Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Treść


.
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
 
   To dzień wdzięczności serc za wielkie dzieło kształcenia i wychowania młodego pokolenia. Za trud i owoce nauczycielskiej pracy. Dobrego nauczyciela pamięta się do końca życia, nie tylko za to, czego uczył, ale przede wszystkim za to, jaki był. Aby być prawdziwym nauczycielem, trzeba być dobrym człowiekiem, życzliwym, mądrym i wrażliwym, i koniecznie pasjonatem swojego zawodu, kochającym dzieci i młodzież.
 
  14. października rozkwita kwiatami miłych słów, uśmiechów i życzeń - na szkolnych akademiach i spotkaniach, podczas koncertów i występów artystycznych. W tym roku nawet lipcowym ciepłem obdarowało słońce, dostrajając się niejako do uroczystości. W starosądeckim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, tradycyjnie już, spotkali się nauczyciele czynni zawodowo, pracownicy administracji i obsługi oraz, zawsze zapraszani tu przez Dyrekcję i bardzo serdecznie podejmowani, nauczyciele - emeryci. Uczniowskie 100 lat, w radosnym, wokalno-instrumentalnym wykonaniu, połączone z życzeniami przywitało zebranych. Wszystkich obecnych przedstawiciele młodzieży obdarowali również pomysłowo i pięknie wykonanymi laurkami, życząc „ po stokroć zdrowia, niewyczerpalnych sił i energii”. W roli gospodyni spotkania wystąpiła wicedyrektor Zespołu, pani Beata Szlachetka, serdecznie witając przybyłych gości i składając życzenia wszelkiej pomyślności osobistej i zawodowej. Do życzeń dołączyli się też rodzice uczniów. Spośród wielu, nadesłanych na ręce dyrekcji, okolicznościowych listów od władz lokalnych, instytucji i osób prywatnych, do głośnego odczytania, jako najgłębsze i najpiękniejsze, wybrane zostały życzenia otrzymane od księdza proboszcza Marka Tabora, Przedrukowujemy je w całości, by wszyscy starosądeccy pedagodzy mogli odczytać życzenia Księdza Proboszcza, opatrzone mottem św.Jana Pawla II, i poczuć się również ich adresatami.

* * * * *
 
„Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno, na inne wartości duchowe. Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka, czasem burzliwie szuka prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją” (św.Jan Paweł II)
                                   Szanowni Państwo!
   Powołanie nauczycielskie ze swej natury domaga się nie tylko odświętnej, ale codziennej, nieustannie pogłębianej refleksji. Szkoła jest bowiem w swej istocie relacją, czy też niezwykle bogatym splotem relacji. Tylko ucząc innych, sami się uczymy. Tylko kochając innych, sami doświadczamy miłości. Tylko troszcząc się o innych, sami stajemy się przedmiotem troski. Tylko starając się zrozumieć innych, sami siebie głębiej doświadczamy. Z okazji Święta Edukacji Narodowej pragnąłbym z całego serca życzyć Państwu umiejętności odkrywania, budowania, pogłębiania i radosnego przeżywania tych relacji dla dobra uczniów i własnej satysfakcji. Szczęść Boże!
                                                      Marek Tabor (parafia pw. św.Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu)

* * * * *
 
    Do tak głębokiego przesłania trudno coś więcej dodać, zapadło głęboko w serca i na pewno zaowocuje dobrem. Przysłowiowa mądrość kusiłaby tylko przestrogą, że nie skryje się pustych relacji za kurtyną słów, ale mamy nadzieję, że takich w szkołach nie ma i nie będzie. Spotkanie w ZSP upłynęło przyjemnie, przy ciastku i kawie toczyły się rozmowy, najdłużej prowadzone w gronie emeryckim, przez osoby rzekomo najbardziej „ czasowe”. Oni sami wcale tego nie potwierdzają, mają wciąż wiele zajęć; może tylko nauczyło ich życie wybierać to, co ważniejsze i chwytać darowany czas?
Naszą krótką relację pragniemy zakończyć poetyckim akcentem, dedykując wszystkim nauczającym i wychowującym w szkołach fragmenty uczniowskich wspomnień po latach i dowodów pamięci:
 
                                   „Wierzyłeś w nas”
 
            Mamy u ciebie dług, który próbujemy spłacać -
            Ale nigdy do końca nam się to nie uda.
            Bo ty w nas wierzyłeś, miałeś marzenia związane z nami.
            Otworzyłeś nam szeroko wrota i miałeś nadzieję,
            Że zdobędziemy się na odwagę, by przez nie przejść.(…)
 
            Większość z nas popłynęła z prądem na bardzo zwyczajne ścieżki -
            Bo te, które nam pokazywałeś, wydały się tak niedostępne…
            A koniec ich tak odległy(…).
 
