Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Gdy żyć trzeba będzie na własny rachunek...

Treść


.
Maturzystom - ale nie tylko
GDY ŻYĆ TRZEBA BĘDZIE NA WŁASNY RACHUNEK…
 
„Młodość jest rzeźbiarką, co wykuwa żywot cały”
 
    -to prawda ponadczasowa. Jest na pewno okresem najpiękniejszym, jak wiosna, ale nie wraca jak ona i trzeba ją mądrze wykorzystać, bo „nad czas stracony nic bardziej nie boli”.
Każda młodość ma swoją barwę, swój czas, a te, w których żyjemy, choć przełomowe, są wyjątkowo trudne i trudne jest to nasze życie.
„Rozproszone, rozbiegane, intelektualnie płytkie, skierowane bardziej na zewnętrzny świat niż na wewnętrzną refleksję, mało zdolne do cierpliwej pracy, w dużej mierze ślepe na wartości inne niż hedoniczne i utylitarne. Humanistyka cierpi na jakiś rodzaj wewnętrznego wypalenia” - pisze uczeń ks.prof.Józefa Tischnera, profesor Tadeusz Gadacz, autor znakomitej „Filozofii XX wieku”, który nie jest pesymistą i wierzy, że „świat się w tym mroku nie pogrąża na zawsze”.
    A tymczasem indywidualnie zaczynając trzeba żyć na własny rachunek, trzeba znaleźć dla siebie miejsce i odkryć kilka prawd, które to życie ułatwią i ponad szarzyzną przeciętności pomogą „sięgać po gwiazdy”.
Najpierw trzeba mieć przed sobą dalekosiężny, konkretny cel: co chcielibyśmy robić w życiu. „Jeśli chcemy naprawić, zmienić świat, trzeba zacząć od siebie. Trzeba postawić sobie wymagania nawet wtedy, gdy inni od nas nie wymagają” - radzi młodym Jan Paweł II, a Zbigniew Herbert dodaje, że „wielkość człowieka polega na jego postanowieniu, by być silniejszym niż warunki czasu i życia”.
„Wszystko, co przeżywamy, może być potraktowane jako nieszczęście albo jako łaska. Przeżywając czas jako nieszczęście, giniemy pod jego ciężarem. Przeżywając ten sam czas jako łaskę, stajemy się jakby artystami historii” - powtarzam za ks.prof.Józefem Tischnerem, który przypomina, że „człowiek chodząc własnymi drogami tworzy swój etos, jest nim dokonywanie na własny rachunek wyborów. Jak żyć - by czas podarowany przeżyć mądrze i pięknie? - oto jest pytanie.”
Najogólniej mówiąc, są dwa sposoby na życie:
- jeden zaczyna się od wyrzeczeń, wykonywania obowiązków z troską, aby być, a kończy świętowaniem;
- drugi zaczyna się od świętowania, pogoni za tym, aby mieć i to za wszelką cenę - a kończy się zniechęceniem i depresjami.
I tu zaczynają się nie tylko moje życzenia, a są po to, by przypomniały, że „nie jesteśmy, by spożywać urok świata, ale po to, by go tworzyć i przetaczać przez czasy jak skałę złotą”.
„Życie nie jest nam dane w gotowej postaci. Jest zadaniem dla wyobraźni i twórczej fantazji, jest czystą możliwością, z której możesz skorzystać. Jest związane z cierpieniem, odpowiedzialnością za siebie i za innych, i z powołaniem. Możesz odpowiedzieć negatywnie lub pozytywnie na swe powołanie. Wolność wyboru jest przywilejem i losem człowieka. Życie jest tylko raz dane. nie wszystko się w nim udaje i człowiek powinien umieć to przyjąć. Zdarzają się sytuacje, których nie zmienimy i wobec których jesteśmy bezradni. Szczególnie wtedy trzeba umieć żyć wartościami, które określają nasz stosunek do Boga. Miłość, Dobro, Piękno i Prawda - oto te wartości, o których w swojej pięknej refleksyjnej homilii mówił kiedyś ks.kapelan Marek Tabor, a Ty uczyń je fundamentem swojej przyszłości. Życzę Ci przy tym odwagi, której znamieniem w naszym wieku konformizmu jest trwanie przy swoich przekonaniach i nadziei, o której pisał ks.prof.Józef Tischner, że z jej powiernictwa rośnie więź między ludźmi. Nadziei na zwycięstwo dobra nad złem, miłości nad obojętnością. Ginie ten, kto przestaje jej ulegać.
Reasumując - zapamiętaj:
Masz tylko jedno życie, a czas nieubłaganie odmierza jego godziny
Znajdź czas, by być szczęśliwym i znajdź motywy do radości w najtrudniejszych chwilach. Zawsze jest za co dziękować.
„Zapomnieć o sobie, nabrać do siebie dystansu, nie absolutyzować swoich krzywd i swoich cierpień” - oto przepis na radość życia wg ojca Leona Knabita OSB - a to czego najbardziej potrzebujemy to właśnie miłość i radość
Zapamiętaj:
Bez względu na to, co się zdarzy, nigdy nie upadaj na duchu, a gdy z Twego życia zniknie słońce, poszukaj gwiazdy, którą Bóg zapalił dla Ciebie. Odwaga jest pierwszą ważną cechą człowieka wkraczającego na drogę duchowej przemiany.
 
„Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć, bo szansą na ciekawe, bogatsze życie jest wykształcenie, a warunkiem szczęścia, za którym tęskni każde ludzkie serce, jest żyć wartościami”
„Tak tylko trzeba i tylko tak:
Płynąć wbrew ziemi - niebu na wspak (…)
Jakbyś wypłynął z dwu różnych snów,
aby w tym jednym spotkać się znów”
                       - radzi Bolesław Leśmian
 
Bo „najwspanialszym doświadczeniem, jakiego może doznać człowiek jest otwarcie się na Tajemnicę. Kluczem do zrozumienia wszelkich tajemnic jest miłość. To nie nauka odkupuje człowieka, człowiek zostaje odkupiony przez miłość” - pisze w encyklice Benedykt XVI.
Z pytaniem, co pomaga osiągnąć sukcesy życiowe, zwróciłam się do Andrzeja - absolwenta wyższej uczelni.
- Wiele czynników - odpowiedział: „mieć marzenia i odwagę do ich realizowania, ale najpierw poznać siebie, swoje błędy i słabości a także swoje zainteresowania i możliwości. Gdy ktoś wyleczy się z choroby własnego ja, pozna, jaki jest mały, będzie łatwiejszy w kontaktach, stanie się innym człowiekiem. Podobnie jak Paulo Coelho ja też myślę, że świat należy do ludzi, którzy mają odwagę marzyć i ryzykować, aby spełniać swoje marzenia i starają się robić to jak najlepiej - na swojej małej drodze do świętości.
   Na progu nowego życia, otwierając drzwi przyszłości często daleko od rodzinnego domu, pamiętajcie o przesłaniach Jana Pawła II, wielkiego przyjaciela młodzieży, który fizycznie był wśród nas przed 10 laty i zostawił słowa, które są „czynu testamentem”.
„Drodzy Młodzi. Bądźcie silni i wolni! Nie dajcie się zwieść złudnym wizjom taniego szczęścia. Idźcie drogą Chrystusa. On jest wymagający, to prawda, ale dzięki Niemu możecie poznać prawdziwy sens życia i odnaleźć pokój serca (…) Odwaga wiary wiele kosztuje, ale Wy nie możecie przegrać miłości. Nie dajcie się zniewolić, nie dajcie się uwieść ułudom szczęścia. Nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!” (…)
Młodość jest kapitałem i wielką Waszą szansą. Nie zmarnujcie jej!
Wybrała KM
327409