Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Wspólne świętowanie BIBLIOTEKARZY

Treść


.
WSPÓLNE ŚWIĘTOWANIE BIBLIOTEKARZY
 
W tym roku Powiatowy Dzień Bibliotekarza odbył się 6 maja w Gminie Chełmiec w gościnnej OSP w Niskowej.
   Tegoroczne święto miało bardziej odświętny charakter, ponieważ dodatkowo świętowaliśmy: 60 lecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu oraz bardziej skromny jubileusz 10-lecia działalności Biblioteki Powiatowej w Starym Sączu, której zadania wykonuje Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu od 30 grudnia 1999 roku., zgodnie z porozumieniem podpisanym przez Radę Starostwa Nowosądeckiego z Radą Miasta Starego Sącza.
   Jak co roku w naszym święcie uczestniczyły władze powiatu: vice przewodniczący Rady Powiatu p.Jerzy Górka, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu p.Zbigniew Czepelak oraz Powiatowa Komisja Kultury i Ochrony Dóbr Kultury na czele z przewodniczącym dr Stanisławem Węglarzem, władze Starego Sącza, jako gospodarze terenu, na którym działa Biblioteki: burmistrz miasta Stary Sącz p.Marian Cycoń, przewodniczący Rady Miasta p.Marian Lis, przewodniczący Komisji Budżetowej p.Kazimierz Gizicki, a także gospodarze Gminy Chełmiec: wójt p.Bernard Stawiarski, oraz dyrektor biblioteki w Dolnośląskiej Szkole Wyższej dr Stefan Kubów, który przyjechał do nas z wykładem na temat „O kształtowaniu wizerunku i o powinnościach współczesnego bibliotekarza”. W spotkaniu oczywiście uczestniczyli bibliotekarze z całego powiatu nowosądeckiego.
Wśród zaproszonych gości była p. Maria Cibicka z-ca dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, przewodnicząca Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich p.Jadwiga Kosek oraz przewodnicząca Okręgu Nowosądeckiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Nowosądeckiego.p.Ewa Witek.
.

.
   Była też okazja do wręczenia nagród i odznaczeń dla wyróżniających się bibliotekarzy.
Nagrody pieniężne Starosty Nowosądeckiego otrzymały: Agata Jarosz - MGBP Krynica, Urszula Sikora - GBP w Chełmcu, Krystyna Marzec - GBP w Łososinie Dolnej z/s. w Tęgoborzy.
Srebrne Jabłko Sądeckie otrzymały: Lidia Chronowska - GBP Łabowa, Anna Ziobrowska - GBP Kamionka Wielka, Marzena Pawłowska - GBP Łososina Dolna z/s w Tęgoborzy, Filia Łososina Dolna.
Były również nagrody książkowe i dyplomy od Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przyznane bibliotekarzom z okazji jubileuszu pracy.
Dodatkową nagrodę pieniężną w uznaniu zasług dla bibliotekarstwa w gminie Chełmiec, od wójta otrzymała dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu - Urszula Sikora.
Występ Zespołu Regionalnego „Niskowioki” pozwolił nam zapoznać się z fragmentem folkloru tej małej gminy Chełmiec i uświetnił nasze spotkanie.
   Salwy śmiechu na sali wzbudził występ czytelników biblioteki, którzy w swoim skeczu pt.: „Biblioteki” przekazali nam w sposób humorystyczny jakość i umiejętność czytania, jakim poszczycić się może młode pokolenie.
   Dzień ten był też okazją do podsumowania naszych osiągnięć, a naprawdę było się czym pochwalić.
Pani dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu krótko i z humorem opowiedziała o swoich placówkach, o ich osiągnięciach, wielu przeprowadzkach i związanych z nimi pracami, dzięki którym wszystkie filie biblioteczne doczekały się pięknych, wygodnych lokali. Największym osiągnięciem gminy było oddanie w 2009 roku nowej Gminnej Biblioteki w Chełmcu.
   Dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu mówiła o sukcesach bibliotek w powiecie oraz własnej biblioteki w Starym Sączu.
Do najważniejszych sukcesów z okresu minionych 10 lat zaliczyła: komputeryzację - czyli tworzenie katalogów elektronicznych, które pozwalają czytelnikom poprzez Internet wyszukiwanie interesujących pozycji w całej sieci bibliotek w powiecie, poprzez krakowski katalog FIDKAR (rozproszony katalog Bibliotek Małopolskich).
Katalogi w 100 % skomputeryzowane i wypożyczanie automatyczne posiadają następujące biblioteki: od 2006 roku - PiMGBP w Starym Sączu, od 2007 roku - GBP w Chełmcu, od 2008 roku - GBP w Łososinie Dolnej z/s w Tęgoborzy, od 2008 roku GBP w Kamionce Wielkiej, Oddział dla Dzieci - MBP Grybów (miasto). Pozostałe placówki miejsko-gminne i gminne mają wprowadzony księgozbiór w 80%.
Do udziału w Programie Rozwoju Bibliotek, zakwalifikowały się biblioteki 8 gmin, czyli połowa, wraz z filiami. Dzięki temu programowi nasze jednostki otrzymywały wysokiej jakości sprzęt komputerowy do dyspozycji naszych czytelników są komputery, urządzenia wielofunkcyjne, aparaty fotograficzne, a poszczególne placówki otrzymały zwolnienie z abonamentu internetowego na okres 3 lat. Dzięki temu programowi bibliotekarze uczestniczą także w licznych szkoleniach metodycznych.
Mam nadzieję, że biblioteki w pozostałych ośmiu gminach z pozytywnym skutkiem wystartują w drugiej edycji tego programu, którego fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informatyzującego się.
Nie chciałabym, aby biblioteki kojarzyły się obecnie głównie z komputeryzacją. Naszym podstawowym zadaniem jest gromadzenie i opracowanie księgozbiorów oraz udostępnianie go naszym czytelnikom, dla nich też nasze biblioteki prowadzą szeroko zakrojoną akcję kulturalno-oświatową na rzecz własnych środowisk lokalnych. Nie będę ich wszystkich wymieniać, bo jest ich tak wiele, wspomnę tylko o tych, które mają zasięg ogólnopolski i powiatowy; rok rocznie się powtarzają: Tydzień Otwartych Bibliotek (8-15 maja, Cała Polska Czyta Dzieciom, Wakacje z Biblioteką, Międzynarodowa Jesień Literacka, Urodziny bohaterów bajek, Konkurs literacki „Jan Paweł II nauczycielem w szkole życia”.
Jesteśmy także organizatorem wielu wystaw promujących książki, historię swoich miejscowości itp., niech tylko wspomnę dużą wystawę „Miasto Stary Sącz jego historia i dzień dzisiejszy”, „Pamiątki z dawnej Krynicy - z okazji 200-lecia Krynicy”, W hołdzie Solidarności” - z okazji 25-lecia tego związku, itp.
O tej działalności bibliotek można by dużo mówić, ale jedno jest pewne - cokolwiek robimy w tym zakresie zawsze jest to związane z książką, jej promocją, bo do tego jesteśmy powołani. Naszym obowiązkiem jest ochrona dziedzictwa kulturowego i jego promocja.
 
Maria Sosin
Dyrektor PiMGBP w Starym Sączu
 
123820