Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Caritasowe zaproszenie

Treść


.

.
CARITASOWE ZAPROSZENIE
 
„Czyńmy dobrze, półki jeszcze jest czas…”
 
     Caritas - znaczy czynna miłość bliźniego połączona z miłością Boga, o czym wiedzą także dzieci z zagranicy przebywające w 24 ośrodkach kolonijnych prowadzonych przez Caritas.
- Miłość to taki kluczyk do serca - opowiadał dzieciom afrykański misjonarz, który kiedyś na małej misji katolickiej zauważył drobną dziewczynkę chowającą pod fartuszek odłamany kawałek chleba. Zapytana przez kapłana ,czemu to robi, odpowiedziała cicho i przez łzy, że to dla mamy, która leży chora i jest głodna…
U nas nie ma takich obszarów biedy, jak gdzieindziej, ale czekających na konkretną pomoc wciąż bardzo dużo. Często sami mamy mniej niż potrzebujemy, ale zawsze obok są biedniejsi od nas, którym trzeba pomóc.
Napisał współczesny filozof, że: „jeśli dzięki jakiemuś człowiekowi było na ziemi trochę więcej miłości, światła, dobra i prawdy, to jego życie miało sens”.
     Ma więc sens charytatywna działalność Caritasu, którego wolontariat zaprasza do współorganizowania Wielkiej Loterii Fantowej - na potrzeby najbiedniejszych dzieci.
Przy pomocy Państwa pragniemy ją przeprowadzić 4 października na rozpoczęcie Tygodnia Miłosierdzia.
Pukamy więc znowu do serc i apelujemy do Przyjaciół i Sympatyków Caritasu, do wszystkich ludzi dobrej woli, by wychodząc „łasce naprzeciw” w imię tej miłości bezinteresownej i ofiarnej dali świadectwo Chrystusowi, który w każdym czasie i wszędzie przypomina: „Coście uczynili jednemu z tych braci najmniejszych, Mnieście uczynili”.
Lepszej rekomendacji dla naszej skromnej działalności nie potrzebujemy, więc tylko prosimy, czekamy i dziękujemy.
     Ofiary pieniężne i fanty proszę składać w domu Sióstr Służebniczek przy ul.Jagiellońskiej 8; kontakt telefoniczny z s.Eleonorą - przewodniczącą Parafialnego Oddziału Caritas pod numerem 0 18 -  446  15  14
 
Ponawiamy serdeczną prośbę o meble dla biednej osoby, która nie ma środków, by urządzić pokój
 
Z wyrazami wdzięczności
Zarząd POC w Starym Sączu
 
324134