Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

W Sali Posiedzeń Rady Miasta obradował Dziecięcy Samorząd

Treść


.
W SALI POSIEDZEŃ RADY MIASTA
OBRADOWAŁ DZIECIĘCY SAMORZĄD
 
    Na zaproszenie Ewy Zielińskiej przewodniczącej Rady Miasta Stary Sącz, z wielką przyjemnością i ciekawością, udałam się na obrady „Małego Samorządu”.
Zaplanowane, na czwartek 16 października 2014 r., na godz.11.30, posiedzenie, było pierwszym tego typu spotkaniem, zorganizowanym w formie Sesji Rady Miasta, stąd myślę, że obrady te przejdą do historii Starego Sącza, jako
 
PIERWSZA SESJA DZIECIĘCEJ RADY MIASTA
 
  Od Ewy Zielińskiej przewodniczącej Rady Miasta uzyskałam informację, że z pomysłem na to przedsięwzięcie, zwróciły się do niej opiekunki Małego Samorządu Szkoły Podstawowej nr 1 im.Ks.prof.Józefa Tischnera w Starym Sączu - panie: Wanda Kowalczyk i Maria Pasiut i dyr.Barbara Dyrek.
-Oczywiście, bardzo chętnie podjęłam się tego sympatycznego zadania - i na zorganizowanym spotkaniu ustaliłyśmy szczegóły.
W uroczystym posiedzeniu, na zaproszenie jego organizatorów, obok Gospodyni Miejsca - Pani Przewodniczącej Rady Miasta, udział wzięli:
Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, Marian Lis - przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki; radni: Ewa Zięba, Bogumiła Pasoń i Andrzej Stawiarski, Barbara Porębska - dyrektor Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnego Szkół i dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1: Zdzisław Wojnarowski, Elżbieta Bodziony i Barbara Dyrek.
Dziecięcą Radę tworzyli przedstawiciele Małego Samorządu Szkoły Podstawowej: przewodnicząca - Karolina Drożdż i jego członkowie: Agnieszka Koszyk, Piotr Kunicki i Anna Lipka.
W rolę młodych radnych wcielili się: Wiktoria Bołoz, Karol Brzęczek, Szymon Malinowski, Bartłomiej Migacz, Julia Sekuła, Justyna Szewczyk i Elżbieta Tokarczyk.
Obrady obserwowali uczniowie klasy 1e.
Przewodnicząca Ewa Zielińska powitała przybyłych gości, życzyła młodym samorządowcom owocnych obrad, po czym „radni” złożyli uroczyste ślubowanie.
Porządek obrad przedstawiony przez przewodniczącą Karolinę Dróżdż przyjęty został jednogłośnie.
Następnie Piotr Kunicki - przy wsparciu prezentacji komputerowej - przedstawił działalność Małego Samorządu Szkoły Podstawowej im.Ks.prof.Józefa Tischnera za rok szkolny 2013/2014
Na tej podstawie przekazuję, że:
- Mały Samorząd Szkolny w SP nr 1 w Starym Sączu powstał w 2002 r., jego Rada wybierana jest na jeden rok, spośród uczniów klas trzecich i czwartych; pracuje według planu zgodnego z Regulaminem Małego Samorządu Uczniowskiego.
Przez działanie w Samorządzie dzieci uczą się odpowiedzialności, aktywności, umiejętności współpracy w zespole, wrażliwości na potrzeby innych, angażowania się w życie społeczne szkoły.
Głównym celem jego działań jest zintegrowanie uczniów klas młodszych, wokół wspólnie zorganizowanych przedsięwzięć, różnych imprez szkolnych: konkursów, kiermaszów, zbiórek charytatywnych i okolicznościowych imprez.
.

.

