Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

KALENDARIUM PARAFIALNE

Treść


.
KALENDARIUM PARAFIALNE
 
WRZESIEŃ
   Samolotowa pielgrzymka szlakiem sanktuariów Maryjnych Francji i Hiszpanii. W 160. rocznicę objawień Matki Boskiej w Lourdes zorganizowana przez Parafię pw. św.Elżbiety Węgierskiej. Usługi transportowe Biura Turystycznego Orlando Travel; pilotaż - Jacek Maciejowski, przewodnictwo duchowe - Ksiądz Proboszcz Marek Tabor. Szczegółowa relacja z przebiegu - w tym numerze naszego pisma. Zapraszamy do lektury!
 
PAŹDZIERNIK
   6.X 2018. 70-lecie Liceum Ogólnokształcącego im.Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu. Przemarsz z budynku szkoły do kościoła parafialnego pw. św.Elżbiety; Msza św. Jubileuszowa pod przewodnictwem ks. prałata Antoniego Koterli, koncelebrowana z byłymi księżmi katechetami i kilkoma absolwentami Liceum. Dalsze uroczystości - w budynku Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari oraz w pomieszczeniach szkoły; zakończeniem - Bal Absolwentów.
 
   13.X 2018 - Po wieczornej Mszy św. uroczysta Fatimska procesja różańcowa z kościoła parafialnego św.Elżbiety do Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania przy Ołtarzu papieskim.
 
   13.X w godzinach rannych dziękczynna Msza św. sprawowana przez Księdza Proboszcza i popielgrzymkowe spotkanie uczestników pielgrzymki do Lourdes i sanktuariów Hiszpanii.
 
   15.X 2018 Obchody Dnia Edukacji Narodowej w starosądeckich szkołach. Wśród wielu życzeń nadesłanych z tej okazji, do dyrekcji, nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty, znalazły się i te, od ks.Proboszcza starosądeckiej Parafii św.Elżbiety, następującej treści:
 
   „Szanowni Państwo!
   Dzień Edukacji Narodowej, przeżywany w setną rocznicę odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości, pozwala nam głębiej spojrzeć na fenomen powołania nauczycielskiego i zobaczyć ścisłe powiązanie tej posługi z miłością do Ojczyzny.
   To, dzięki heroicznej postawie wielu nauczycieli w okresie niewoli, Polacy zachowali narodową tożsamość oraz umiłowanie języka polskiego i historii. Zachowując wdzięczną pamięć o tych, którzy w poprzednich pokoleniach formowali sumienia i intelekty młodych Polaków, z radością i dumą podejmujemy wyzwania, jakie niesie ze sobą współczesność.
   Dziękując Państwu za pełną poświęcenia działalność i bardzo dobrą współpracę z parafią, pragnę serdecznie życzyć wszelkiego Bożego błogosławieństwa w owocnym i satysfakcjonującym pełnieniu misji wychowawczo-dydaktycznej.”   Ks.Marek Tabor
 
   Do życzeń Księdza Proboszcza dołączamy fragment homilii biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża, zatroskanego o poziom i zadania współczesnej edukacji i ostrzegającego wszystkich odpowiedzialnych za nią:
  „Nie zachowamy ducha religijnego, nie zachowamy niepodległości bez młodego pokolenia Polaków, którzy będą przygotowani do pracy i służby w duchu miłości i poświęcenia dla Ojczyzny. Dlatego tak ważna jest praca i współpraca środowisk, rodziny i szkoły, instytucji świeckich i kościelnych nad właściwym ukształtowaniem młodego pokolenia Polaków.”
 
   16.X 2018 r. - 40.rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
 
Kochano Go wszędzie i poważano. On naprawdę miał wpływ na świat. Będąc Wielkim, był tak bardzo „Nasz”. Wzmacniał ducha wiary, ducha polskości i chwałę Rzeczypospolitej.
   Drugoczwartkowe nabożeństwo papieskie w kościele parafialnym św.Elżbiety przybrało szczególnie uroczysty charakter, piękną oprawę muzyczną, głębokie rozważanie modlitewne i wyjątkowo mocne Słowo Boże rozpatrujące osobowość św.Jana Pawła II na tle 100-lecia odzyskania niepodległości Polski. Hasło papieskie: „Myśląc Ojczyzna…” patronowało całemu cyklowi przemyśleń. Ksiądz proboszcz Marek Tabor poza tym czwartkowym rozważaniem, wcześniej jeszcze wygłosił, w PKM w Offenbachu, homilię przybliżającą osobowość i dokonania św.Jana Pawła II, w związku z otrzymaniem przez tamtejszą wspólnotę relikwii. Tematycznie objął całokształt pontyfikatu, jakby celowo, w związku ze zbliżającą się 40. rocznicą jego inauguracji. Mamy szczęście zapoznać się z tym cennym opracowaniem dzięki zgodzie Księdza Proboszcza na opublikowanie go w gazetce parafialnej. Nosi tytuł: „Spróbujmy przypomnieć i podsumować ten niezwykły pontyfikat.”
 
