Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Najważniejsze śledztwo w sprawie Chrystusa

Treść


.
Wśród dowodów przemawiających za wiarą.
NAJWAŻNIEJSZE ŚLEDZTWO W SPRAWIE CHRYSTUSA
 
   Fascynująca lektura na czas świąt i przeżywania Zmartwychwstania Pańskiego, ale też dla zainteresowanych dowodami na prawdziwość wiary, wątpiących, a może nawet stojących na tzw. obrzeżach Kościoła. W zbeletryzowanej formie, ten najsłynniejszy dziennikarski proces dochodzeniowy, w tłumaczeniu na język polski pojawił się w 2018 r. (jako: Lee Strobel - „Sprawa Chrystusa”). Fabularny kształt śledztwa zaskakuje ciekawie prowadzoną narracją, dzięki której czytelnik uczestniczy tu we wszystkich wydarzeniach, w każdym wywiadzie, rozmowie, otoczeniu i emocjach, i zanurza się głęboko w rzeczywistość Chrystusową. Treść wciąga go i wyjątkowo ubogaca. Warte podkreślenia jest i to, że na kanwie przedstawionej historii nakręcono głośny film amerykański, o tym samym tytule.
   „SPRAWA CHRYSTUSA” w pierwodruku ukazała się 20 lat temu w Stanach Zjednoczonych; sprzedała się w ilości 10 mln egzemplarzy i została przetłumaczona na 20 języków. Przyciągała nie tylko rzetelnością dokumentacyjną i historyczną , wnikliwą analizą każdego dowodu, ale i tym, że doświadczenia ateisty i dziennikarza zderzyły się tu tak mocno z aspektami wiary chrześcijańskiej, że doprowadziły go aż do najgłębszej przemiany duchowej i nawrócenia.
   Co stanęło u genezy wydarzenia śledczego? Jakie kroki poczynił autor , podejmując się zadania? Dowiadujemy się już na początku relacji:
   Lee Strobel - absolwent Uniwersytetu Prawniczego w Yale - ceniony prawnik i doświadczony dziennikarz śledczy, sam siebie uważał za oponenta chrystianizmu, po pobieżnej analizie dowodów trwał bowiem w przekonaniu, że boskość Jezusa to tylko urojenie zabobonnych ludzi. Nie zmieniłby zapewne poglądów, gdyby nie niespodziewane nawrócenie się żony na chrześcijaństwo i jej ponaglanie, by koniecznie ponownie rozpatrzył sprawę Chrystusa. Dla tzw. „świętej zgody”, mimo oporów wewnętrznych, zajął się tematem, wcale nieprzekonany o jego powodzeniu, może nawet nie za bardzo oczekujący na nie?
   Nie krył bowiem wątpliwości, czy uda mu się dowieść, kim tak naprawdę był Jezus? I czy istnieją wiarygodne dowody, które mogłyby potwierdzić to, co mówił, i czy można wierzyć biografiom? Wahał się, czy możliwe będzie udowodnienie, że Chrystus zmartwychwstał, a tym samym potwierdzenie podstawowego fundamentu wiary?
   Podejmując decyzję, postanowił jednak uczciwie i rzetelnie podejść do sprawy, profesjonalnie zużytkować wiedzę prawniczą i doświadczenia śledcze, by przeprowadzić gruntowne śledztwo w sprawie chrześcijaństwa. Zbierał dowody, czytał książki, rozmawiał z ekspertami, zadawał pytania, śledził historie, zagłębiał się w archeologię, studiował starożytną literaturę i bardzo wnikliwie analizował Pismo Święte.
   Przebył dociekliwą drogę duchową, w ciągu niespełna dwóch lat przemierzył Amerykę, szukając ekspertów, zgromadził mnóstwo dowodów, dbał o wiarygodność, wnioskował w oparciu o zdrowy rozsądek i logikę faktów. W tym czasie przeprowadził wywiady z trzynastoma najważniejszymi uczonymi i autorytetami o niepodważalnych osiągnięciach naukowych (wszystkie 13 wywiadów mamy opisane w książce, wraz z sylwetkami naukowców, ich dokonaniami i dorobkiem twórczym idącym w setki książek i naukowo - teologicznych publikacji). Do rozmów wybierał specjalistów, którzy mieli wyrobione stanowisko i potrafili je obronić za pomocą dowodów historycznych; badaczy i najlepszych znawców Nowego Testamentu i Biblii.
   Lee Strobel bardzo solidnie przygotował się do tej śledczej podróży, sprecyzował cele i zadania, grupując je w zestawy pytań, z których najważniejszymi były:
- Czy można ufać biografiom Jezusa (czterem Ewangeliom), czy mogą one przetrwać próbę prawdy i czy zostały rzetelnie przechowane?
- Czy poza biografiami istnieją jakieś inne wiarygodne dowody związane z Jego osobą? Czy archeologia potwierdza biografie Jezusa? Czy Jezus historii jest taki sam jak Jezus wiary?
- Czy Jezus faktycznie uważał się za Syna Bożego? Czy podając się za Syna Bożego był zdrowy psychicznie? Czy Jezus posiadał wszystkie atrybuty Boga?
- Czy tylko Jezus - i nikt inny - pasuje do opisu Mesjasza? Czy śmierć Jezusa to kłamstwo, a zmartwychwstanie - mistyfikacja? Czy grób Jezusa rzeczywiście pozostał pusty?
- Czy po krzyżowej śmierci ktokolwiek widział żywego Jezusa? Czy istnieją dowody pośrednie świadczące o zmartwychwstaniu?
 
