Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Plener malarski młodych adeptów sztuki

Treść


.
„Życzę wam wszystkim, drodzy artyści, abyście doznawali takich twórczych natchnień ze szczególną siłą. Oby piękno, które będziecie przekazywać pokoleniom przyszłości, miało moc wzbudzania w nich zachwytu! W obliczu świętości życia i człowieka, w obliczu cudów wszechświata zachwyt jest jedyną adekwatną postawą”.
Jan Paweł II „List do artystów”
„MAKSYMALNIE PRZYRODNICZO
W BESKIDZIE SĄDECKIM”
PLENER MALARSKI MŁODYCH ADEPTÓW SZTUKI
 
    W 1987 roku na większej części Beskidu Sądeckiego, dla zachowania i ochrony naturalnej przyrody tego regionu, utworzony został Popradzki Park Krajobrazowy.
Jest on jednym z największych parków krajobrazowych w Polsce. Jego powierzchnia wynosi 54392,7 ha. Obejmuje on swym zasięgiem obszar, uznany za jeden z najcenniejszych (pod względem przyrodniczym i krajobrazowym) z regionów Polski.
Popradzki Park Krajobrazowy obejmuje swym zasięgiem dwa główne pasma górskie Beskidu Sądeckiego: pasmo Radziejowej (1262 m n.p.m.) i Jaworzyny Krynickiej (1114 m n.p.m.). Park położony w dorzeczu trzech rzek: Dunajca, Popradu i Kamienicy Nawojowskiej. Ich doliny z malowniczymi przełomami, dopływające do nich górskie potoki i strumienie, piękne panoramy z górskich szczytów, cenne zabytki: drewniane kościółki, cerkiewki i kapliczki, ruiny zamków - stanowią cenne źródło inspiracji dla różnego rodzaju twórczości: od poetyckiej do plastycznej i fotograficznej.
   O organizowaniu przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Pleneru Malarskiego młodych adeptów sztuki „Maksymalnie przyrodniczo w Beskidzie Sądeckim” - poinformowała mnie koordynator projektu p.Iwona Szczygieł.
Tegoroczny plener odbywał się w dniach 22-26 września na położonej w Beskidzie Sądeckim w paśmie Jaworzyny Krynickiej Polanie Cyrla (na wys. 830-860 m n.p.m.).
W środę 24 września z p.Iwoną za kierownicą terenowego samochodu, w towarzystwie p. Danuty Fiut działającej przy realizacji projektu, udałyśmy się na Cyrlę.
Piękna pogoda tego dnia sprzyjała takiej eskapadzie, jednak pierwszy dzień pleneru, nie był dla jego uczestników tak łaskawy. Od rana padał deszcz.
W „Chacie Górskiej Cyrla”- prowadzonej od 1999r. przez państwa: Irenę Tarnawską - Świcarz i Jacka Świcarza, jak zwykle panowała miła atmosfera. „To pierwszy plener malarski organizowany w naszej „Chacie”, ale mamy nadzieję na kolejne, bo to miejsce sprzyja twórczości, a my dokładamy wszelkich starań, aby przebywający u nas goście czuli się bardzo dobrze. Mamy nadzieję, że dojdzie do realizacji pleneru fotograficznego. To urokliwe miejsce zasługuje na uwiecznienie”. Ja też tak uważam i dlatego na Cyrli często bywam i życzę Gospodarzom jeszcze wielu „artystycznych imprez”.
Zostałyśmy poczęstowane wybornymi, domowymi pierogami. Pełne energii i werwy zaczęłyśmy rozmowę na temat pleneru.
    Jednym z celów działalności PPK jest edukacja przyrodnicza młodych ludzi.
.

