Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Patronalne święto Akcji Katolickiej w Starym Sączu

Treść


.
    Patronalne święto
Akcji Katolickiej
w Starym Sączu
 
„I Ty możesz być świadkiem Chrystusa”
 
     Dzień był słoneczny i piękny, ziemia rozkwitała wiosną, gdy zebraliśmy się w ukwieconej kaplicy w Popowicach, gdzie odbyło się spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, zorganizowane z okazji św.Wojciecha - patrona Stowarzyszenia.
Dopisali prawie wszyscy. Obok starosądeckich gospodarzy, razem ze swymi kapłanami przybyli przedstawiciele kół w Barcicach i Czarnym Potoku. Obecnych serdecznie powitał ks.prałat Alfred Kurek, który podkreślił niezwykle ważne zadania stojące przed Akcją Katolicką w obliczu postępującej dehumanizacji życia i dechrystianizacji kultury, i dziękował organizatorom za to urokliwe, rodzinne spotkanie.
     Zaczęło się od występu uczniów Szkoły Podstawowej w Popowicach, którzy w nawiązaniu do hasła roku: „Otoczmy troską życie” przygotowali ciekawy program artystyczny poświęcony obronie życia. Przejmujące słowa o dzieciach w ustach dzieci poruszyły umysły i serca uczestników spotkania i zdobyły najwyższe uznanie dla p.dyr.Grażyny Smagi i pań, które ten występ przygotowały. Należą do nich p.A.Lompart i p.Iwona Walczak, panie Beata Nowak i Renata Nosal. Niemilknące brawa były nagrodą i wyrazem uznania.
     Program dziecięcy poprzedził Mszę św. odprawioną przez ks.Józefa Słowika w koncelebrze ks.prałata Alfreda Kurka, ks.dziekana Pawła Tyrawskiego, ks.prałata Józefa Grzegorzka oraz gości: ks.Piotra Gwiedza i ks.Leszka Bobroi. We Mszy św. uczestniczył również proboszcz z Barcic ks.Stanisław Dziekan.
     W pamięci została piękna homilia ks.Pawła Tyrawskiego. „I Ty możesz być apostołem Chrystusa, Jego świadkiem”. To była myśl przewodnia rozważań ks.Dziekana, który nawiązując do Roku Świętego Pawła i do przesłania Wielkiego Papieża piękną polszczyzną, sugestywnie przedstawił rolę laikatu w Kościele. Przypomniał obowiązek każdego katolika do indywidualnej i zespołowej ewangelizacji i wezwał do apostolstwa świeckich, na których Kościół bardzo liczy. Różnorodności Jego posługiwania towarzyszy jedność posłannictwa do dorastania w świętości. Wszyscy jesteśmy do niej powołani, tylko człowiekowi współczesnemu brak często odwagi, by realizować plany Boga o zbawieniu świata.
Rozległe pole działalności ma Akcja Katolicka. Kultywując wartości chrześcijańskie każdy powinien słowem i życiem dawać świadectwo braterstwa i miłości w swoich rodzinach, w pracy, wszędzie, gdzie jesteśmy.
- „Człowiek współczesny potrzebuje spotkania z Chrystusem Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym. Chce o Nim słyszeć nie tylko; chce Go dotknąć w drugim człowieku” - pisał Jan Paweł II, a współczesny pisarz, nawiązując do papieskiego przesłania o pracy dla drugich dodał, że „radość takiej pracy otwiera nam drogi do raju, miłość nas zmienia, a trafne wybory prowadzą do Boga”.
 
