Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Wieści z zakrystii...

Treść


.
Wieści z zakrystii...
 
   „Wasza służba przy ołtarzu nie jest tylko obowiązkiem, lecz także wielkim zaszczytem, doprawdy świętą służbą”(Jan Paweł II) - mowa oczywiście o Liturgicznej Służbie Ołtarza. W jej skład wchodzą ministranci i lektorzy, których zadaniem jest posługiwanie księdzu przy ołtarzu, ale w pierwszej kolejności naśladowanie Chrystusa, jako naszego Króla i Pana.
.

.
   Dnia 16 maja 2010 r., w naszym kościele podczas Mszy św. o godz. 11.00, siedmiu chłopców: Piotr Adamek, Kacper Fałowski, Mateusz Jawor, Paweł Madziar, Grzegorz Porwoł, Mateusz Porwoł, Wojciech Śmierciak - zostało przyjętych do grona ministrantów.
Msze św. koncelebrowali księża: Henryk Homoncik i Paweł Tyrawski. Po kazaniu nastąpił obrzęd wprowadzenia kandydatów do służby liturgicznej. Obrzędów tych dokonał ks.proboszcz Marek Tabor, który nałożył kandydatom komże i kapturki. Następnie nowi ministranci, dla umocnienia swojej roli, złożyli przyrzeczenie: „Dziękując Chrystusowi Panu za łaskę powołania ministranckiego przyrzekam święte czynności ministranta wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej. Święty Janie Berchmansie - patronie ministrantów - módl się za nami.”
Odtąd będą nosić świętą księgę, krzyż - zwycięski sztandar naszej wiary, będą dawać znaki dzwonkami, podawać dary ofiarne oraz nosić kadzidło...
W naszej parafii posługuje obecnie 15 lektorów i 20 ministrantów. Naszym opiekunem jest ks.Paweł Pilas, który wpaja nam normy i zasady, jakimi powinniśmy się w życiu kierować. Zbiórki odbywają się w poniedziałki o godz. 17.00 i 18.30.
Wszystkich młodych, odpowiedzialnych, gorliwych i kochających Chrystusa chłopców, którzy mają ogromny, ale nie słomiany zapal zapraszamy do naszego grona. Jesteście mile widziani, bo młodzi są przyszłością świata, a nic bardziej niż ołtarz nie sprawia, że chce się żyć, tańczyć i śpiewać. Mały przyjacielu Chrystusa nie zmarnuj swoich marzeń i chęci, i od września zostań apostołem Jezusa i Maryi. Wtedy odczujesz prawdziwą radość i przez życie będziesz podążał z uśmiechem.
Króluj nam Chryste!!!
Zapraszam wszystkich Parafian na stronę internetową www.fides-et-ratio.org, na której poruszony został wątek dotyczący Liturgicznej Służby Ołtarza. Mile widziane są Państwa uwagi, komentarze.
 
Mateusz Florek
 
136388