.
Tradycją stał się udział przedstawicieli Małego Samorządu w uroczystości ślubowania klas pierwszych i zakończenia roku szkolnego. Zorganizowane zostały spotkania: andrzejkowe, z Mikołajem, koncert życzeń z okazji Dnia Nauczyciela, dwa konkursy plastyczne dla klas 1-3 „Urodziny naszej szkoły” i „Największa i najładniejsza pisanka”, a także cieszący się dużym zainteresowaniem uczniów kiermasz pisanek. Podjęte zostały działania podnoszące bezpieczeństwo i odpowiednie zachowanie uczniów w szkole m.in. przez przeprowadzenie cyklu audycji w szkolnym radiowęźle, zamieszczenie piktogramów w salach i korytarzach, wykonanie gazetek tematycznych przypominających o kulturze i zasadach zachowania się. Był również całoroczny konkurs między klasowy o tytuł „Najgrzeczniejszej klasy szkoły” z comiesięcznym podsumowaniem i nagrodzeniem najgrzeczniejszych uczniów w szkole, i w klasach. W ramach akcji niesienia pomocy choremu na serce Szymonowi Jaworowi - uczniowi szkoły - zorganizowana została zbiórka pieniędzy.
Przedstawiciele Rady Małego Samorządu, najbardziej aktywnie uczestniczący w jego pracach, zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Karolina Drożdż z kl.2c, Amelia Tokarczyk i Piotr Kunicki z kl.2a oraz Anna Lipka z kl.2b.
Mały Samorząd przygotował i wydał humorystyczną, wakacyjną gazetkę, której egzemplarze, podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego, otrzymali przewodniczący klas 1-3.
Działania Samorządu wspierane są przez dyrekcję szkoły, wychowawców klas, bibliotekę szkolną i rodziców i dokumentowana przez fotografowanie imprez, prowadzenie gazetki szkolnej „Uczniaczek”, z której artykuły umieszczane są również na stronie internetowej szkoły i w kronice szkolnej.
Samorząd współpracuje również ze: Strażą Graniczną, starosądeckimi instytucjami: Ochotniczą Strażą Pożarną, sklepem „Biurowiec”, Międzyszkolnym Uczniowskim Klubem Sportowym „Poprad”, Centrum Kultury i Sztuki im.Ady Sari.
Poinformowani zostaliśmy, że w roku szkolnym 2014/2015 Mały Samorząd pragnie zacieśnić współpracę z władzami naszego miasta, czego dowodem było to niezwykle rzeczowe i sympatyczne spotkanie.
Następnym punktem programu Sesji Małego Samorządu były interpelacje młodych radnych.
Wśród pytań usłyszeliśmy m.in. takie:
Czy to, co Pan Burmistrz robi dla naszej szkoły jest łatwe, czy trudne? - spytała Justyna Szewczyk
-Bywa tak, że jest trudne. Wszyscy pracujemy po to, by zaspakajać potrzeby mieszkańców - odpowiedział Burmistrz
Skąd Pan czerpie tak wspaniałe pomysły?
- Pomysły rodzą się ze słuchania ludzi, w tym i dzieci. Człowiek całe życie uczy się, jedną z form jest podpatrywanie poczynań innych samorządowców i realizacji różnych zadań w innych miastach i gminach, z rozmów z innymi burmistrzami. Korzystając z pomysłu Nowego Targu, po wyrażeniu zgody przez Radę Miejską w tej zimy na starosądeckim Rynku powstanie lodowisko.
Czy w ramach współpracy byłaby, w ciągu roku, możliwość zwiedzania budynku Urzędu Miasta? - zapytał Bartłomiej Wokacz.
- Spowoduję, by pracownicy urzędu przygotowali stosowną prezentację. Myślę, że współpraca okaże się efektywna.
Jacek Lelek stwierdził, że jest pod ogromnym wrażeniem - przygotowanie młodych radnych do sesji, jest wyrazem troski o nasze miasto - liczące już 757 lat, wspaniałe miasto, które otrzymaliśmy od naszych przodków. Trzeba je rozwijać i troszczyć się o nie, dbając o potrzeby jego mieszkańców w każdym wieku - powiedział p.Burmistrz
Agnieszka Koszyk odczytała projekty dwóch uchwał. Pierwsza dotyczyła możliwości zwiedzenia przez dzieci Urzędu Miasta, druga - kontynuowania spotkań Samorządu Szkoły z władzami Starego Sącza w ramach Dziecięcej Sesji Rady Miasta.
Obydwie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
Spotkanie zakończyło się wspólną fotografią, po czym goście wpisali się do Kroniki Szkoły.
   Pierwsza Sesja Dziecięcego Samorządu to szczególna lekcja dla aktywnych społecznie uczniów, bardzo przejętych swą rolą, lekcja, którą zapewne doskonale zapamiętają na całe życie. Myślę, że było to również niecodzienne doświadczenie dla wytrawnych samorządowców i obserwatorów tego spotkania.
  Młodym Samorządowcom, „najbardziej podstawowego szczebla” życzę tak owocnych, bezkonfliktowych obrad i działań w całym ich przyszłym życiu.
Jolanta Czech
 
324016