     O tej radości służby dla potrzebujących pomocy nie tylko materialnej, o jej problemach w środowisku, o wzajemnych kontaktach, przygotowywanej aukcji przedmiotów artystycznych i wielkiej loterii fantowej rozmawialiśmy po przejściu do szkoły, przy pięknie nakrytych stołach, w klasie pełnej słońca, pomocy naukowych i tego klimatu, który stwarza wzajemna życzliwość, wspólnota dążeń; umiłowanie dobra i prawdy. Mówiliśmy o dobrze układającej się współpracy z Caritasem, o prymicjach, nowych członkach i o swoich codziennych sprawach. Smakował ładnie podany obiad, pyszne były ciasta, świeże owoce, kawa czy herbata wg życzeń i ta niepowtarzalna atmosfera wspólnie przeżywanej radości, mimo że „rzeczywistość skrzeczy”, a nadziei trzeba bronić, bo „musi być większa od wszystkiego, co się jej może sprzeciwiać”.
     Te zbiorowe ciepłe przeżycia znalazły wyraz w wystąpieniu ks.proboszcza Alfreda Kurka, który jeszcze raz dziękował za zorganizowanie tego spotkania. Dziękował p.dyr.Grażynie Smadze i jej Radzie Pedagogicznej, a szczególnie p.Halinie Borowskiej - prezesce starosądeckiego Oddziału AK, inicjatorce wielu pięknych akcji, osobie wielkiego serca, która jest wzorem Chrystusowego apostolstwa wśród ludzi.
Za zaproszenie i współpracę dziękował ks.Józef Słowik - były proboszcz z Czarnego Potoku a na zakończenie głos zabrała p.Halina dziękując p.Grażynie, że umożliwiła i pomogła przygotować spotkanie w swojej pięknej szkole oraz Paniom za przygotowanie ciekawego montażu słowno-muzycznego. Wszystkim za wszystko, co było dla ducha, dla intelektu i dla ciała; dziękowała p.Marii Citak za jej niezastąpioną ofiarną pracę, a przede wszystkim za obecność licznie zgromadzonych członków Akcji Katolickiej. To było naprawdę rodzinne spotkanie. I Ty, i Ty możesz być razem z nami. Zapraszamy i czekamy. Pospieszmy się, póki jeszcze mamy czas i dzielmy się nim jak chlebem.
 
Z ostatniej chwili
     Tamto spotkanie odbyło się 25 kwietnia, a 17 maja z inicjatywy Zarządu POAK zorganizowano w Domu Parafialnym wielką loterią fantową pod hasłem: „Miłości miłosiernej”. Na apel otwierały się nie tylko portfele ale i serca - mówi p.Halina Borowska, która bezpośrednio odwiedzała starosądeckie zakłady, brała udział w zbieraniu fantów i wszędzie spotykała się z życzliwością i chęcią pomocy.
- To jest budujące, budujące i piękne, opowiadała p.Prezes. Wraca wiara w ludzi w tych niełatwych czasach, kiedy większość raczej dąży do tego, aby mieć niż być, a postęp mierzy się tylko osiągnięciami ekonomicznymi. U nas na szczęście jest inaczej. Mieszkańcy Grodu św.Kingi, wierni testamentowi swojej Partonki - nieraz dali świadectwo ewangelicznej miłości. Dlatego chciałam serdecznie i gorąco podziękować wszystkim Ofiarodawcom za poparcie dla naszej imprezy. Wśród 400 fantów było wiele bardzo ładnych i ciekawych, które dostarczyły dużo radości. Dochód z loterii przeznaczymy na konkursy dla dzieci i młodzieży objętej naszą szczególną troską, a pozostałe fanty, jeśli takie będą, przekażemy dla Caritasu, który je wykorzysta w swojej jesiennej loterii.
     Słowa wzruszonej wdzięczności kieruję do Członków Akcji Katolickiej i Caritasu za wszechstronną pomoc przy zorganizowaniu tej loterii ku radości dzieci, na pożytek ludziom, a na chwałę Bożą. Dziękuję najserdeczniej wolontariatowi młodzieży z Ruchu Czystych Serc, który działa pod opieką siostry Gordiany Kosteckiej. Na szóstkę z plusem sprawowały się uczennice i uczniowie: Natalia Siedlarz, Justyna Kaliciecka, Anna Radzik, Ludmiła Wójcik, Mateusz Florek i Piotr Radzik. Wierzymy, że w niedalekiej przyszłości ta grupa stanie się zalążkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodych, stwierdziła p.Halina, która jest duszą Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
     Loteria przygotowana była profesjonalnie, z dużym poczuciem piękna i cieszyła się wielkim zainteresowaniem. O wynikach powiemy po przeprowadzonej aukcji przedmiotów artystycznych, z której dochód wykorzystamy dla chorych dzieci.
Zanotowała Kazimiera Mrówka
327579