   Skrupulatnie prowadzone śledztwo trwało ponad 600 dni i niezliczoną ilość godzin, a jego efekty okazały się zaskakujące , optymistyczne i pouczające zarazem. Analizując tę duchową podróż, autor stwierdza, że czuł się wręcz przytłoczony ilością i jakością dowodów na to, że Jezus jest prawdziwym Synem Bożym i dowodów przemawiających za wiarą. Zauważył również postępy w badaniach nad zmartwychwstaniem Chrystusa, a równocześnie od kilku lat wzrost siły argumentów przemawiających za chrześcijaństwem. Dowody naukowe, fizyka, biochemia, genetyka i ludzka psychika wyraźnie wskazują na istnienie wiary i przekonują do uznania jej prawdziwości.
   Zdaniem autora, duchowa podróż, pełna wyzwań, jest fascynującym zadaniem, pochłaniającą drogą, na którą warto wyruszyć, prosząc Boga o prowadzenie ku prawdzie. Najcenniejszym jej owocem może być przemiana, której sam doznał, zauważając, że nie jest tym, kim był kiedyś. Próbując żyć nauką Jezusa i otwierać się na Jego przemieniającą moc, dojrzał, że priorytety, wartości i cechy charakteru zaczęły mu się zmieniać. Swoje decyzje i wybory oparł na solidnej skale, na nauce Jezusa - Syna Bożego. Zdobyte na tej drodze doświadczenia posłużyły do stworzenia własnego kodeksu życiowego opartego na wierze, z następującymi wnioskami:
- Jeżeli Jezus naprawdę jest Synem Bożym, to Jego nauka jest czymś więcej niż zbiorem dobrych rad mądrego nauczyciela. Są to raczej Boże wskazówki, na których spokojnie mogę oprzeć swoje życie.
- Skoro Jezus wyznacza dla mnie standardy moralności, to moje wybory i decyzje będą odtąd oparte na stabilnej skale, a nie na ruchomych piaskach egoizmu i doraźnych korzyści.
- Jeśli Jezus powstał z martwych, to nadal żyje i mogę z Nim nawiązać osobistą relację.
- Jeśli Jezus pokonał śmierć, to i mnie może otworzyć drzwi do życia wiecznego;
- Skoro Jezus ma Bożą moc, to może mnie w nadprzyrodzony sposób prowadzić, przemieniać i wspierać, gdy będę za Nim szedł.
- Jeśli Jezus osobiście doznał bólu, straty i cierpienia, to mnie może pocieszać i podnosić na duchu pośród burz, których - jak sam się przekonał - nie sposób uniknąć w świecie skażonym grzechem;
- Jeśli Jezus kocha mnie tak, jak deklaruje, to zawsze chce mi dawać to, co dla mnie najlepsze. Oznacza to, że nie mam nic do stracenia, a wiele do zyskania, pokładając ufność w Nim i Jego zamysłach.
- Skoro Jezus jest tym, za kogo się podaje, to jako mój Stwórca słusznie zasługuje na moje oddanie, posłuszeństwo i uwielbienie.
 
   Jako doświadczony prawnik, Lee Strobel wiedział, że w życiu nie można niczego udowodnić w sposób absolutny, trzeba przyjąć najbardziej optymalne wnioski. Doznając nawrócenia, poucza i przestrzega: „Rozumowe uznanie boskości Jezusa nie jest jeszcze wszystkim, co trzeba teraz robić. Trzeba teraz nawiązać z Nim trwałą relację poprzez wejście do Bożej rodziny. WIERZYĆ + PRZYJĄĆ = STAĆ SIĘ UCZNIEM CHRYSTUSA. Uwierzyć w krzyż Chrystusa, modlić się i podążać Jego drogami.”
   Zasygnalizowane sprawy i tematy to tylko przedsmak czytelniczej uczty duchowej, zgotowanej przez autora i zachęcającej do przeczytania tej ponad 400 stronicowej lektury; o tym, że warto nie trzeba chyba nikogo przekonywać.
Zofia Gierczyk
Wybrane myśli pochodzą z: Lee Strobel Sprawa Chrystusa, Dom Wydawniczy Rafael 2018.
 
135899