Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Życzenia

Treść


.
„W Eucharystii Jezus staje się obecny, jak to miało miejsce w Wieczerniku w osiem dni po święcie Paschy. Przychodzi „mimo zamkniętych drzwi”, gdyż nie przychodzi z zewnątrz, ale z wewnątrz. Jego obecność między nami uzewnętrznia się w znaku chleba i wina, które stają się Ciałem i Krwią Zmartwychwstałego. On i do nas mówi: „Pokój wam!” oraz „Weźmijcie Ducha Świętego”.
R.Cantalamessa
 
   Radosne spotkania Jezusa Zmartwychwstałego z uczniami zaczynają się od słów „Pokój wam”. Jezus staje pośród nich, a poprzez wieki niestrudzenie powtarza we wspólnocie Kościoła to wielkanocne orędzie pokoju. Ponowione w tegorocznej liturgii paschalnej wskazuje, jak kamień milowy, szlak wiodący ku pełni życia, uzdalniając każdego z nas ochrzczonych, dzięki działaniu Duch Świętego, do dawania świadectwa wiary w ostateczne zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią i grzechem. Jak powie Melton z Sardes: „Ja jestem Chrystusem, który śmierć zniweczył; to Ja odniosłem zwycięstwo nad wrogiem, zdeptałem piekło, związałem mocarza, a człowieka wyniosłem na wysokości niebieskie”.
   To wyniesienie nas, wysłużone męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa jest jednocześnie łaską i zobowiązaniem. Powtarzając za starożytnym pisarzem: „O przeogromna miłości Boga ku ludziom! Niewinne nogi i ręce Chrystusa zostały przebite gwoździami i wycierpiały ból, a mnie, który nie doznałem bólu ani cierpień, zostało dane zbawienie przez zanurzenie się w Jego męce. Wiemy natomiast dobrze, że nasz chrzest nie tylko uwalnia od grzechów i daje nam moc Ducha Świętego, ale jest także obrazem męki Chrystusa. On został namaszczony duchowym olejkiem radości, to jest Duchem Świętym, który dlatego jest nazywany olejkiem radości, bo jest twórcą duchowego wesela; wy zaś namaszczeni olejem staliście się uczestnikami i towarzyszami Chrystusa”. Możemy dodać: „Bacz więc, abyś nie uważał za zwykły i pospolity owego oleju; jest on święty, nie jest już zwykły ani, jeśli tak wolisz nazwać, pospolity po wypowiedzeniu wezwania, lecz jest darem Chrystusa i Ducha Świętego. Olej ten stał się skuteczny dzięki obecności Bóstwa. Ciało i twoje zmysły zostają symbolicznie namaszczone olejem. A gdy się nim namaszcza widzialne ciało, dusza zostaje uświęcona świętym i ożywczym Duchem”.
 
  Niech Duch Święty - Pan i Ożywiciel, który w tym roku szczególnie pragnie nam pomagać, wprowadzi nas w te święte Tajemnice Odkupienia. Pozwólmy także Jemu zaprowadzić nas do pustego grobu, który mówi nam, że Pan Jezus prawdziwie zmartwychwstał!
Na nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego, my księża starosądeckich parafii, życzymy Wam tej ufnej nadziei i odnowionej wiary, że Miłość zawsze zwycięża.
 
                        „Wypowiadajmy prawdę, gdy inni milczą.
                        Wyrażajmy miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść.
                        Zamilknijmy, gdy inni mówią.
                        Módlmy się, gdy inni przeklinają.
                        Pomagajmy, gdy inni nie chcą tego czynić.
                        Przebaczajmy, gdy inni nie potrafią.
                        Cieszmy się życiem, gdy inni je lekceważą.
                        Idźmy za Barankiem, chociaż inni z nas szydzą.
                        Zechciejmy brać udział w Jego cierpieniach,
                        ofiarowując swoje życie za drugich
                        w nadziei, iż kresem naszej ziemskiej wędrówki
                        stanie się uczestnictwo w Jego Zmartwychwstaniu”.
 
Księża starosądeckich Parafii
 
136076