Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Aktywni i kreatywni - pod „parasolem ministra”

Treść


.
Aktywni i kreatywni - pod „parasolem ministra”
 
   Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu zakończyła realizację projektu - realizując cykl szkoleń - „Aktywni i kreatywni” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Partnerstwo dla Książki. Szkolenia odbywały się w dniach od 24 września do 28 listopada 2018 roku.
  Celem projektu była poprawa jakości i wzbogacanie usług oferowanych przez biblioteki publiczne na terenie powiatu nowosądeckiego.
W ramach realizacji tego projektu odbyły się już 3 szkolenia oraz wyjazd studyjny:
„Jadłospis małych moli książkowych, czyli co robić, aby dzieci czytały litery, smakowały wyrazy, połykały zdania i pożerały książki …? - warsztaty miały na celu przygotowanie bibliotekarzy do niestandardowych metod pracy zachęcających dzieci i młodzież do czytania.
„Teatr cieni” - uczestnicy warsztatów nauczyli się zasad tworzenia cieni postaci ludzkich, zwierząt, form plastycznych i kolorowych figur. Zdobyte umiejętności z pewnością okażą się pomocne zarówno podczas przygotowywania kreatywnej i twórczej pracy z książką, jak również pozwolą wprowadzać do zajęć elementy teatru.
„Prawo w bibliotece” - celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji w zakresie zmieniających się przepisów prawnych obowiązujących w bibliotekach.
Wyjazd studyjny do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie .podczas którego bibliotekarze pogłębili wiedzę i wymienili doświadczenia z bibliotekarzami - według rankingu Rzeczypospolitej jednej z najlepszych Bibliotek w Polsce. W myśl powiedzenia podróże kształcą, udało się połączyć pogłębienie wiedzy na temat bibliotek z historią, zwiedzając chrzanowskie muzeum.
.

.
Na spotkaniu podsumowującym projekt wystąpili podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” z widowiskiem teatralno-muzycznym „Mały książę”. Publiczność nagrodziła wykonawców owacją na stojąco za wzruszający występ.
 
Uczestnicy otrzymali dyplomy potwierdzające ukończenie szkoleń.
 
O współpracy z biblioteką i korzyściach płynących ze współdziałania osób niepełnosprawnych ze zdrową młodzieżą w teatrze integracyjnym mówiła Zofia Wcisło - prezes Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”.
 
310706