Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Bp Jan Piotrowski Biskupem Diecezji Kieleckiej

Treść


.
Bp Jan Piotrowski Biskupem Diecezji Kieleckiej
 
    11 października w sanktuarium bł.Karoliny Kózkówny w Zabawie została ogłoszona nominacja bpa Jana Piotrowskiego, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej, nowym ordynariuszem diecezji kieleckiej. Decyzję Ojca Świętego Franciszka ogłosił zebranym podczas XIII diecezjalnej pielgrzymki katechetów, nauczycieli i wychowawców bp Andrzej Jeż.
- Z Chrystusem w imię wezwania, które uczyniłem hasłem mojej posługi biskupiej "W miłości głosić Ewangelię" idę do tego Kościoła a Was proszę o modlitwę - powiedział po ogłoszeniu nominacji dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej.
Ks. bp Jan Piotrowski, s. Jana i Natalii Giemza, urodził się 5 stycznia 1953 r. w Szczurowej, która jest jednocześnie jego parafią rodzinną. Po ukończeniu szkoły średniej w Radłowie i złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w bazylice katedralnej w Tarnowie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 25 maja 1980 r.
.

.
    Po święceniach kapłańskich pracował w parafiach: Przecław i Mielec - Ducha Świętego. W latach 1984-1991 pełnił posługę misyjną w Republice Konga w Afryce. Po powrocie został minowany sekretarzem krajowym Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła a w 1995 sekretarzem krajowym Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Z kolei w roku 1992 podjął studia specjalistyczne w Instytucie Katolickim w Paryżu otrzymując tytuł licencjata z teologii. Doktorat z teologii uzyskał w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, na podstawie rozprawy pt.: „Zakładanie i dojrzewanie Kościoła w Kongijskiej Krainie Grand Niari (druga ewangelizacja 1883-1991)”. W latach 1997-1999 podjął, z krótką przerwą (w czasie której pełnił obowiązki kierownika administracyjnego Katolickiego Ośrodka Studiów Społecznych w Lipnicy Murowanej, a po śmierci proboszcza administratora miejscowej parafii), posługę duszpasterską w jednym z ubogich przedmieść Limy, stolicy Peru. W latach 2000-2010 pełnił z nominacji Kongregacji ds. Ewangelizacji, funkcję Dyrektora Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Ponadto w dniu 24 marca 2003 r. papież Jan Paweł II mianował ks. Jana członkiem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Dodatkowo w czerwcu 2001 r. Konferencja Episkopatu Polski powołała ks.Jana na Konsultora ds.Misyjnych KEP.  Od dnia 22 listopada 2009 r. pełnił urząd proboszcza parafii pw. św.Małgorzaty w Nowym Sączy. Jest dziekanem dekanatu Nowy Sącz-Centrum oraz prepozytem Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu. W wymiarze diecezjalnym jest członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej oraz Rady Kapłańskiej. W dowód uznania za gorliwą posługę kapłańską Ojciec Święty Jan Paweł II obdarzył ks. Jana w dniu 26 stycznia 2004 r. godnością Kapelana Jego Świątobliwości.
   14 grudnia 2013 r. Ojciec Święty Franciszek mianował ks. dr. Jana Piotrowskiego, proboszcza parafii pw. św.Małgorzaty w Nowym Sączu, biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej przydzielając mu stolicę tytularną Siniti. 25 stycznia 2014 r. w katedrze tarnowskiej ks. Jan Piotrowski przyjął sakrę biskupią. Głównym konsekratorem był bp Andrzej Jeż, a towarzyszyli mu abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, oraz bp senior Władysław Bobowski.
    Ingres nowego biskupa kieleckiego odbędzie się 29 listopada o godz. 11.00
Kinga Bednarczyk Zborowska
Na podstawie portalu: www.diecezja.tarnow.pl
 
324428