Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Marzec - kalendarium

Treść


.

.
4 marca - 778. rocznica urodzin św.Kingi
Św. Kingę czcimy 24 lipca. I to właśnie ta data, kojarzy nam się z Panią Ziemi Sądeckiej. Warto jednak także pamiętać o dniu jej urodzin, które przypadają 4 marca (niektóre źródła podają także 5 marca). Kinga była córką króla Węgier - Beli IV, z dynastii Arpadów oraz Marii - córki cesarza greckiego, Teodora I Laskarisa. Imię jej już w pierwszych dokumentach brzmi podwójnie: Kunegunda i Kinga. O latach młodości przyszłej Świętej nie wiadomo nic poza tym, że była trzecią z kolei córką władcy oraz że do piątego roku życia przebywała na dworze królewskim w Ostrzychomiu. Potem przybyła do Polski...
 
            Gdzie krew płynie, nacisk czuć się daje,
            Królowa Kinga jak anioł tam staje.
            Cicho się modli, cicho dobrze czyni
            I cicho rządzi - polska gospodyni.
                                                              (Anonim)
 
8 marca - Dzień Kobiet
Kobieta od wieków pozostaje bohaterką wielu dzieł literackich pisanych przez mężczyzn, a jednocześnie historia mężczyzny nieodłącznie związana jest z obecnością kobiet. W Dniu Kobiet wszystkie panie mają niepowtarzalną okazję poczuć się wyjątkowo. I choć dzisiaj jest to święto radości, trzeba pamiętać, że nie zawsze tak było. Jego początki wiązały się bardzo mocno z walką pań o równouprawnienie, a te niejednokrotnie zbierały krwawe żniwo.
.

.
W nauczaniu papieskim Jana Pawła II posłannictwo kobiety zajmuje miejsce szczególne. Skupia się on na geniuszu kobiety jakim jest jej szczególne zadanie - powołanie do dziewictwa i macierzyństwa, a to najpełniej realizuje się w małżeństwie. 16 czerwca na starosądeckich błoniach Papież Polak mówił: „Jakiekolwiek rodziłyby się trudności, nie można rezygnować z obrony tej pierwotnej miłości, która zjednoczyła dwoje ludzi i której Bóg nieustannie błogosławi. Małżeństwo jest drogą do świętości, nawet wtedy, gdy staje się drogą krzyżową. Właśnie tą najtrudniejszą z miłości - małżeńską - cechuje gotowość do poświęcenia i ofiary. Domaga się nieustannej pracy nad sobą. Wzywa do przezwyciężenia egoizmu i frustracji, do walki z tym, co nie pozwala nam się otworzyć na innych (…) Nie dlatego kocham, aby zyskać coś dla siebie, lecz jak pisał św.Bernard: „Kocham, bo kocham”.
 
19 marca - wspomnienie św.Józefa, oblubieńca Maryi
Odnośnie życia św.Józefa musimy polegać na tym, co przekazały o nim Ewangelie. Wiadomo, że pochodził z rodu Dawida, ale mimo wysokiego pochodzenia nie posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem i pracą, jako cieśla. Józef zaręczony z Maryją stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Nie był według ciała ojcem Chrystusa. Był nim jednak według prawa żydowskiego, jako prawomocny małżonek Maryi. Ojcowie i pisarze Kościoła podkreślają, że do tak bliskiego życia z Jezusem i Maryją Opatrzność wybrała męża o niezwykłej cnocie. Dlatego Kościół słusznie stawia św. Józefa na czele wszystkich świętych i daje mu tak wyróżnione miejsce w hagiografii.

 
            Kiedy niepokój lękiem Cię trwoży
            o sławę Maryi Panny.
            „Z Ducha Świętego poczęła” - powie
            Anioł od Boga posłany.
            W noc betlejemską długo, stroskany,
            szukasz dla Matki schronienia,
            gdzie by Pan niebios przyszedł na ziemię
            przez ludzkie Swe Narodzenie.
            Przez żar pustyni i chłodne noce -
            aż do Egiptu uchodzisz,
            aby przed zbrodnią Heroda ustrzec
            Zbawcę, co nam się narodził
                        (Wanda Łakowicz, Święty Józefie wśród blasku, fragm.)
Kinga Bednarczyk
 
126503