Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Kochane Dzieci

Treść


.

.
     Przed nami piękny miesiąc czerwiec, miesiąc w którym troszkę spraw i rzeczy się kończy. Kończy się rok szkolny i kończy się ROK ŚWIĘTEGO PAWŁA. W Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca Ojciec Święty Benedykt XVI zakończy rok poświęcony Apostołowi Narodów.
     Dobiega końca także nasza podróż, w której poznawaliśmy miejsca i miasta ważne w przepowiadaniu Ewangelii. W tym miesiącu zapraszam Was do Efezu.
Efez - najważniejsze miasto w azjatyckiej prowincji Rzymu. Efez stanowił pomost między Wschodem i Zachodem. Położony był u ujścia rzeki Kaistros, na końcu wielkiego szlaku handlowego, wzdłuż którego karawany przemierzały Azję. W czasach Pawła port ulegał już procesowi zamulania, lecz mimo to miasto było wspaniałe, z ulicami wyłożonymi marmurem, Łaźniami, bibliotekami, rynkiem i teatrem mogącym pomieścić ponad 25 000 ludzi. Świątynia Artemidy w Efezie była jednym z siedmiu cudów starożytnego świata. W czasach Nowego Testamentu Efez zamieszkiwało około 300 000 ludzi, w tym liczni Żydzi. Wkrótce Efez stał się ważnym ośrodkiem wiary chrześcijańskiej.
.

Teatr w Efezie
.

.

Efez - biblioteka
.

Efez - ulica
.

Efez - Świątynia Artemidy
.
W czasie swej drugiej podróży misyjnej Paweł odwiedził na krótko to miasto. Jego przyjaciele, Akwila i Pryscylla, pozostali w Efezie. W czasie swej trzeciej podróży Paweł spędził tutaj ponad dwa lata, dzięki czemu Dobra Nowina rozpowszechniła się w całej prowincji. Sprzedaż srebrnych posążków Artemidy gwałtownie spadła, dochody wyrabiających je rzemieślników byty zagrożone, i ludzie ci wszczęli w mieście rozruchy przeciw Pawiowi. W Efezie pisał Paweł swe listy do Koryntian. Po wyjeździe Pawła w Efezie pozostał Tymoteusz, by sprawować pieczę nad tamtejszym Kościołem. Do chrześcijan z Efezu Paweł napisał później list.
Efez był ważnym miejscem na mapie politycznej tamtych czasów, św. Pawłowi bardzo zależało, aby w takiej społeczności zasiać Dobrą Nowinę o Jezusie, chociaż Paweł spotkał się z trudnościami i prześladowaniem i musiał Efez opuścić, to dla Jezusa było warto.
Przeżywamy miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, w tym miesiącu będziemy także przeżywać Uroczystość Bożego Ciała, zachęcam Was do częstszej modlitwy i adoracji Jezusa Eucharystycznego, bo dla Jezusa warto.
s.Agnia
327580