcia przyczyniało się do przetrwania Klasztoru przez siedem stuleci. Dzięki ich obecności te leciwe mury są wciąż żywe. Również obecność Papieża Jana Pawła II na Starosądeckiej Ziemi zawdzięczamy pielęgnowaniu i rozwijaniu przez Zakon kultu Świętej Kingi.
     Dzisiaj zarówno Siostry Klaryski jak i architektura klasztoru potrzebują naszego materialnego wsparcia aby przetrwać niełatwe czasy. Intencją ludzi związanych z Ziemią Sądecką winna być dbałość o zapewnienie Siostrom godnych warunków życia oraz zapobieganie podupadania zabytkowej budowli.
     Kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy w Starym Sączu, zaliczany do pereł architektury sakralnej, pilnie potrzebuje remontu. Zabytkowa świątynia przeszła już wiele modernizacji. Podczas montażu na dachu czujek pożarowych stwierdzono, że pokrycie kościoła jest bardzo zniszczone. Konstrukcja dachowa i pokrycie dachu wymaga natychmiastowej wymiany, gdyż może dojść do ich zawalenia. Kontemplacyjnego Zakonu nie stać na zakup potrzebnych materiałów.
     Zakon zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe, które choćby w pewnej części pokryje bardzo kosztowny remont. Każda złotówka będzie bardzo pomocna. Ofiarę można wpłacać na konto Klasztoru w Banku Spółdzielczym w Starym Sączu.
 
Numer konta:  54-8816-0001-2001-0000-2424-0001
 
     Siostry Klaryski zapewniają o wyrazach wdzięczności dla dobroczyńców i pragną je wyrazić w swej stałej modlitewnej pamięci.
     Rada Miejska w Starym Sączu gorąco wspiera i zachęca do wszelkich działań na rzecz pomocy Zakonowi. Serdecznie prosimy wszystkich ludzi oraz podmioty gospodarcze, którym los Klasztoru Klarysek nie jest obojętny o pomoc finansową.
 
Marian Lis
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Starym Sączu
322730