Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Młodzież SP1 gośćmi wykładu dra Łukasza Połomskiego

Treść


.
Młodzież SP1 gośćmi wykładu dra Łukasza Połomskiego
 
    W dniu 27 listopada 2018 roku gościem uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im.Ks.prof.Józefa Tischnera w Starym Sączu oraz mieszkańców Grodu św. Kingi był dr Łukasz Połomski - historyk, publicysta, pasjonat dziejów Polski XIX i XX wieku, popularyzator wielokulturowej historii Nowego Sącza oraz kultury żydowskiej, twórca, a także dyrektor programu historycznego SĄDECKI SZTETL, pomysłodawca jak również organizator rocznicowych obchodów likwidacji nowosądeckiego i starosądeckiego getta, współautor projektu „Młodzi ambasadorzy tolerancji”.
  Autorskie spotkanie z cyklu „Intelektualne horyzonty” - z laureatem konkursu uhonorowanym prestiżowym tytułem CZŁOWIEK ROKU 2015 - zaplanowano w ramach autorskiego projektu „Odyseja pasjonatów” realizowanego we współpracy Szkoły Podstawowej nr 1 im.Ks.prof.Józefa Tischnera w Starym Sączu oraz Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im.Wiktora Bazielicha w Starym Sączu.
    Edukacyjne spotkanie z młodym naukowcem swoją obecnością zaszczycili państwo: burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek - sprawujący honorowy patronat nad projektem dydaktycznym, Ewa Zielińska - radna Rady Powiatu Nowosądeckiego, Andrzej Długosz - dyrektor Muzeum Regionalnego im.Seweryna Udzieli - „Domu na Dołkach” oraz współorganizator prelekcji - dyrekcja Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im.Wiktora Bazielicha w Starym Sączu panie: Maria Sosin i Monika Jackowicz-Nowak.
.

.
   W naukowej konferencji dr.Łukasza Połomskiego zatytułowanej: „Sądeckie drogi do niepodległości” uczestniczyli delegaci klasy VII b i VIII a: Barbara Adamek, Kinga Adamek, Szymon Buchman, Maria Gabryś, Kacper Król, Kacper Rogalski, Michał Brzeziński, Szymon Jawor, Wojciech Kurzeja, Mateusz Łęczycki, Katarzyna Łubik, Norbert Olszowski, Zuzanna Orłowska, Patryk Stawiarski, Agnieszka Żak. Zaangażowanej patriotycznie młodzieży SP1 towarzyszyły panie: Elżbieta Bodziony - dyrektor starosądeckiej SP1 i Barbara Dyrek - wicedyrektor „1”, a także nauczyciele i wychowawcy: Urszula Dzięga, Eliza Huza, Anna Nalepa, Andrzej Nicpoński oraz Jadwiga Postawa - współorganizująca edukacyjną prelekcję. Radę Rodziców reprezentowała p.Beata Kurzeja.
   Jak podkreślił wykładowca wychowanków SP1: „Sądeczanie zawsze mieli niezwykłego ducha patriotycznego. W czasach zaborów podtrzymywali go niczym ogień, który miał zapłonąć w odpowiednim momencie. Takim czasem był rok 1914 i 1918”.
    Poznanie pasjonujących dziejów Nowego Sącza - największego miasta Beskidu Sądeckiego - stało się znakomitą okazją do zaznajomienia się z historią ludzi goszczących na Sądecczyźnie - ambasadorów niepodległości Polski.
    Patriotyczne inicjatywy starosądeckiej „1” promują udział Szkoły Podstawowej nr 1 im.Ks.prof.Józefa Tischnera w Starym w ogólnopolskim programie „Szkoła Niepodległej” oraz w IX edycji ogólnopolskiego konkursu PROJEKT Z KLASĄ - w jubileuszowej kategorii „Świętujemy niepodległość” - któremu patronują m.in.: Minister Edukacji Narodowej, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski.
(SP 1)
 
324163