Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Rok 2009 rokiem Jana Pawła II na Sądecczyźnie

Treść


.
ROK 2009 ROKIEM JANA PAWŁA II
NA SĄDECCZYŹNIE
 
    16 czerwca br. minie dziesięć lat od niezapomnianej wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Starym Sączu. Nie było większego wydarzenia w ponad siedemsetletnich wówczas dziejach miasta i przypuszczać należy, że już żadne inne, nie dorówna mu rangą. Raczej nigdy miasto nie będzie gościć ponad 700 - 800 tysięcznej rzeszy pielgrzymów i gości. To historyczne wydarzenie jest precedensem dla takiego miasteczka jak Stary Sącz.
Szczególna wdzięczność i pamięć Starosądeczan, należna jest Papieżowi, który sam wybrał Gród Kingi na miejsce kanonizacji Pani Ziem Sądeckich.
    Już w sierpniu 2008 r. Rada Powiatu Nowosądeckiego zdecydowała, iż rok 2009 będzie Rokiem Jana Pawła II. Honorowy patronat objął ks.bp Wiktor Skworc.
Oczywiście również starosądecka Rada Miejska podjęła uchwałę w tej sprawie i „Dla upamiętnienia historycznego wydarzenia, jakim była w 1999 r. wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Starym Sączu i kanonizacja bł.Kingi na starosądeckich błoniach” - rok 2009 w Mieście i Gminie Stary Sącz ogłosiła Rokiem Ojca Świętego Jana Pawła II. Podobną uchwałę przyjęli także radni Nowego Sącza.
     Różne formy przybiorą obchody rocznicy pobytu Papieża w naszym grodzie.
Na 21 czerwca (jak podaje na swojej stronie internetowej www.centrum.stary.sacz.pl) starosądeckie Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im.Jana Pawła II, dla upamiętnienia historycznego wydarzenia, zaplanowało uroczystości rocznicowe na Ołtarzu Papieskim i poświęcenie Domu Pielgrzyma. Zapewne zaproszono znamienitych gości i licznie dopiszą tak mieszkańcy Grodu Kingi, jak również pielgrzymi z kraju i zagranicy.
 
Do tak wielkiego wydarzenia trzeba się będzie godnie duchowo przygotować, co umożliwią liczne przedsięwzięcia i imprezy przygotowywane m.in. przez Powiatową i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Sączu, w tym konkursy wiedzy wymagające przypomnienia osoby Jana Pawła II, Jego twórczości, nauczania i wygłaszanych homilii.
Już w styczniu Biblioteka ogłosiła konkurs literacki na esej dla licealistów: „Co pozostało w sercach i umysłach naszych z nauk Jana Pawła II” i plastyczny dla szkół podstawowych i gimnazjów: „Jak wyobrażam sobie wolny czas Ojca Świętego”. Następnie odbędą się warsztaty poetyckie z udziałem autora książek dla dzieci - Andrzeja Grabowskiego, w rezultacie których powstanie książeczka dla przedszkolaków: „Nasza poezja w hołdzie Janowi Pawłowi II”. Później odbędzie się Powiatowy konkurs wiedzy o literackiej twórczości Jana Pawła II dla gimnazjów i szkół średnich - (konkurs drużynowy 4-5 osób, na podstawie trzech wybranych utworów).
W czerwcu biblioteka przygotuje wystawę „Ojciec Święty na Sądeckiej Ziemi w literaturze i fotografii”; we wrześniu dr Z.Baran na podstawie książki „Bóg, Człowiek, Kultura...” poprowadzi panel dyskusyjny ze studentami; w październiku - „Rozmowy w duecie Bonowicz - Kudyba” na temat: „Związki Jana Pawła II ze starosądeckim księdzem prof.Józefem Tischnerem”, a w listopadzie obędzie się promocja albumu „Ojciec Święty na Sądecczyźnie”.
Na czas ferii (16 lutego - 1 marca) przygotowano konkurs plastyczny „Rok 2009 rokiem Ojca Świętego Jana Pawła II” (Skrudzina, Myślec, Barcice).
W kwietniu planowana jest wystawa organizowana wspólnie prze Galerię „Pod Piątką” i DCP: „Upamiętnienie pobytu Jana Pawła II na starosądeckich błoniach - zdjęcia, albumy, pamiątki.
Rocznicę pożegnania sługi Bożego Jana Pawła II 2 kwietnia, jak co roku zorganizuje Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania.
16 maja na starosądeckim Rynku będzie koncert „Na pamiątkę urodzin Wielkiego Polaka”, z udziałem uczniów Szkoły Muzycznej w Starym Sączu oraz podopiecznych domów kultury w Wieliczce, Bochni i Wadowicach.
17 maja przy Ołtarzu Papieskim będzie sprawowana msza św. dla motocyklistów o bezpieczny i szczęśliwy sezon podróżniczy oraz o godz.19.00 msza św. „Na pamiątkę urodzin Wielkiego Polaka”, po której odbędzie się projekcja filmu pt. „Świadectwo” i koncert poświęcony Janowi Pawiowi II.
Na dni od 24-29 maja zaplanowano VIII Papieskie Dni Młodych. W czerwcu ruszy Rajd Turystyczny Szkół im. Jana Pawła II
W któryś czerwcowy dzień planowany jest przejazd pociągu papieskiego na trasie Stary Sącz - Nowy Sącz
Będzie również konkurs na „Ciasteczka Papieskie”, wystawa Polskiego Związku Filatelistycznego: „Jan Paweł II - Pielgrzym”, konkurs „Promyczka” o Janie Pawle II oraz V spotkanie szkół im. Jana Pawła II oraz szkół imienia świętych i błogosławionych.
Niedziela po 16 października 2009 r. będzie w całej Polsce kolejnym „Dniem Papieskim”.
     W ramy obchodów wpisuje się również ogłoszony przez Starostwo Powiatowe Konkurs o kapliczkach, dzięki któremu zabytkowe kapliczki na terenie Sądecczyzny zostaną zinwentaryzowane. Uczniowie szkół ponad podstawowych będą zbierać informacje o tych „świadkach wiary” sądeckiego ludu, które bardzo cenił również Jan Paweł II. Dzięki temu powstanie dokumentacja (również fotograficzna), której znaczenia (także przez zaangażowanie w akcję młodego pokolenia), nie sposób przecenić.
O poszczególnych inicjatywach i ich dokładnych datach w miarę uzyskiwania szczegółowych informacji będziemy Czytelników informować.
Jolanta Czech
324503