Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Rok Jana Pawła II na Ziemi Sądeckiej

Treść


.
Rok Jana Pawła II na Ziemi Sądeckiej
 
     10 rocznica pobytu Jana Pawła II w Starym Sączu stała się okazją do podejmowania przez wielu ludzi i instytucji, działań, które oprócz wspomnień o Wielkim Papieżu, jednoczą ludzi w dziele tworzenia czegoś dobrego, wyjątkowego.
.

.
     V Charytatywny Turniej Piłki Siatkowej - to jedna z inicjatyw, która nie tylko przywołuje pamięć Jana Pawła, ale również przyczynia się do wsparcia potrzeb Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu.
     Uczestnicząc w tym turnieju 6 maja 2009 roku, drużyny sportowe z powiatu nowosądeckiego popularyzują piłkę siatkową, wspomagają budowę Centrum i uczą innych, jak można pomagać.
Turniej ten rozpoczął też cykl zawodów dla upamiętnienia rocznicy pobytu Ojca Świętego na Ziemi Sądeckiej.
     Organizatorami zawodów są: Dyrektor DCP w Starym Sączu, Dyrektor Zespołu Szkół w Barcicach i Nauczyciele sądeckich szkół. W sportowym spotkaniu wzięło udział 12 zespołów, które zajęły w kolejności następujące miejsca:
     I - ZD.Jazowsko
     II- ASS Stary Sącz
     III- BAD Boys
     IV- OSP Podegrodzie
     V- Błyskawica
     VI -ZSZ Stary Sącz
     VII- ZKS- Cieniawa
     VIII- SP Łomnica
     IX- Krysia Nowy Sącz
     X- SP Piwniczanka
     XI- Feniks Przysietnica
     XII- Drink TEAM
 
Nad prawidłowością przebiegu zawodów czuwali sędziowie: L.Ziębowicz, M.Potoniec oraz M.Postrożny.
Wanda Kochanowicz
324541