Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Społeczność SP1 w Sądzie Okręgowym

Treść


.
Społeczność SP1 w Sądzie Okręgowym
 
  Dzień 26 listopada 2018 roku - w almanachu Sądu Okręgowego i w kalendarzu patriotycznych inicjatyw Szkoły Podstawowej nr 1 im.Ks.prof.Józefa Tischnera w Starym Sączu - zarezerwowano dla akcji Szkolnego Klubu Wolontariatu „Budzimy serca”. Pod hasłem „Wolontariusze na rzecz Ojczyzny” wychowankowie SP1 celebrowali setną rocznicę odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI.
  Ideę popularyzowania polskich bohaterów WOLNOŚCI promowała inscenizowana rozprawa sądowa w gmachu Sądu Okręgowego w Nowym Sączu: „Bohaterowie historii dają świadectwo prawdzie” w wykonaniu uczniów i nauczycieli starosądeckiej „1”.
.

.
   W scenariuszu stanowiącym hołd wobec bohaterów Sądecczyzny - Małej Ojczyzny wychowanków SP1 - zarezerwowano także role dla rodziców uczniów SP1 - zawodowych przedstawicieli Temidy, absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Skład orzekający Sądu Okręgowego reprezentowali ósmoklasiści: sędzia - przewodniczący Norbert Olszowski, sędzia Martyna Berezowska oraz legitymująca się aplikacją sędziowską Beata Kurzeja. W roli obrońcy oskarżonego debiutowała uczennica Anna Lipka. Siódmoklasistce towarzyszył radca prawny - Marcin Deja. W roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego - Amerykanina, świadka Holocaustu Jacka Brodmanna - wystąpiła adwokat - Dorota Fryźlewicz-Buchman. Bohatera historii - Jana Cielucha - reprezentowali ósmoklasiści, młodzi mecenasi: Jakub Treit z asystentem Beniaminem Buchmanem. Przedstawicielem strony skarżącej w apelacyjnym procesie Heinricha Hamanna został siódmoklasista - prokurator Karol Brzęczek. Zaszczytną rolę Księcia Niezłomnego - metropolity krakowskiego Adama Sapiehy - przyjął nauczyciel SP1, ksiądz katecheta Dominik Furgał. Rolę hrabiny Karoliny Lanckorońskiej - wizytującej podczas okupacji Nowy Sącz, żołnierza Armii Krajowej, podwładnej gen.Tadeusza Bora-Komorowskiego - odegrała reprezentująca Związek Nauczycielstwa Polskiego Lilianna Królikowska. Niewdzięczną rolę kata Nowego Sącza i okolic, reżyser spektaklu powierzył wzorowemu na co dzień rodzicowi, Polakowi - Patriocie - p.Piotrowi.
   W roli dziennikarzy dokumentujących wydarzenie wystąpili rodzice: Rafał Buchman i Krzysztof Brzęczek.
   Funkcji sądowego sekretarza - protokolanta podjęła się uczennica klasy 8a Emilia Ogorzały. Rolę gospodarza spotkania witającego przybyłych gości pełniła ósmoklasistka Sylwia Brzozowska.
Świadków oskarżenia reprezentowali uczniowie klasy 6a i 8a:
Wiktoria Bołoz (w roli Heleny Sapiehy - siostry kardynała Adama Sapiehy),
Emilia Deja (w roli aktorki Danuty Szaflarskiej, nowosądeczanki),
Katarzyna Łubik (w roli aktorki Zofii Rysiówny - żołnierza AK),
Wojciech Kurzeja (w roli Zbigniewa Rysia - żołnierza AK),
Michał Brzeziński (w roli Jana Karskiego - kuriera premiera i gen. Władysława Sikorskiego),
Bartosz Zaremba (w roli Jana Słowikowskiego, nowosądeczanina, lekarza kuriera Jana Karskiego),
Arkadiusz Duda (w roli Józefa Sapiehy - syna hrabiego Adama Sapiehy),
Mateusz Łęczycki (w roli Czesława Lenczowskiego - malarza, starosądeczanina, więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych),
Patryk Stawiarski (w roli Jana Cielucha - posła II RP, przyjaciela premiera Wincentego Witosa),
Eryk Poplicha (w roli prof.Uniwersytetu Lwowskiego Hugo Steinhausa),
Emilia Sowińska (w roli Stefanii Steinhaus - żony profesora),
Aleksandra Sztafa (w roli Eugenii Romańskiej - uczennicy nowosądeckiego malarza Bolesława Barbackiego).
Obserwatorów procesu, przedstawicieli społeczeństwa reprezentowali:
Zuzanna Gancarczyk - uczennica klasy 8a  i Jakub Nowak - uczeń klasy 7b.

   Scenariusz honorujący ambasadorów słowa i czynu napisała polonistka starosądeckiej SP1 Jadwiga Postawa. Rolę konsultantów merytorycznych procesu opartego na faktach historycznych pełnili rodzice uczniów - prawnicy oraz historyk - dr nauk humanistycznych Łukasz Połomski.
   Patriotyczną uroczystość starosądeckiej SP1 - promującą Jubileuszowy 2018 Rok - swoją obecnością zaszczycili Państwo:
- dyrektor Elżbieta Bodziony i wicedyrektor Barbara Dyrek,
- Ewa Zielińska - sprawująca honorowy patronat nad inicjatywami Szkolnego Klubu Wolontariatu  - radna powiatu nowosądeckiego, uhonorowana tytułem Przyjaciela starosądeckiej SP1,
- Maria Sosin i  Monika Jackowicz-Nowak, dyrekcja Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im.Wiktora Bazielicha w Starym Sączu,
- Ewa Ślusarczyk - wiceprezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu,
- Andrzej Tyka - dyrektor Sądu Okręgowego w Nowym Sączu,
- Paweł Kołodziejczyk - zastępca kierownika oddziału administracyjnego Sądu Okręgowego w Nowym Sączu,
- Arkadiusz Buchman - pracownik Sądu Okręgowego w Nowym Sączu,
- Artur Franczak - dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu.

  W roli obserwatorów inscenizacji sądowej wystąpili również towarzyszący dzieciom rodzice: Renata Brzezińska, Elwira Jawor, Beata Lipka, Marcin Bołoz, Rafał Jawor, Marek Sztafa oraz uczniowie klasy 7b.

  Edukacyjne spotkanie uzupełniało multimedialne sprawozdanie z inicjatyw patriotycznych realizowanych przez starosądecką „1”, przygotowane przez nauczycielkę SP1 Renatę Jasińską-Nowacką, zaprezentowane przez uczniów klasy 5c: Martynę Skoczeń i Karola Bombę.
(SP 1)
 
322508