   20.X 2018 - Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Łagiewnik, w związku z 40-leciem pontyfikatu. Prezesująca POAK Agata Wolak-Kowalik zorganizowała ten wyjazd, pielgrzymując wraz z grupą członkiń i parafian, do Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie, aby wziąć udział w uroczystości jubileuszowej. Program obejmował odwiedzenie sanktuarium w Łagiewnikach, sanktuarium Jana Pawła II na Białych Morzach i kościół relikwii; uczestnictwo w Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem abpa Marka Jędraszewskiego i wysłuchanie okolicznościowej homilii Arcybiskupa. W drodze powrotnej odwiedzono sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu, gdzie proboszczuje nasz rodak ks.Bogdan Stelmach. Zwiedzono tu sanktuarium i pięknie usytuowaną Drogę krzyżową.
 
LISTOPAD
1-2.XI Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Godne przeżywanie i kultywowanie pamięci o Zmarłych. Uroczyste obchody; nieszpory w kościele parafialnym pw. św.Elżbiety, procesyjno-modlitewny przemarsz na cmentarze, Koronka do Bożego Miłosierdzia i Różaniec w intencji Zmarłych, kazanie na Nowym Cmentarzu i Msza Święta, a potem już indywidualne „spotkania i rozmowy”, modlitwy i zaduma przy grobach bliskich i znajomych, i to nieustanne błagające wzywanie: „Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie... Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.”
 
   6.XI 2018 r. Zbliżające się Święto Niepodległości intensyfikowało formy upamiętnienia i uświetnienia go przez wszystkie szkoły, przedszkola i różne inne instytucje czy zgromadzenia. Żeby zmieścić się w terminarzu obchodów, trzeba się było pospieszyć
   Prawie tydzień wcześniej swój program artystyczny „Śpiewamy dla Niepodległej” zaprezentowały, w auli Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki w Starym Sączu, dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Nutki” i z Niepublicznej Szkoły Podstawowej. - Koncert pieśni patriotycznych przygotowały panie: Agata Nicpońska i Marta Fornagiel. Spontaniczne wykonanie i piękne głosy nagrodzono burzą oklasków; szczególnie zachwyciło radosne odśpiewanie wszystkich czterech zwrotek hymnu narodowego przez „maluszki” pięknie prezentujące się w strojach narodowych.
.

.
  11 listopada natomiast, w większym już składzie, bo powiększonym o uczniów Prywatnego Gimnazjum i Ognisko muzyczne AGN, pod opieką p.Agaty, miał miejsce piękny koncert połączony ze wspólnym śpiewaniem, tym razem w Domu parafialnym przy ulicy Mickiewicza.
 
11.XI 2018 r. ŚWIĘTO NARODOWE. 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI Jedna z bardzo ważnych dat, wyjątkowa okazja do świętowania i okazania wdzięczności tym, których już nie ma wśród nas, a którym zawdzięczamy tak wiele.
   Kulminacja obchodów na Rynku Starego Sącza, po przemarszu pochodu ulicami miasta, spod Kina Sokół i wciągnięciu flagi na maszt. Tłumny udział mieszkańców, licznie przybyli samorządowcy z burmistrzem Jackiem Lelkiem na czele, w pełnym składzie miejscowe duchowieństwo z księżmi proboszczami: Markiem Taborem i Januszem Rybą , dopisali też reprezentanci wszystkich organizacji i instytucji. Oprawę liturgiczną uświetnili: Chór parafialny, Orkiestra miejska, Zespół regionalny i druhowie Straży Pożarnej.
.

