Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Z życia Sanktuarium Świętej Kingi

Treść


.
Z ŻYCIA SANKTUARIUM ŚWIĘTEJ KINGI
 
    Na prośbę Pań z Redakcji gazetki „Z Grodu Kingi” zamieszczam garść informacji o wydarzeniach, które miały miejsce na terenie Klasztoru Sióstr Klarysek w Starym Sączu.
 
Wizyta Prezydenta RP
 
    3 czerwca 2009 r. nawiedził miasto Świętej Kingi i nasz klasztor prezydent Rzeczypospolitej Polskiej p.profesor Lech Kaczyński, zaproszony przez burmistrza Starego Sącza p.Mariana Cyconia. Była to wizyta wyjątkowa. Ostatnim władcą Polski nawiedzającym klasztor był król Jan III Sobieski. Bywała tu również królowa Marysieńka.
    Około godziny 12.05 p.Prezydent przyleciał śmigłowcem na boisko sportowe pod klasztorem. Pierwsze kroki skierował do kościoła klasztornego pw.Trójcy Przenajświętszej. Po krótkiej modlitwie, wraz z osobami towarzyszącymi wszedł do klauzury. Dostojnego Gościa powitała Ksieni ze swoją Radą. Przeszliśmy korytarzami („trasą papieską”) do kaplicy Świętej Kingi. Pan Prezydent przywitał się z zebranymi tam Siostrami, po czym przez dłuższą chwilę modlił się w skupieniu, nie zajmując miejsca na przygotowanym klęczniku papieskim aż został specjalnie poproszony.  Widać było wzruszenie.
    Spotkanie w pokojach papieskich dostarczyło nowych przeżyć. Tu nastąpiła wymiana darów i wpis do Księgi pamiątkowej. Od p.Prezydenta otrzymał klasztor piękny ryngraf z godłem Polski i napisem: „Na pamiątkę wizyty w klasztorze Sióstr Klarysek Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński Stary Sącz 3 czerwca 2009 r.”
.

.
Siostry ofiarowały kopię obrazu kanonizacyjnego Świętej Kingi pędzla Piotra Moskala, artysty z Krakowa i „ciastka papieskie”. W swobodnej rozmowie z Siostrami nasz Gość dał się poznać jako człowiek o wysokiej kulturze osobistej i osobowości nie stresującej swoją obecnością wśród nas jako Głowa Państwa. Poprosił również o modlitwę za Ojczyznę i za swoją chorą mamę.
    Kolejnym punktem programu był wirydarz (wewnętrzny ogródek) klasztorny. Miejsce to pełne zieleni i kwiatów wybrałyśmy dla wykonania pamiątkowych zdjęć. Siostry spontanicznie zaśpiewały „Życzymy, życzymy…”; do śpiewu dołączyli się Goście. Atmosfera tego spotkania była bardzo serdeczna i radosna.
    Na koniec Pan Prezydent pozwolił się zaprosić na kawę i „ciastka papieskie” w rozmownicy klasztornej. Miał przy tym okazję do krótkiego wypoczynku. Dziękując za gościnę udał się na Rynek, gdzie oczekiwali go mieszkańcy Starego Sącza.
 
X Rocznica Kanonizacji Świętej Kingi
 
    16 czerwca, jak co roku, ksiądz kapelan Marek Tabor celebrował w kaplicy św.Kingi Mszę św. o godz. 6.30 według formularza kanonizacyjnego. Były te same czytania i śpiewy. Ta rocznica jest dla nas wielkim dniem. Modlimy się i wspominamy wizytę Sługi Bożego Jana Pawła II w Starym Sączu i w naszym Klasztorze.
    Centralna uroczystość rocznicowa miała miejsce w dniu 21 czerwca, w niedzielę, na Placu papieskim. Uroczystej Mszy św. o godz.11.00 przewodniczył i kazanie wygłosił były ceremoniarz papieski arcybiskup Piero Marini. Łączyłyśmy się z Placem za pomocą RDN Małopolska. Po południu, złożyli nam wizytę: abp Piero Marini i biskup tarnowski Wiktor Skworc. Cały rok obecny jest dla nas czasem szczególnego dziękczynienia za tak wielkie łaski, które dał nam Pan dziesięć lat temu.
 
Nowenna i uroczystości odpustowe w lipcu
 
    Myślą przewodnią Nowenny przed uroczystością odpustową ku czci Świętej Kingi były słowa modlitwy Ojca Świętego Jana Pawła II: „Święta Kingo, Pani tej ziemi, uproś nam łaskę świętości”. Ks.dr Andrzej Pękala zaproszony do prowadzenia Nowenny, w codziennych rozważaniach ukazywał nam piękno powołania każdego człowieka do świętości, podprowadzając niejako do wejścia w to wielkie misterium.
Wszyscy przeżywaliśmy te wyjątkowe dni łaski. Cieszyło uczestnictwo wielu wiernych i przystępowanie do sakramentów świętych.
 
Nowi Duszpasterze
 
    Decyzją księdza Biskupa Ordynariusza nasz ksiądz kapelan mgr Marek Tabor został posłany do parafii Świętej Elżbiety w Starym Sączu, jako jej Pasterz. Od dawna probostwo naszego Księdza było w zamiarach Pasterza Diecezji. Mieszkańcy Starego Sącza i Czytelnicy gazety parafialnej go znają, więc nie potrzeba prezentacji.
U nas nie urządzamy pożegnania, gdyż Ksiądz nadal pozostaje w Rodzinie, u Cioci Świętej Kingi i równocześnie u samej Świętej Kingi, jeśli pójdziemy za słowami Sługi Bożego Jana Pawła II: „Wiem, że Stary Sącz słynie ze swego przywiązania do Świętej Kingi. Całe wasze miasto zdaje się być Jej Sanktuarium” (homilia kanonizacyjna).
    Wdzięczne Księdzu Kapelanowi za dziewięcioletnią posługę, za kapłańską troskę i bardzo, bardzo wiele wszelkiego dobra, wspieramy go modlitwą i życzymy: Chrystus Pan niech będzie zawsze z Tobą, niech Cię prowadzi i umacnia, niech oświeca światłem swojego Ducha Świętego, byś mógł bezpiecznie prowadzić Lud Boży drogami świętości.
    Kapelanem Sióstr Klarysek i rektorem kościoła klasztornego pw.Trójcy Przenajświętszej został mianowany ksiądz prałat dr Roman Stafin. Przez ostatnie lata duszpasterzował w Niemczech. Wiele dobrego o Nim słyszałyśmy z ust księdza Biskupa Ordynariusza, księdza kapelana Marka, jak również od innych kapłanów poinformowanych o tej nominacji.
    Witając Księdza Prałata w Rodzinie Świętej Kingi, modlimy się o wszelkie łaski potrzebne na nowej placówce duszpasterskiej, życząc Mu Bożego błogosławieństwa, opieki naszej Patronki oraz wiele radości płynącej z obecności naszego Pana i Mistrza wśród nas i w nas!
    Księże Kapelanie, szczęść Boże!
s.M.Teresa Izworska OSC
 
324134