Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Stowarzyszenie Miasto Świętej Kingi

Treść


.
Stowarzyszenie Miasto Świętej Kingi
 
  Inicjatywa założenia Stowarzyszenia Miasto Świętej Kingi zrodziła się wśród członków niesformalizowanej grupy mieszkańców Starego Sącza, która współpracując z Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania, pełniła dyżury w Muzeum na Ołtarzu Papieskim oraz podczas wtorkowych adoracji w Kościele Klasztoru SS Klarysek.
   Stowarzyszenie powstało i zostało zarejestrowane w styczniu 2018 roku, i dzisiaj liczy 53 członków, głównie mieszkańców miasta, a także okolicznych miejscowości. Są to ludzie z dużym doświadczeniem zawodowym, zarówno emeryci, jak i aktualni pracownicy zakładów pracy, w tym także pracownicy samorządowi, dla których przynależność do Stowarzyszenia, posiadającego osobowość prawną i możliwość pozyskiwania środków finansowych, pozwoli na bardziej skuteczne działanie.
   Członkiem Stowarzyszenia może być każdy, kto wyrazi chęć działania na rzecz innych, rozwijając przy tym własne pasje i zainteresowania. Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej, wzorując się na wartościach, jakimi kierowała się Święta Kinga, dzięki której Stary Sącz zyskał przez stulecia sławę i znaczenie, nie tylko religijne, jako główne centrum Jej kultu, ale również jako wielkie dziedzictwo kulturowe. Dlatego nazwa naszej organizacji „Stowarzyszenie Miasto Świętej Kingi" odróżnia nas od wielu organizacji i instytucji, które noszą imię tej Świętej, tym że miastem Świętej Kingi jest właśnie Stary Sącz. To dziedzictwo, pielęgnowane przez pokolenia, które nawet w minionym trudnym okresie, dbając o rozwój miasta, wspierało równocześnie w różnych formach Klasztor Klarysek, chcemy również przekazać młodemu pokoleniu.
  Biorąc pod uwagę, że członkami Stowarzyszenia są w większości seniorzy, którzy znają najlepiej potrzeby tej grupy społecznej, podjęta została decyzja o utworzeniu Klubu Seniora, jako ośrodka infrastruktury społecznej, w którym zrzeszeni seniorzy, nie są tylko biernymi odbiorcami oferowanych im usług, lecz sami podejmują działania odpowiadające ich potrzebom.
   Siedzibą Klubu jest Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu przy ulicy Mickiewicza 33. Dzięki wspaniałym warunkom lokalowym oraz zaangażowaniu pracowników, na czele z p.dyrektor Marią Sosin, stworzone zostało miejsce do integracji i działalności całego środowiska seniorów, zarówno tych aktywnych, których umiejętności i potencjał wykorzystywane są do nieodpłatnej pracy na rzecz środowiska, jak i osób wymagających wsparcia i pomocy.
   W związku z ogłoszonym przez Burmistrza Starego Sącza konkursem, Stowarzyszenie złożyło ofertę na realizację zadania publicznego na rzecz seniorów i otrzymało dotację finansową, która przeznaczona została na działania podejmowane przez Klub, realizując zadanie pt. „Seniorzy Seniorom". Każdy senior, w bogatej ofercie może wybrać interesujące go zajęcie, a przede wszystkim może spędzić w Klubie indywidualny czas na spotkania z przyjaciółmi, czytaniu prasy, grach intelektualnych, uczestniczyć w zajęciach komputerowych, spotkaniach edukacyjnych, wspólnym oglądaniu filmów. Może też uzyskać poradę i pomoc w załatwieniu swoich spraw życiowych, czy uczestniczyć w zajęciach warsztatowych pt. „Zdrowe odżywianie" oraz warsztatach florystycznych.
.

.
   Jednym z zadań, które Stowarzyszenie realizuje, jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej. W ramach podejmowanych działań w tym zakresie, zorganizowano wspólnie z Biblioteką uroczystość „Witaj Majowa Jutrzenko" oraz obchody 100-lecia odzyskania niepodległości Polski. Dwudniowy wyjazd turystyczny do Ludźmierza i Zakopanego oraz jednodniowy do Biecza, Zakliczyna i Jamnej, poza zwiedzaniem ważnych miejsc historycznych i pielgrzymkowych, miał na celu wzrost aktywności fizycznej seniorów, którzy pieszo pokonywali odcinki zaplanowanych tras. W październiku grupa 45 osób uczestniczyła w wyjeździe do Warszawy, zwiedzając miejsca związane z historią Polski i Polaków, podziwiając współczesną stolicę, co było dużym przeżyciem, zwłaszcza dla seniorów, którzy byli w niej bardzo dawno lub nie byli w niej w ogóle. Wyjazd ten został zorganizowany dzięki darowiźnie jaką Stowarzyszenie otrzymało od firm ze Starego Sącz: „BATIM" i „JOPEK", Banku Spółdzielczego, Nadleśnictwa Państwowego i Sądeckich Wodociągów oraz społecznemu zaangażowaniu członków Stowarzyszenia.
   Uczestnicy wycieczki w imieniu Burmistrza i społeczeństwa Starego Sącza, złożyli także kwiaty i zapalili znicze na grobie Ady Sari w Alei Zasłużonych na Powązkach, w związku z 50. rocznicą Jej śmierci.
   Wszystkich, którzy czują się osamotnieni, pragną spędzić trochę czasu wśród życzliwych i pogodnych osób lub mają potrzebę wsparcia i udzielania pomocy innym, zapraszamy do współpracy. Zdjęcia obrazujące naszą działalność można przeglądnąć na stronie internetowej Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu (www.biblioteka.stary.sacz.pl).
Zarząd Stowarzyszenia
Miasto Świętej Kingi
 
324018