Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Pamięci zmarłych starosądeckich nauczycieli

Treść


.
ZAMIAST NEKROLOGU
PAMIĘCI ZMARŁYCH
STAROSĄDECKICH NAUCZYCIELI
 
    „To przemijanie ma sens, ma sens, ma sens” - pisał św.Jan Paweł II
Warto przypomnieć te słowa, gdy w listopadowy poranek staniemy przy grobach najbliższych i naszych nauczycieli.
Starosądeccy pedagodzy pracowali w całej Polsce, a było ich bardzo wielu, dzięki Seminarium Nauczycielskiemu, które powstało staraniem władz miejskich w 1903 roku i trwało do 1935 roku a później Liceum Pedagogicznemu powstałemu w 1937 roku, które z przerwą (okupacyjną) kształciło młodzież do roku 1970.
Nauczyciele cieszyli się dużym autorytetem i szacunkiem społeczeństwa.
„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” - głosił przed wiekami Jan Zamoyski - przesłanie do dzisiaj wciąż aktualne. Parafrazując jego słowa, współcześnie stwierdzono, że taka będzie starość rodziców, jakie ukształtowanie charakteru ich dzieci.
Zawsze liczą się nauczyciele, którzy w zawodowym trudzie realizują swoje i cudze marzenia i przypominają, że „Ojczyzna to jest wielki zbiorowy obowiązek”.
Od tego jacy są, ile w nich powołania, żarliwości i odpowiedzialności za ten najtrudniejszy i jeden z najpiękniejszych zawodów, zależą wyniki ich pracy.
Tych, którzy zostawili ślady swoich stóp w życiu i pracy wychowanków, obejmujemy serdeczną pamięcią i modlitwą, która niech sięga tronu Najwyższego.
Przychodzimy, aby odejść, odejdziemy, aby wrócić - my też kiedyś jak Oni, wezwani już na wieczną wartę.
Tradycyjnym zwyczajem, w intencji świętej pamięci zmarłych nauczycieli, 15 listopada o godz. 10.00 w kościele klasztornym odprawiona będzie Msza św., na którą serdecznie zaprasza
Zarząd Oddziałowy Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP
w Starym Sączu
 
324007