Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Przedszkolaki w hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II

Treść


.
W 40. rocznicę inauguracji pontyfikatu
i 100. rocznicę odzyskania niepodległości
PRZEDSZKOLAKI W HOŁDZIE ŚWIĘTEMU JANOWI PAWŁOWI II
 
   Tegoroczna edycja widowiska, przygotowywanego już od kilku lat przez Gminne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Sączu , przerosła poprzednie skalą przygotowań, bogactwem tematyki i rozmachem scenicznym . Nietrudno się domyślić, co na to wpłynęło; połączenie tematyczne dwu bardzo ważnych rocznic , obok tematyki papieskiej wprowadzające niepodległościową , chociaż mogło wydawać się ryzykowne ze względu na wiek wykonawców, zakończyło się pełnym sukcesem.
  15.XI 2018 r. reprezentacyjna sala Centrum Kultury im. Ady Sari zapełniła się po brzegi; przywitaniem wszystkich przybyłych gości rozpoczęła uroczystość dyrektor Przedszkola - pani Izabela Citak. Zapowiadając występ, poinformowała krótko o jego celach, założeniach i wykonawcach,
   Podobnie jak w poprzednich latach reżyseria, scenariusz i choreografia, czyli cała artystyczna wizja spektaklu była dziełem jednej osoby, pani Moniki Korony. Tym razem zamysłem twórczym reżyserii stało się odtworzenie krwawych losów Polski na przestrzeni wieków, w formie jakby lekcji historii ojczystej. Realizacja tego zadania budziła wiele obaw, szczególnie gdy brało się pod uwagę możliwości i wiek wykonawców. Mogła przyprawić o zawrót głowy już samym tym, jak zapanować na scenie nad 72. osobową gromadką cztero-, pięcio- i sześciolatków, podczas prawie dwugodzinnego spektaklu. A przygotowanie, nauka tekstów, recytacje i śpiew, ćwiczenie scenek teatralnych? Ogrom pracy i przygotowań, w które chętnie włączały się też panie opiekunki i w którym, trzeba to mocno zaznaczyć , z zapałem i bardzo chętnie uczestniczyły przedszkolaki.

            Na scenie wystąpiły trzy grupy pod opieką swych pań:
             I Pszczółki - z pEwą Kulig i Marią Kossakowską
             II Tygrysiki z p.Ulą Skoczeń i Moniką Koroną
            III Biedroneczki z p.Kingą Rucińską i Moniką Koroną.
.

.
   Z pozoru nierealne wydawałoby się umysłowe i świadome „ wędrowanie” dzieci przedszkolnych przez dzieje ojczyste, od czasów najdawniejszych po współczesne. Dojrzałość dziecięca okazała się jednak zaskakująca, zrozumienie wydarzeń historycznych, wczuwanie się w sytuacje, odgrywanie z dużym wyczuciem różnych ról, zaangażowanie, spontaniczność wyrażania uczuć były widoczne na każdym kroku. Najlepszy to dowód, że dziecięce umysły są bardzo chłonne, a serca tak wrażliwe, że od najmłodszych lat można i trzeba uczyć właściwych postaw i polskości.
   Lekcja historii ojczystej w widowisku prowadzona była dwutorowo, przeplatały się wątki biograficzne z patriotycznymi, przewodnikiem i wzorem postaw był św. Jan Paweł II, a dzieje ojczyste ilustrowały scenki teatralne, narracja pań opiekunek, literatura, poezja i pieśni z tamtych lat. Odtwarzane wydarzenia prowadziły od „Bogurodzicy”, czasów piastowskich i Jagiellonów, przez zabory, bratobójcze walki i utratę niepodległości, legiony i I wojnę światową - do odzyskania wolności. Potem jednak do kolejnych tragedii: II wojny światowej, Westerplatte, stanu wojennego aż po „zmartwychwstanie” Polski.
    Wieszczo i proroczo współbrzmiały z odtwarzanymi sytuacjami słowa Papieża-Polaka:
    „Ojczyzna naszą matką. Przyszłość Polski zależy od nas i musi od nas zależeć. To nasze BYĆ i nasze MIEĆ. Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę.”
    Ze wzruszeniem przypominano moment wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża, utrwalony w wierszu; „Jeszcze nie zginęła”:
 
                        Dym biały uleciał. Matka Ziemia drgnęła…
                        Naród mój zaśpiewał: „Jeszcze nie zginęła”
                        Cieszy się dziś Polska cała,
                        Z oczu naszych płyną łzy
                        Spełniły się przepowiednie, spełniły prorocze sny.
                        Karol Wojtyła papieżem, raduje się cały świat
                        Na Ojca Świętego z Polski czekaliśmy tysiąc lat
                        Chwała Tobie Panie Jezu, rozmodlony śpiewa lud
                        Pamiętnego października wydarzył się cud.
 
  W realizacji spektaklu wykorzystano świetnie dobrany podkład muzyczny, prezentację multimedialną, bardzo liczne rekwizyty i dekoracje, Nie udałoby się zrealizować tak ambitnego zamierzenia bez wkładu i pomocy wielu osób, którym p.Monika chciałaby podziękować za naszym pośrednictwem: całej społeczności przedszkolnej, Dyrekcji, personelowi i dzieciom. Rodzicom za przygotowanie pięknych strojów; paniom Uli Skoczeń i Kindze Rucińskiej za role narratorek i współpracę, Joli Słowik za prezentację multimedialną; p.Ryszardowi Garwolowi za operatorstwo techniczne, osobom fotografującym: p.Andrzejowi Ramsowi i Lesławowi Knytlowi, reprezentującej Starosądeckie INFO, p.Anecie Mamali za fotorelację i transmisję na żywo. Panu dyrektorowi Wojciechowi Knapikowi, z wyrazami wdzięczności za coroczne udostępnianie dzieciom sali na występy w budynku CKiS im.Ady Sari.
  Serdeczne podziękowanie złożono wszystkim przybyłym gościom, reprezentującym starosądeckie Szkoły, Bibliotekę, Samorząd i ZOFAS, rodzicom i sympatykom, Firmie „Jeziorek” za słodki poczęstunek, Firmie „Biurowiec” za współpracę i wsparcie.
  Programy artystyczne dzieci z Gminnego Przedszkola, dedykowane św.Janowi Pawłowi II, stały się już tradycją, są oczekiwane i doceniane w środowisku. Pełnią ważną rolę wychowawczą, kształcącą i patriotyczną. Kultywując pamięć o Janie Pawle II, krzewią wartości, którym hołdował, uczą miłości do Ojczyzny, a równocześnie rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dziecięce, dając możliwość zaprezentowania się na dużej scenie i przed widownią. Czekając na następne edycje, życzymy inicjatorce i pasjonatce takich działań, pani Monice Koronie, dużo sił i wytrwałości, nowych twórczych pomysłów i radości z osiągnięć. Wszystkim pracownikom Przedszkola - sukcesów wychowawczych i artystycznych, a przedszkolakom wspaniałego rozwoju i szczęśliwego dzieciństwa.
Zofia Gierczyk
 
322508