Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Czytelnicy piszą

Treść


.

.
Wielebni i Szanowni Redaktorzy
 
Gratulujemy pięknego wydania „Z Grodu Kingi”, które dotarło do nas po raz pierwszy.
Na zebraniu sodalicyjnym przeczytano artykuł pt.: „50 lat w służbie Bogu, Kościołowi i ludziom”, który ukazał się we wrześniowym wydaniu (2008 r.). Czy będzie można od nas dodać parę słów odnośnie wspomnianego jubileuszu? Bardzo będziemy wdzięczni za przysługę.
Sekretarz Sodalicji Mariańskiej
 
    Jest zakątek na tej ziemi, położony z dala od Starego Sącza, Naszacowic i Podegrodzia, miasto Huddersfield w płn. Anglii, gdzie istnieje polska parafia pw.Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski. Pismo parafii św.Elżbiety w Starym Sączu doszło do nas z opóźnieniem. Gratulujemy wysokiego poziomu i pięknej oprawy, a Liceum M.Skłodowskiej-Curie życzymy Plurimos annos! Bardzo nas zainteresował i wzruszył artykuł opisujący złoty jubileusz kapłaństwa ks.Władysława Turka, prałata honorowego Jego Świątobliwości, czcigodnego ks.doktora.
Ks.Władysław w swym świątobliwym życiu przeszedł i dokonał wiele. W swej skromności nie wspomniał o zastępczej posłudze kapłańskiej, którą na przestrzeni kilkudziesięciu lat udzielał nam - wiernym Polakom z dala od ojczyzny. Dla nas emigrantów jest naprawdę rodakiem z krwi i kości. Zaskarbił sobie nasze serca i życzliwość swą dobrocią i charyzmatem, którymi zdobył w parafii (i nie tylko) dozgonnych przyjaciół.
W Kościele był pomostem między wiernymi, a Chrystusem. W parafii pocieszał strapionych, dodawał otuchy chorym i słabym. W Szkole Sobotniej czy w harcerstwie kształtował charaktery młodych, pouczał o kraju ojców i walorach przodków.
Ukoronowaniem służby Bogu i bliźniemu na tutejszym terenie było wyświęcenie, przez biskupa diecezji Davida Konstanta w 1989 r. - Czesława Pukacza na diakona stałego, na której to ceremonii ks.jubilat Turek był, jako inspirator głównym celebransem.
W dniu, w którym obchodzono Złoty Jubileusz w Podegrodziu, w naszym kościele została odprawiona Msza św. dziękczynna w intencji Jubilata (przez drugiego kapłana z diecezji tarnowskiej ks.S.Wąchałę).
Serdeczne więzy łączyły i nadal łączą ks.Władysława z Sodalicją Mariańską w naszej parafii. Ks.Turek przysyła nam czasopisma katolickie, które wykorzystujemy na zebraniach. Wspiera nas modlitwą, a my z kolei odwzajemniamy się pamięcią naszemu honorowemu moderatorowi.
Po paroletniej przerwie ks.Prałat znowu zawitał do nas na kilka tygodni (w sierpniu 2008 r.). Cieszyliśmy się obecnością ks.Jubilata wśród nas. W asyście diakona odprawił Mszę św. dziękczynną za 50 lat wytrwałej pracy w Winnicy Pańskiej. Eucharystię zakończono spotkaniem towarzyskim na plebanii i agapą. Wznoszono toasty za zdrowie gościa - krajana. Śpiewano „Sto lat” - w różnych wersjach i na różne melodie. Przy smacznym bigosie i innych delicjach z przyjemnością wspominano lata przyjaźni.
Na zakończenie pragniemy wyrazić raz jeszcze wdzięczność naszemu Dobroczyńcy, życząc dużo „szanownego” zdrowia, sił i zapału do dalszej ciężkiej, a jakże wydajnej, pracy duszpasterskiej dla dobra Kościoła i bliźniego.
Życzymy wiele łask dobrotliwego Pana za przemożnym wstawiennictwem Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej Maryi - Jasnogórskiej Pani. Przyjmij nasze serdeczne gratulacje i życzenia AD Multos Annos! Wielebny Jubilacie!
Sekretarz Sodalicji Mariańskiej
Huddersfield 28 listopada 2008
322709