            Lecz gdy udaje nam się cokolwiek, nieważne jak wielkiego
            Uśmiechamy się do ciebie.
            Może nie jest to taki bajeczny bukiet, jakim chciałeś nas widzieć
            Ale przyjmij te trochę mniejsze kwiaty
            Jako znak naszej miłości.                                            (Pam Brown)
 
                        „ Pamiętani przez cale życie”
 
            Nauczyciele, którzy trwają w swoim zawodzie
            Przez dwadzieścia, trzydzieści, czterdzieści lat
            To bohaterowie.
            Przypuszczam, że w głębi serca sami wiedzą
            Jakie dobro czynią
            I czują się bardziej spełnieni niż większość ludzi.
 
            W przypadku większości z nas
            Istnieje pięć czy sześć osób, nie więcej, które nas pamiętają
            Nauczyciele są pamiętani przez tysiące ludzi
            Przez całe życie.                                             (Andrew Rooney)
 
Na koniec, życząc wszystkim Dyrekcjom, Nauczycielom, Katechetom, i Wychowawcom: wytrwałości, sukcesów zawodowych i osobistych oraz wdzięcznej pamięci tych, którym oddawało się, bądź oddaje, swoją wiedzę, umiejętności, a często i całego siebie, posłużę się słowami księdza-poety Krzysztofa Pawliny, z tomiku „Aby umieć dobrze żyć”, dedykując Państwu przesłanie:
                        „(…) Miej oczy szukające dobra w człowieku!
                        Miej ufność w każdego człowieka!
                        Miej serce dla wszystkich, a wtedy obudzisz tęsknotę za miłością.
                        A tęsknota za miłością jest już miłością.”
                        Pamiętaj! Wszystko zło świata bierze się z braku miłości.
 
Wybrała Zofia Gierczyk
 
 
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
POD PATRONATEM BURMISTRZA JACKA LELKA
 
   To uroczystość zorganizowana w godzinach wieczornych w budynku „ Sokoła”, siedzibie Starosądeckiego Centrum Kultury im.Ady Sari. Uczestniczyli w niej obecni i byli pracownicy gminnych placówek edukacyjnych . Wśród przedstawicieli władz samorządowych znaleźli się poseł na Sejm Marian Cycoń, obaj Burmistrzowie, przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Zielińska i członkowie Rady. W roli gospodarza wystąpił burmistrz Jacek Lelek.
   Głównym celem spotkania było uhonorowanie osób zasłużonych dla oświaty; wśród wielu wyróżnionych przez Burmistrza Starego Sącza, Jacka Lelka, znalazł się również ksiądz Michał Wójcik, katecheta nauczający w Szkole Podstawowej w Popowicach. Gratulujemy serdecznie Księdzu Michałowi i wszystkim nagrodzonym.
    Nie zabrakło ciepłych słów, podziękowań i życzeń od włodarzy miasta. Wyrazy uznania sporej grupie wyróżnionych, „ którzy nauczaniem, zawodem i pasją; sercem i zdolnościami całych siebie dają”, złożył również poseł Marian Cycoń, życząc dużo sił i starań w dawaniu młodym przykładów życia, wzorców postaw i punktów odniesień.
     Dla uświetnienia uroczystości, w programie przewidziano dwa koncerty, dedykowane nauczycielom i wszystkim współtworzącym proces edukacyjno - wychowawczy szkół. Jako pierwsza zaprezentowała się, udanie debiutując na scenie, „Miejska Orkiestra Stary Sącz” pod dyrekcją Georga Weissa. Po wręczeniu wyróżnień natomiast wystąpił zespół instrumentalny uczniów I i II stopnia Szkoły Muzycznej w Nowym Sączu, pod kierunkiem Mariusza Bassary. Poczęstunek dla gości, w foyer kina, przygotowali uczniowie III klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych ZSP, pod kierunkiem pań: Wioletty Kosakowskiej, Doroty Kulig-Marcisz, Beaty Łęczyckiej i Małgorzaty Zięby.
ZG
 
324163