Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Rajdy Rowerowe Śladami Wizyt Jana Pawła II

Treść


.

.
RAJDY ROWEROWE
ŚLADAMI WIZYT JANA PAWŁA II
 
Sądeckie Centrum Pielgrzymowania im.Jana Pawła II w zakresie statutowej działalności między innymi organizowało rajdy rowerowe Śladami Wizyt Jana Pawła II. Pomysł zrodził się jako kontynuacja „lekcji geografii” udzielonej nam w czasie wizyty Jana Pawła II w Starym Sączu. Polecił nam: „Pilnujcie mi tych szlaków”. Co staraliśmy się czynić.
Organizatorami rajdów był zarząd Sądeckiego Centrum Pielgrzymowania oraz Krzysztof Sztafa z grupą ratowników GOPR (W.Stachoń, J.Kaleta, J.Pazdyk, A.Biel).
Celem rajdu były: upamiętnienie miejsc pobytu Jana Pawła II w Polsce, popularyzacja turystyki rowerowej wśród mieszkańców naszego miasta i Sądecczyzny. Rajd czuwał nad duchem uczestników poprzez msze święte oraz modlitwy: Anioł Pański, Drogę Krzyżową, Różaniec, o godz.21,37 odśpiewaniem Barki.
Terminem rajdu był czerwiec.
 
  I Rajd - Ludźmierz - Krościenko n/D (Kopia Górka) - Stary Sącz. Brało udział 30 osób, dystans :95 km
 II Rajd - Niegowić - Ciężkowice - Stary Sącz. Brało udział 18 osób, dystans 125 km
III Rajd - Zakopane - Szczawnica - Przełęcz Rozdziele - Litmanowa - Stary Sącz. Brało udział 30 osób, dystans 140 km
IV Rajd - Dukla - Bardejov - Tylicz - Stary Sącz. Brało udział 36 osób, dystans 138 km
V Rajd - Częstochowa - Paśmiechy - Ciężkowice - Stary Sącz. Brało udział 46 osób, dystans 316 km
 
Razem w ramach rajdów uczestnicy przejechali 814 km, udział wzięło 160 osób.
Każdorazowo na Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu odbyło się wręczenie nagród i upominków.
Wszystkie rajdy wymagały wcześniejszego przygotowania: wytyczenia trasy z opisem, zabezpieczenia kwater, a przede wszystkim ustalenia miejsc odprawienia mszy świętych (Ludźmierz, Niegowić, Cyrla, Dukla, Częstochowa, Ołtarz Papieski w Starym Sączu)
Rajdy były wspierane przez Urząd Marszałkowski - L.Zezgzdę, Powiat nowosądecki - ,J.Golonkę, Urząd Miejski Stary Sącz - M.Cycoń, MORD-Nowy Sącz - W.Śledż, SZEK - Cz.Basta, DCP - ks.dyr.T.Sajdak, ZRB - T.Szewczyk, OZPN - M.Kuczaj, Piekarnia Hopek.
Karol Hopek
 
324134