Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

XXVIII MIĘDZYNARODOWA GALICYJSKA JESIEŃ LITERACKA

Treść


.
„POECI I BARDOWIE
W 100-LECIE DLA STAROSĄDECCZYZNY”
XXVIII MIĘDZYNARODOWA GALICYJSKA JESIEŃ LITERACKA
 
   Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka jest jedną z największych cyklicznych imprez kulturalnych, wędrującym z miasta do miasta festiwalem, promującym - dzięki swym twórcom - poezję i szczególny jej rodzaj - poezję śpiewaną. W jej ramach oprócz autorskich spotkań, odbywają się również literackie lekcje, wystawy sztuki i koncerty wykonawców, które są ważnym wydarzeniem tak w Polsce, jak i za naszą wschodnią granicą. Ciągle przybywają nowe miejsca spotkań.
Dzięki inicjatywie i talentom organizacyjnym pisarza, poety, autora literatury dziecięcej Andrzeja Grabowskiego Kawalera Orderu Uśmiechu, ten szczególny festiwal łączy międzynarodowe grono poetów, muzyków i malarzy z wielu krajów świata.
   W dniach 28-29 września uczestnicy XXVIII Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej zagościli w Iwano-Frankiwsku (dawniej Stanisławowie) oraz Kołomyi. „Poeci jak ptaki: 100 wierszy na 100-lecie” - to tytuł tamtejszych spotkań.
   We wtorek 2 października 2018 r. Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka, po raz osiemnasty zawitała do Starego Sącza. Organizatorem kolejnej edycji tego wydarzenia tradycyjnie była Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu, a sala w jej nowej siedzibie ledwie pomieściła wykonawców i licznie przybyłych słuchaczy.
Zebranych serdecznie powitała dyrektor placówki Maria Sosin.
Patronat nad koncertem literackim noszącym tytuł: „Poeci i bardowie w 100-lecie dla Starosądecczyzny”, objął burmistrz Jacek Lelek. Prowadzącym był Andrzej Grabowski, który przedstawiał poetów i bardów z Polski oraz z różnych stron świata.
Swoją twórczość zaprezentowali: Aleksander Andrijewski z Kijowa, Kazimierz Burnat z Wrocławia, Geza Cseby z Węgier, Jan Dydusiak z Australii, Wołodymyr Harmatiuk z Ukrainy, Stefan Jurkowski z Warszawy, Krystyna Konecka z Białegostoku, Lam Quang My z Wietnamu, Tamara Łucenko z Ukrainy, Vladimir Stockman z Rosji, Julia Sudus z Ukrainy, Thai van Nguyen z Wietnamu, Własta Własenko z Ukrainy, Andrzej Żmuda z Rzeszowa.
   Refleksyjne i wzruszające utwory poetyckie, i ballady zawsze tworzą serdeczną, miłą atmosferę, a widzowie gromkimi brawami nagradzają ich twórców, dzięki którym, czas wspólnie spędzony sprzyja zamyśleniu nad różnymi aspektami otaczającego nas świata i zadumie nad życiem, niestety tak szybko upływającym.
   W tak melancholijnym nastroju, jednak z nadzieją - do zobaczenie i usłyszenia za rok!
Jolanta Czech
 
322508