.
Formą edukacji stał się również plener malarski, w którym udział wzięli uczniowie Katolickiego Liceum Plastycznego w Nowym Sączu: Dominika Filipowska, Aleksandra Klińska, Zuzanna Kozak, Anna Niezabitowska, Sylwia Rams, Agnieszka Semeniuk, Klaudia Stochmal, Martyna Stożek, Natalia Szeptak, Michał Żądło. Opiekę nad młodzieżą sprawowały nauczycielki tej szkoły panie: Justyna Smoleń i Anastazja Olszewska-Nosal.
Dowiedziałam się, że p.Justyna ukończyła w 2013 roku studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem prof.Leszka Misiaka i jest absolwentką pierwszego rocznika szkoły, w której obecnie pracuje.
Zapytałam p.Iwonę Szczygieł: „Jak zrodził się pomysł tego przedsięwzięcia?”.
- „Ideą pleneru była przede wszystkim promocja Popradzkiego Parku Krajobrazowego poprzez sztukę. Dzieła uczestników powstawały w niezwykle urokliwej jesiennej scenerii, co zaowocowało wieloma unikatowymi pracami.
Indywidualne i niepowtarzalne odczucia młodych plastyków utrwalone na płótnach pozwalają również innym poznać piękno nadpopradzkiej przyrody. A spotkania plenerowe na łonie natury dają możliwość lepszego poznania wartości przyrodniczych danego terenu, budowania więzi emocjonalnej z przyrodą i ludźmi jak również doskonalenia własnego warsztatu poprzez integrację, i wymianę doświadczeń z bardziej doświadczonymi artystami”.
   I rzeczywiście zaproszona na wernisaż poplenerowej wystawy „Maksymalnie przyrodniczo w Beskidzie Sądeckim”, który odbył się 20 października 2014 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Piwnicznej - Zdroju zobaczyłam ciekawe obrazy młodych twórców, będące efektem pracy na plenerze.
W otwarciu wystawy poplenerowej, która była czynna do 26 października 2014 r. udział wzięli: zastępca burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna Tomasz Kmiecik, Stanisław Michalik - nadleśniczy Nadleśnictwa Piwniczna, Janina Janur
dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Piwnicznej Zdroju i zastępca dyrektora Katolickiego Liceum Plastycznego Wioletta Bobrowska, Jerzy Zawartka - dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Marek Kroczek - kierownik Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego - Oddział Stary Sącz, Iwona Szczygieł - starszy specjalista ds. edukacji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego - Oddział Stary Sącz- koordynator projektu, Danuta Fiut - samodzielny referent ds. administracyjno-księgowych - koordynator projektu, niżej podpisana i autorzy wystawianych prac, którzy obdarowani zostali wydawnictwami o tematyce przyrodniczej dotyczącej obszaru objętego działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego m.in. pięknym, ostatnio wydanym albumem „Magia przyrody i krajobrazu”.
Dyrektor Jerzy Zwartka podziękował młodym twórcom za ich artystyczną działalność i podkreślił, że organizacja tego pożytecznego przedsięwzięcia, jakim był plener, była możliwa, dzięki środkom uzyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Panią Wiolettę Bobrowska poprosiłam o wypowiedź. Oto ona:
"Maksymalnie przyrodniczo" przebiegał jesienny plener na Cyrli, w którymuczestniczyli uczniowie Katolickiego Liceum Plastycznego w Nowym Sączu.Przez 5 dni przebywali w schronisku "Na Cyrli", by w otoczeniu przepięknych krajobrazów, w kontakcie z naturą Beskidu Sądeckiego przenosić na płótna to, co stworzyła natura. Pobyt uczestników i materiały zostały sfinansowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.
Uczniowie malowali pejzaże, elementy architektury.W swoich pracach malarskich obrazowali to, co zasługuje na szczególną uwagę i podziw w naszym rejonie.Pobyt na Cyrli i warunki zaproponowane przez organizatorów bardzo podobały się młodym twórcom.
Uczniowie Katolickiego Liceum Plastycznego doskonalą swe umiejętności w różnych specjalnościach, które oferuje szkoła.Oprócz przedmiotów rozwijających ogólne zdolności plastyczne, czyli rysunku, malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania-kompozycji mogą wybrać różne specjalności np techniki rzeźbiarskie, techniki graficzne, formy użytkowe ze specjalizacją- aranżacja przestrzeni, techniki malarskie i pozłotnicze, fotografię i film ze specjalizacją fotografia artystyczna. Każdego roku wyjeżdżają na dwa plenery: jesienny i letni.Przenoszą na płótna urokliwe zakątki Małopolski. Uczestniczyli także w ubiegłych latach w zagranicznych stażach, podczas których pod okiem specjalistów uczyli się w Ravennie tworzyć freski i mozaiki.
 
Gratulując wszystkim organizatorom wielu kolejnych, udanych projektów, a uczestnikom pleneru dalszych sukcesów w nauce pracy twórczej.
Jolanta Czech
 
324503