Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Nowa parafia w Starym Sączu i dokumenty z nią związane

Treść


.
Rozmowa z ks.proboszczem Januszem Rybą
NOWA PARAFIA W STARYM SĄCZU
 
    W 10 (65) numerze czasopisma „Z Grodu Kingi” (październik 2002 r.) ukazała się pierwsza wzmianka o planowanej budowie kościoła na Osiedlu Słonecznym. Budowniczym świątyni został mianowany ówczesny wikariusz parafii ks.Janusz Ryba.
Chcąc przekazać naszym wiernym Czytelnikom najnowsze wieści z realizacji przedsięwzięcia, jakim jest budowa nowego kościoła, przypomnieć poszczególne etapy - dziś już historię, przedstawić plany i zamierzenia odnośnie tego dzieła, o rozmowę poprosiłam ks.proboszcza Janusza Rybę, który chętnie odpowiedział na zadane z myślą o Czytelnikach pytania.
 
Proszę Księdza o krótką notkę biograficzną.
.

.
    - Urodziłem się w 1963 r. w Gorlicach. Pochodzę z Zagórzan. Ukończyłem Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie. 12 czerwca 1988 r. z rąk ks. abpa Jerzego Ablewicza przyjąłem święcenia kapłańskie. Pracowałem jako wikariusz w parafiach w Wietrzychowicach, Brzesku, Ciężkowicach, Dębicy i do 2005 roku w parafii św.Elżbiety w Starym Sączu, gdzie zostałem skierowany z poleceniem budowy nowego kościoła. 22 lutego 2005 r. zostałem mianowany rektorem Rzymskokatolickiego Rektoratu Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu. Od 25 stycznia 2009 r. po erygowaniu Parafii Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu pełnię funkcję jej proboszcza.
 
Jak przebiegały prace nad rozpoczęciem budowy nowego kościoła?
    - Pod koniec czerwca 2003 r. został rozstrzygnięty konkurs na projekt kościoła. W konkursie wzięło udział siedmiu architektów, którzy przedstawili jedną lub więcej koncepcji. Komisja Sztuki Kościelnej wybrała dwa projekty i przedstawiła je ks.Biskupowi Ordynariuszowi, który zadecydował, że projekt mgr inż. Marka Jasiewicza z Nowego Sącza jest najbardziej odpowiedni i zatwierdził go do realizacji.
Dnia 20 września 2003 roku miała miejsce wyjątkowa uroczystość - liturgiczne rozpoczęcie wznoszenia kościoła pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu.
Zaprosiliśmy na nią wraz z ks.prałatem Alfredem Kurkiem wiernych z całej parafii św.Elżbiety na plac przyszłej budowy przy ul. Podegrodzkiej na wspólną Eucharystię, w czasie której ks.bp Wiktor Skworc poświęcił plac pod budowę nowej świątyni.
Podczas uroczystej Mszy św. bp Ordynariusz zachęcał zgromadzonych wiernych, aby modlitwą wypraszać Bożą pomoc na czas wznoszenia kościoła.
 
We wrześniowym numerze naszego czasopisma (2003 r.) zamieścił Ksiądz artykuł, który poprzedzony został fragmentem „Dzienniczka” s.Faustyny. Nawiązywał on do wezwania: „Miłosierdzia Bożego”, pod którym miała rozpocząć się budowa kościoła?
    - Ksiądz bp Wiktor Skworc zaproponował, aby nowo budowany kościół był pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia. Propozycja ks.Biskupa zyskała gorący aplauz przyszłych parafian. Wezwanie jest bardzo aktualne na obecne, trudne czasy. Cieszymy się, że Jezus Miłosierny zakróluje na naszej starosądeckiej ziemi i będzie jej patronował wraz ze św.Kingą i św.Elżbietą.
 
Jak doszło do wybudowania tymczasowej kaplicy?
    - W 2003 r. przebywałem w Tarnowie w Parafii Dobrego Pasterza u ks.Jana Ptaka i tam zrodziła się myśl przeniesienia kaplicy do Starego Sącza, po ukończeniu budowy tamtejszego kościoła.
Wiosną 2004 r. rozpoczęto demontaż, a latem firma p.Zdzisława Szewczyka wykonała fundamenty i złożyła przewiezione do Starego Sącza przez panów: Jana i Czesława Wastagów oraz Tadeusza Pietrzaka elementy konstrukcji kaplicy. Prace ziemne postępowały dzięki pomocy zarządu żwirowni i p.Czesława Basty. Pokrycie dachu wykonał p.Eugeniusz Sułkowski; instalację elektryczną p.Czesław Essen przy pomocy p.Marka Oświęcimki. Prace stolarskie wykonał p.Władysław Patynowski. We wszystkich pracach chętnie pomagali wierni mieszkańcy, co przyspieszyło oddanie do użytku kaplicy Pana Jezusa Miłosiernego. Wnętrze wyposażył p.Zygmunt Weber.
Obraz Jezusa Miłosiernego jest darem starosądeczanina ks.Antoniego Koterli obecnego proboszcza w Zawadzie
27 listopada 2004 roku, w ostatnią sobotę roku liturgicznego ks.bp Władysław Bobowski, przy udziale księży z dekanatu poświęcił kaplicę, która została przeznaczona na cele kultu religijnego.
 
