Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

I Diecezjalny Festiwal Zespołów Muzycznych - REGULAMIN

Treść


.
I  Diecezjalny  Festiwal  Zespołów Muzycznych
MUZYKA DLA DUCHA
Stary Sącz  2009
Regulamin:
I. Organizator:
Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II
Strona muzyczna: www.muzykadladucha.pl
 
II. Cele festiwalu:
Popularyzacja młodzieżowej muzyki chrześcijańskiej
Przegląd zespołów i grup muzycznych działających w szkołach oraz parafiach diecezji
Spotkanie i wymiana doświadczeń młodych twórców
 
III. Założenia i przebieg:
1. Festiwal ma charakter przeglądu, prezentacji
2. Szkoła i parafia mają prawo do wystawienia dwóch grup muzycznych
3. Uczestnicy wykonują dwa utwory o tematyce religijnej
4. Próba akustyczna dla przyjętych zespołów odbędzie się przed samym występem
5. W festiwalu biorą udział wszystkie zgłoszone zespoły, spośród których jury wyróżnia 3 laureatów.
6. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas II części, stanowiącej koncert galowy
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie festiwalu
 
IV. Termin i miejsce:
1. Zgłoszenia zespołów przyjmowane są do 15.06.2009 w biurze Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II. 33-340 Stary Sącz Pl.Św.Kingi 3; tel.: 18/446-14-39
2. Festiwal rozpoczyna się 28.06.2009 o godzinie 15:00 na scenie PDM przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu.
3. Koncert galowy planowany jest w tym samym dniu o godz. 20:00
 
V. Warunki uczestnictwa:
1. W festiwalu mogą uczestniczyć młodzieżowe grupy wokalno-instrumentalne, działające w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i przy parafiach z terenu całej diecezji tarnowskiej.
2. Wiek uczestników festiwalu: 14-30 lat (tylko opiekun, będący członkiem zespołu może przekroczyć granicę wieku).
3. Dojazd, wyżywienie, ewentualny nocleg uczestnicy organizują we własnym zakresie. Na terenie Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania można rozstawić własne namioty i otrzymać wrzątek.
327579