(Fot.: Jakub Pasoń)
.
   W podniosłym nastroju, hymnem religijnym „Boże coś Polskę…” rozpoczęto uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny; przewodniczył jej proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego ks.Janusz Ryba, okolicznościową homilię wygłosił ks.prałat Marek Tabor, proboszcz Parafii pw. św.Elżbiety. Płomiennie wygłoszona homilia , stając się lekcją historii narodowej, w typie słynnych kazań sejmowych księdza Piotra Skargi, wywarła mocne wrażenie i poruszyła sumienia. Wywołała też prośbę wielu Czytelników o zamieszczenie tekstu homilii w naszym piśmie parafialnym. Mimo głoszonego „na żywo” słowa, prośbę udaje się spełnić, dzięki odtworzeniu treści i kształtu kazania księdza Kaznodziei, poproszonego o ten „wkład gazetkowy”. Z radością więc uwadze Czytelników możemy polecić pouczającą lekturę nie tylko na święta, ale i dla mądrości życia każdego z nas.
   O godzinie 12:00. razem z całą Polską odśpiewano hymn narodowy . Po Mszy św. nastąpił przemarsz na Cmentarz komunalny, Apel Poległych i dalsza część uroczystości.
    W godzinach popołudniowych, w sali Kina Sokół, radośnie rozbrzmiewało patriotyczne śpiewanie, gromadzące licznych mieszkańców i przedstawicieli lokalnych władz i instytucji.
 
   Wieczorem natomiast, w barcickiej „Odnozynie”, z inicjatywy organizacyjnej p.Szczepana i gościnności p.Andrzeja, wyznaczyli sobie kolejne spotkanie popielgrzymkowe uczestnicy dwu niezapomnianych pielgrzymek, ubiegłorocznej do Fatimy i tegorocznej do Lourdes i Hiszpanii. Zaszczycił ich swoją obecnością, bardzo serdecznie witany ksiądz proboszcz Marek, organizator i przewodnik duchowy obu pielgrzymek. Było radośnie świętować w takim gronie, wspominać i cieszyć się sobą. Św.Jan Paweł II uwielbiał spotkania, mówił, że są ważniejsze od codziennej gonitwy, są wyjściem z własnego świata i własnej samotności, i otwarciem się na innego; doświadczeniem bycia z innymi i dla innych. Ksiądz Józef Tischner zaś dodawał, że spotkanie to najgłębsze i najbogatsze z doświadczeń, jakie człowiek może w swym życiu przeżyć. Spotkania popielgrzymkowe w takim razie to strzał w dziesiątkę, łączą nas i cieszą, wspominanie staje się teraźniejszością. Życzmy sobie, byśmy się częściej spotykali, a nie mijali tylko.
 
   15.XI 2018 r. - Widowisko z cyklu „Przedszkolaki w hołdzie św.Janowi Pawłowi II” kolejne już wydarzenie artystyczne prezentowane w sali Kina Sokół, przez Gminne Przedszkole w Starym Sączu; tym razem łączące dwie rocznice: 40-lecie pontyfikatu św.Jana Pawla II i 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Szersza relacja z tej prezentacji na dalszych stronach pisma.
 
   18.XI 2018. - Odpust ku czci Świętej Elżbiety. patronki starosądeckiej parafii. Mszy odpustowej przewodniczył i homilię wygłosił wywodzący się z tutejszej parafii ks.Paweł Bobrowski. Uroczystości odpustowe zbiegły się z 25-leciem kapłaństwa Księdza Pawła. Nie mogło więc zabraknąć serdecznych życzeń dla Jubilata. Z racji pełnienia trudnej i odpowiedzialnej posługi duszpasterskiej w środowisku ludzi dotkniętych nieuleczalną chorobą czy kalectwem, ks.Pawła można nazwać „kapłanem elżbietańskim”. Będąc dyrektorem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, potrzebuje na pewno dużo wsparcia modlitewnego swoich rodaków. Warto o tym pamiętać w Starym Sączu.
.

.
   21.XI 2018 r. Spotkanie absolwentów i promocja książki: „Wczoraj i dziś Liceum Pedagogicznego w Starym Sączu we wspomnieniach jednego rocznika”. W auli Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki im.Wiktora Bazielicha, w ramach 55. Zjazdu koleżeńskiego, spotkanie poprowadziła siostra Macieja ze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek. Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac Mieczysława Guca. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się książka opracowana przez Adama Mazura, we współpracy z Marią Kudłacz - siostrą Macieją niepokalanką i Barbarą Laskoś-Kubicą. Przeglądano ją z uwagą i wzruszeniem, wspominając swoją szkołę, nauczycieli i pedagogów. Dumni ze swojego 5-letniego Liceum, które uchodziło za jedną z najlepszych szkół w rejonie, wdzięczni bardzo dobrej kadrze nauczycielskiej i wychowawcom oddanym bez reszty młodzieży, z żalem wymieniali nazwiska wielu niezapomnianych i szczególnie utalentowanych osób, wśród nich wspaniałej nauczycielki języka polskiego - pani Kazimiery Mrówki.
   Ten krótki rejestr to oczywiście nie wszystkie starosądeckie wydarzenia zaistniałe w tym okresie czasu; ze względów rocznicowych skondensowanie uroczystości było tak duże, że praktycznie nie do objęcia odnotowaniem, stąd ten wybór najważniejszych, naszym zdaniem.
Zebrała ZG
 
