Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Pięćdziesiątnica

Treść


.
Pięćdziesiątnica
 
   Pięćdziesiątego dnia po święcie Zmartwychwstania Pańskiego, w Kościele katolickim obchodzona jest uroczystość Zesłania Ducha Świętego, należąca do trzech najważniejszych świąt, obok Zmartwychwstania Pana Jezusa i Bożego Narodzenia. O wydarzeniu Zesłania Ducha Świętego, Ewangelia opowiada krótko: „Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu... Ukazały się im też języki jakby ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić" (Dz 2, 1-4).
.

.
Starożytna ikona Teofana z Krety z 1546 r. ukazuje Apostołów zgromadzonych w półkolu wokół pustego tronu Chrystusa, którego Boska obecność jest zaznaczona przez ogień i światłość. Poniżej Apostołów stary król, umieszczony w czarnej niszy, trzyma w rękach welon, na którym spoczywa dwanaście rulonów (na załączonym obrazku nie widać tych rulonów widoczne są na oryginale). Symbolizuje on kosom w stanie niewoli i kieruje ręce ku światłości, i zbawieniu głoszonemu przez Apostołów, co oznacza dwanaście rulonów. Czy ta scena przedstawiająca starego króla błagającego o uwolnienie, nie nasuwa nam wydarzenia z przed kilku laty, kiedy to Ojciec Święty Jan Paweł II wołał na krakowskich Błoniach: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, TEJ ZIEMI”. Nazywamy to wydarzenie „dziejowym bierzmowaniem” i jakże skuteczne było to bierzmowanie. Jak nigdy w dziejach świata, dokonała się przemiana ustroju politycznego, bez przemocy i bez przelewu krwi. Tak wielka jest moc Ducha Świętego. Szkoda, że za mało modlimy się do Niego. Dziś Polska staje przed nowym wezwaniem, przed wyborami prezydenta, głowy państwa. Będą rozmaite akcje przedwyborcze, wiece, sejmiki, posypią się obietnice, które nigdy nie będą zrealizowane.
A my w tym czasie módlmy się do Ducha Świętego, by odnowił oblicze tej ziemi ojczystej. By zesłał narodowi dar rozumu, rozwagi, umiejętności, by oświecił wszystkich, którzy mają prawo głosowania, by wybrali godnego, wiernego Bogu i Ojczyźnie prezydenta.
Opracował ks.Paweł Tyrawski
 
238923