Rok 2005 to następny etap budowania nowej wspólnoty.
    - 22 lutego 2005 r. ks.bp Ordynariusz utworzył Rzymskokatolicki Rektorat p.w. Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu, przenosząc pod administrowanie część miasta (os. Słoneczne, Północ) oraz wieś Mostki. Do pracy duszpasterskiej został skierowany ks.Józef Szczęśniak, a ja otrzymałem tytuł rektora z prawami proboszcza, na administrowanym przez siebie terenie.
W 2007 r. do pracy w tutejszej wspólnocie został skierowany ks.Grzegorz Franczyk.
 
W roku 2007 zaczęto budowę nowej świątyni.
    - W tymże roku wykonano stan zerowy (fundamenty). Rok 2008 był czasem wznoszenia murów świątyni i do końca roku wykonano mury na wysokość stropu i część stropu.
 
Jakie plany i zamierzenia ma Ksiądz na rozpoczynający się rok?
    - Po erygowaniu 25 stycznia br. Parafii Miłosierdzia Bożego (liczącej 4100 wiernych) rok ten będzie obfitował w ważne wydarzenia w naszej wspólnocie.
19 kwietnia, w niedzielę Miłosierdzia Bożego, odbędzie się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego.
W ostatnią niedzielę 31 maja, w święto Zesłania Ducha Świętego, będą miały miejsce pierwsze w dziejach parafii prymicje diakona Tomasza Koźbiała.
28 czerwca planujemy, również w tym roku, zorganizować II Festyn Parafialny. Liczymy na udział Krystyny Giżowskiej i Zbigniewa Wodeckiego.
Z planów budowlanych - chcemy zakończyć stan surowy kościoła z pokryciem dachowym (blachą). Chcielibyśmy rozpocząć wznoszenie budynku plebani.
Budowa wznoszona jest z ofiar naszej wspólnoty parafialnej i wiernych parafii św.Elżbiety. Dziękując wszystkim za ofiarność, składam serdeczne Bóg zapłać i korzystając z okazji zwracam się również z serdeczną prośbą o współpracę w bieżącym roku, i dalszą pomoc przy wznoszeniu świątyni Bożego Miłosierdzia.
 
Jak widzi Ksiądz duchowość wiernych parafian?
    - Cieszą oznaki rozwijającego się kultu Bożego Miłosierdzia w tym odmawianie Koronki. Jest coraz więcej próśb i podziękowań składanych przez wiernych na piśmie do skrzynki intencji, które włączamy do piątkowych modlitw nowennowych.
Szczególnie spontaniczne odmawianie Różańca przez wiernych, pół godziny przed prymarią i mszą wieczorną, świadczy o wielkim modlitewnym zaangażowaniu.
Udział dużej grupy dzieci w niedzielnych mszach o godz.10.00 i udział scholki dziecięcej „Ichtis” jest budujący.
Jest grupa młodzieżowa, prowadzona przez ks.Grzegorza, oczywiście lektorzy - około 20 i ministranci - około 30, którzy aktywnie uczestniczą w życiu wspólnoty.
Od ubiegłego roku, 13 każdego miesiąca (od maja do października) w naszej kaplicy jest odprawiane nabożeństwo fatimskie.
Na szczególne podkreślenie tak w budowę jak i życie parafialne zasługuje zaangażowanie mieszkańców Mostek.
.

.
     Dziękując Księdzu za rozmowę, przekazanie wielu interesujących informacji, życzę pomyślności w realizacji planów i zamierzeń, także w imieniu Czytelników „Z Grodu Kingi”, modlących się w czasie nowenny do Patronki Miasta, w intencji pomyślnego ukończenia budowy starosądeckiej świątyni Miłosierdzia Bożego i Domu Pielgrzyma Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im.Jana Pawła II, który był wielkim orędownikiem kultu Bożego Miłosierdzia. Szczęść Boże!
Jolanta Czech
.
Dekret erygujący
Parafię Rzymskokatolicką pw.Miłosierdzia Bożego
w Starym Sączu
.

.

.
Nominacja ks.mgra Janusza Rybę
na proboszcza Parafii Miłosierdzia Bożego
w Starym Sączu
.

.
322689