W 40. rocznicę wyboru Papieża - Polaka
SPRÓBUJMY PRZYPOMNIEĆ I PODSUMOWAĆ
TEN NIEZWYKŁY PONTYFIKAT
 
   Wiele parafii posiadających relikwie od dawna ma możność oddawania czci Świętemu naszych czasów, ale spojrzenie na Jego osobę z dystansu czasowego i przez pryzmat cytowanych wypowiedzi też ma swoją wielką wartość.
   Św.Jan Paweł II - Prorok przełomu tysiącleci. Zapytajmy: Kim jest prorok?
   Joszua Heschel w głębokich słowach określił fenomen proroka: „Jest człowiekiem cierpienia, którego życie i dusza są zagrożone przez to, o czym mówi, który jednak ma zdolność odczuwania „niemego krzyku ludzkiej udręki”. Ktoś, kto ma zdolność uczynienia Boga słyszalnym i objawienia nie tylko Jego woli, ale też Jego Bożego wewnętrznego życia. Być prorokiem, pasterzem to znaczy odczuwać wspólnotę z boskimi uczuciami, doświadczać komunii z boską świadomością. Prorok - pasterz słyszy głos Boga i spogląda na świat z Bożej perspektywy.” Św.Jan Paweł II był Prorokiem Wielkim. Otoczony radosną, entuzjastyczną „wrzawą tłumów”, ale i niezwykle samotny - bo pokolenie, przed którym przyszło mu reprezentować Boga, to generacja ludzi narcystycznych, egotycznych, ludzi „selfie”.
   Spróbujmy bardzo pobieżnie i wybiórczo przypomnieć, i podsumować ten niezwykły pontyfikat, wymieniając tylko niektóre, kluczowe jego rysy.
 
