Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Kalendarium - marzec

Treść


.
Kalendarium - marzec 2012 r.
Intencje Apostolstwa Modlitwy
 
  • Ogólna: Aby narody Ameryki Łacińskiej dochowały wierności Ewangelii i cieszyły się coraz większą sprawiedliwością społeczną i pokojem.
  • Misyjna: Aby Duch Święty dawał światło i siłę chrześcijańskim wspólnotom i wiernym prześladowanym bądź dyskryminowanym z powodu Ewangelii w licznych regionach świata.
.

.
  •   4 - niedziela - 2. niedziela Wielkiego Postu, (Ew.Mt.17, 1-9) „Panie dobrze że tu jesteśmy”
  • 11 - niedziela - 3. niedziela Wielkiego Postu, (Ew. J.  2, 13-25) „Nie róbcie z domu Ojca mego targowiska”
  • 18 - niedziela - 4. niedziela Wielkiego Postu, (Ew. J. 3,14-21) „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”
  • 19 - poniedz. - uroczystość  św.Józefa
  • 25 - niedziela - 5. niedziela Wielkiego Postu, (Ew. J. 12, 20-33) „A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa”
  • 26 - powiedz. - uroczystość Zwiastowania Pańskiego
  • Przysłowia: - Czasami w marcu zetnie wodę w garncu. Marzec odmienia wiatry, deszcz miesza z pogodą, więc nie dziw, jeśli starzy czują go ze szkodą.
 
126503