            1. Świat i polityka.
„Sprowadzenie działalności ludzkiej wyłącznie do polityki jest błędem. My nie żyjemy tylko w kategoriach polityki i wy <dziennikarze> powinniście to wiedzieć. Podstawowym wymiarem człowieka jest wymiar moralny!!!”. Papież angażował się we wszystkie bolesne sprawy współczesności. O skonfliktowanej Korei w 1984 r. powiedział J: „Podzielona Korea jest symbolem sytuacji świata, który woła o nowe serce.”
„Demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.”
Wizjoner i sprawca wielu nieoczekiwanych wydarzeń historycznych - rozwiązanie różnych konfliktów politycznych, upadek muru berlińskiego, wolność w krajach bloku sowieckiego…
            2. Kościół.
Zatroskany i niestrudzony pasterz Kościoła, świadomy swojej misji i odpowiedzialności: „Łaska odnowy i nawrócenia zostanie dana tylko takiemu Kościołowi, który się modli, a nie krytykuje, czy kontestuje.’
„Nikt wierzący w Chrystusa nie może uchylić się od obowiązku głoszenia Chrystusa innym ludziom.”
            3. Ojczyzna.
Podnosił nas z kolan upokorzeń. Walczył za nas swoim autorytetem i heroiczna modlitwą. Budził tożsamość narodową i duchową. Wlewał poczucie wartości i umacniał nadzieję. „Narodowe bierzmowanie”; „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.” „Ziemio polska, ziemio ojczysta. Zjednocz się przy Chrystusie Eucharystycznym.” „POLSKA to jest moja Matka.”
            4. Wiara w człowieka.
Niezmordowanie głosił wielkość i godność człowieka wynikającą z Bożego Dziecięctwa. Bronił godności i wartości życia ludzkiego, od poczęcia aż po grób. „Człowiek nie jest tym, kim siebie ogląda w reklamie i propagandzie. Jest kimś o wiele więcej.” Z różnymi ludźmi się spotykał - z tyranami mordercami… „człowiek jest większy, niż jego błędy.”
            5. Grzech.
W encyklice „ O Duchu św. wyakcentował słowa Chrystusa z Ewangelii św.Jana 16.8, że „Duch św. przyjdzie pouczyć nas o grzechu”. Złośliwi krytycy zachodni pisali, że jest to encyklika o diable - trudno o większe nieporozumienie, czy wręcz cynizm. W takich jednak warunkach często przychodziło Janowi Pawłowi głosić prawdę objawioną. „Żadne rozgrzeszenie przez pobłażliwe doktryny nie może człowieka uszczęśliwić - tylko wierność Chrystusowi.”
            6. Świętość.
Po zamachu służby watykańskie, chcąc bronić papieża przed kolejnym zamachem , uzasadniały konieczność korzystania z kuloodpornego papa mobile: „ nic na to nie poradzimy, ze się lękamy o waszą Świątobliwość.”. Znany z błyskotliwości i poczucia humoru Ojciec św. zripostował: „ja też się lękam o swoją świątobliwość!!!”. W Starym Sączu apelował: Nie lękajcie się być świętymi, święci nie przemijają”. Ilu świętych i błogosławionych za swojego pontyfikatu „dał” Kościołowi ?
            7. Modlitwa.
Nie mamy wyobrażenia, ile godzin po nocach spędzał na modlitwie. W Częstochowie po całodniowym wysiłku noc spędzał w kaplicy cudownego obrazu. Nie jest tajemnicą, że był mistykiem. Podobno zdarzało się słyszeć krzyk wydobywający się z jego kaplicy. Andre Frossard napisał: „Miałem przed sobą masyw modlitwy:” Wzywał do niej nieustannie, uczył, bronił świat przed złem przy jej pomocy. Ubogacił różaniec, wprowadzając tajemnice światła.
            8. Kapłaństwo.
„ Świat potrzebuje pasterzy według serca Bożego”.
            9. Małżeństwo i rodzina.
„Rodzina jest dobrą nowiną dla III Tysiąclecia chrześcijaństwa i ludzkości”.
            10.Młodzież.
„Wymagajcie od siebie, chociażby inni od was nie wymagali”. „Każdy z was musi mieć swoje Westerplatte”.
11. Cierpienie i cierpiący.
Nie było chyba pielgrzymki, żeby się nie spotkał z chorymi i niepełnosprawnymi. Sam stał się wzorem cierpienia fizycznego i moralnego. Arturo Mari wspominał, że został niespodziewanie wezwany w Nowy Rok, w godzinach popołudniowych na Watykan. W kaplicy zobaczył Papieża obejmującego „żywego trupa”, młodego człowieka chorego na raka, który przed śmiercią miał pragnienie znaleźć się blisko Ojca św. Papież to życzenie spełnił.
            12. Maryja.
 
T O T U S    T U U S
„Nigdy nie byłem w Wilnie. Jestem tu po raz pierwszy. Równocześnie można powiedzieć, że przez całe moje życie byłem w Wilnie, całym jestestwem…”
 
F A T I M A
Kiedy rozpoczynał pontyfikat, zaskoczył cały świat wezwaniem: „ Nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi !!!” Jak bardzo rozrosły się we współczesnej cywilizacji lęki wobec Boga, który w Chrystusie objawił nam swoją Miłość. Czy nie rozrosły się również moje lęki wobec Niego? „Chrystus woła do Was, byście Mu zaufali”.
 
   Po co nam relikwie??? Religijny fetyszyzm??? Prymitywna forma wiary???
Odpowiedź dał nam sam św.Jan Pawel II, który, będąc we Francji, w 1986 roku, przytoczył słowa św.Jana Vianneya: „Tam, gdzie przechodzą święci, tam przechodzi wraz z nimi BÓG”.
 
Vaclav Havel przy wizycie w Czechach ze wzruszeniem wyznał: „Jestem uczestnikiem cudu”.
   Przy pożegnaniu Papieża, podczas ostatniej pielgrzymki do Polski, miał miejsce na lotnisku w Krakowie pewien incydent. Kiedy Ojciec Święty położył swoją trzęsącą się rękę na poręczy schodów prowadzących na pokład samolotu, żołnierz z kompanii honorowej złamał procedury dyscyplinarne, opuścił na kilka sekund swoją wyprostowaną jak struna rękę, aby dotknąć Papieża. Nie wiem, czy były konsekwencje służbowe. Wiem, że my możemy , bez ograniczeń przeżywać bliskość Świętego Jana Pawła Wielkiego w czcigodnej relikwii.
   Czesław Miłosz, analizując pontyfikat największego z rodu Polaków, napisał w zachwycie: „Ile może świętość…”
   Czas pokaże, ile będzie mogła dokonać we mnie…? Życzę Wam, aby te owoce były jak najobfitsze. Amen.
Ks. Marek Tabor
 
322508